Bilde
AKSJON

Myanmar: Barnesoldat fengslet for å ha fortalt historien sin

Aksjonen er avsluttet

Den 6. september 2019 fikk vi den fantastiske nyheten om at Aung Ko Htwe er løslatt.

Tusen takk til alle som engasjerte seg for ham!

Signer flere aksjoner her

Del    
Aung Ko Htwe var bare 13 år da han ble kidnappet av militæret og tvunget til å være barnesoldat. Nå er han fengslet for å ha fortalt om dette i et radiointervju.
Publisert: 23. aug 2018, kl. 11:03 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Oppdateringer

Endelig løslatt!

I dag fikk vi den fantastiske nyheten om at Aung Ko Htwe har blitt løslatt.

Tusen takk til alle som har engasjert seg for ham.

Aung Ko Htwe står i fare for å bli fengslet på nytt for anklagene om å ha "helt eller delvis ødelagt riksvåpenet". Han ble frifunnet for disse anklagene i oktober 2018, men frifinnelsen ble anket i juni 2019. Amnesty følger utviklingen i ankesaken og krever at Aung Ko Htwe blir frifunnet på alle punkter.

Signaturer sendt til myndighetene

I dag har vi sendt 15 171 signaturer til Myanmars innenriksminister Lt. Gen. Kyaw Swe med kopi til President Win Myint og Myanmars ambassade i Oslo.

Tusen takk til alle som signerte.

Frikjent for anklager om å ha "ødelagt riksvåpenet"

I november 2018 ble Aung Ko Htwe frikjent for anklagene om å ha "helt eller delvis ødelagt riksvåpenet". Han soner fortsatt dommen knytte til radiointervjuet.

I august 2017 fortalte Aung Ko Htwe i et intervju med Radio Free Asia om sine opplevelser som barnesoldat i den myanmarske hæren. Han beskrev hvordan han i oktober 2005, bare 13 år gammel, ble bortført og tvunget til militærtjeneste.

Kort tid etter intervjuet ble han arrestert og siktet for brudd på en bestemmelse i Myanmars straffelov som forbyr å dele informasjon som kan "skape frykt og oppmuntre til forbrytelser mot staten eller den offentlige ordenen".

Straffet for å fortelle om overgrep

Myanmars omfattende bruk av barnesoldater er i strid med både internasjonal rett og landets egne lover. Det er godt dokumentert at det likevel skjer, og internasjonale organer har tatt opp denne praksis gjentatte ganger. Likevel ble Aung Ko Htwe funnet skyldig og dømt til maksimumsstraffen på to års fengsel for sine avsløringer. Han ble også dømt til et tilleggsstraff på seks måneder for å ha kritisert dommeren og rettssystemet under rettssaken.

Aung Ko Htwe er også siktet for å ha "helt eller delvis ødelagt riksvåpenet" fordi han skal ha tråkket på en kopi av Myanmars grunnlov etter domsavsigelsen. Han risikerer ytterligere tre år i fengsel dersom han blir funnet skyldig.

Kveler ytringsfriheten

Myanmars straffelov og andre lover har en rekke bestemmelser som landets myndigheter benytter seg av for å begrense ytringsfriheten. Bestemmelsene er vagt formulert, slik at de kan brukes mot nesten hvem som helst som skal tvinges til taushet.

Amnesty krever at myndighetene i Myanmar:
  • Umiddelbart løslater Aung Ko Htwe, opphever dommene og droppe alle gjenstående tiltaler mot ham.
  • Sørger for at Aung Ko Htwe i påvente av løslatelse har regelmessig tilgang til familien, en advokat etter eget ønske og nødvendig helseomsorg, og at han blir behandlet i tråd med internasjonale bestemmelser om behandling av fanger.
  • Opphever eller reviderer lovbestemmelser som kriminaliserer og begrenser ytringsfriheten.

Signaturene sendes til innenriksministeren i Myanmar, Generalløytnant Kyaw Swe.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser (artikkel 19).
Land

Myanmar har en lang historie med å rekruttere barnesoldater til militæret.

I 2012 forpliktet Myanmar seg til å stanse rekrutteringen av barnesoldater i en bindende avtale med FN. Hundrevis av barn har blitt løslatt fra militæret etter dette og rekrutteringen har avtatt, men dessverre foregår det fortsatt rekruttering av barn som soldater enkelte steder i landet.

Du kan lese mer om Myanmar her.

Lt. Gen. Kyaw Swe

Minister of Home Affairs

Office No. 10

Nay Pyi Taw

Republic of the Union of Myanmar


Dear Minister

I am writing to you in concern for Aung Ko Htwe, who is serving two years and six months in prison in connection with a media interview he gave to Radio Free Asia (RFA) about his experiences as a child soldier in the Myanmar military. Aung Ko Htwe has been sentenced under Section 505(b) of Myanmar’s Penal Cod simply for peacefully exercising his freedom of expression.

The right to freedom of expression is enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Amnesty International is concerned about a number of laws in Myanmar which restrict the right to freedom of expression, including Section 505(b) of the Penal Code, which have been used to arrest and imprison individuals solely for the peaceful exercise of their human rights. As long as these laws remain in place, human rights defenders and others who speak out about human rights violations will remain at risk of arrest and imprisonment.

I call on the authorities of Myanmar to:

  • Immediately and unconditionally release Aung Ko Htwe, drop remaining charges against him and quash all convictions for which he is imprisoned, as he is being punished solely for the peaceful exercise of his human rights;
  • Ensure that, pending his release, Aung Ko Htwe is held in conditions which meet international standards, and that he has regular access to family, lawyers of his choosing, and any medical treatment he requires;
  • Repeal or amend all laws – including Section 505(b) of the Penal Code – which criminalize or impose arbitrary or sweeping restrictions on the human right to freedom of expression, and bring Myanmar legislation into line with international human rights law and standards.

Your sincerely,