Bilde
AKSJON: Ukraina

"De tok mamma (...) Jeg har ikke hørt fra henne siden"

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk for alle som har engasjert seg! Vi har samlet inn over 20 000 signaturer bare i Norge.

 

Del    
Ukrainere som flykter fra krigen tvinges inn i Russland og russisk-kontrollerte områder i Ukraina. Familier splittes. Mange blir arrestert og torturert.
Publisert: 8. nov 2022, kl. 13:18 | Sist oppdatert: 8. Mar 2023, kl. 11:54

I Donetsk sitter en 11 år gammel gutt og savner moren sin. Han har ikke sett henne etter at de ble tatt til fange i Mariupol og hun ble ført bort av russiske styrker.

Han forteller Amnestys etterforskere:

De tok mamma med til et annet telt. Hun ble avhørt... De fortalte meg at jeg skulle bli tatt bort fra moren min... Jeg ble sjokkert... De sa ikke noe om hvor moren min skulle ... jeg har ikke hørt fra henne siden.

Gutten og moren ble først tatt til fange i Mariupol og sendt til byen Bezimenne i den russisk-kontrollerte Donetsk-regionen. Her gikk familien gjennom en såkalt filtreringsprosess, og ble splittet.

11-åringen ble til slutt overført alene til et sykehus i Donetsk. Han ble heldigvis gjenforent med bestemoren sin, men vet fortsatt ikke hvor moren befinner seg.

Dette er et brudd på internasjonal humanitær lov, som forbyr okkupasjonsmakten å skille familier under evakuering.

Bidra til å beskytte sivile ukrainerne! Signer aksjonen og krev at Russland stopper tvangsflyttingen nå.

Filtreres av russiske styrker

Når ukrainerne flykter fra hjembyene sine og tvinges inn til Russland eller til russisk-okkuperte områder, må de gjennom en såkalt filtreringsprosess der de blir avhørt og ransaket.

Noen, spesielt menn i militær alder, kan bli vilkårlig fengslet, torturert og holdt under umenneskelige forhold etter filtrering.

Milena (33) søkte ly fra russiske bomber i flere uker i Mariupol. I begynnelsen av april ble bygningen hennes overtatt av russiske styrker.

Hun forteller at russiske soldater hindret henne og familien i å flykte vestover til ukrainske regjeringskontrollerte områder. De fikk beskjed om at de måtte bli i Mariupol for alltid, med mindre de dro til russisk-kontrollerte områder.

Ektemannen hennes, en tidligere marinesoldat i det ukrainske militæret, ble arrestert mens han krysset den russiske grensen like etterpå. Han har fortsatt ikke blitt løslatt.

Amnestys etterforskning bekrefter filtreringen

Rapporten, "Like a Prison Convoy": Russia’s unlawful transfer and abuse of civilians in Ukraine during 'filtration', beskriver hvordan russiske og russisk-kontrollerte styrker deporterer eller tvangsflytter sivile fra okkuperte områder i Ukraina videre inn i russisk-kontrollerte områder eller inn i Russland.

Barn har blitt skilt fra familiene sine under prosessen.

Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina, som i seg selv er en aggresjonsforbrytelse og et brudd på internasjonal rett, har russiske styrker vilkårlig angrepet og ulovlig drept sivile, ødelagt utallige menneskers liv, og revet familier fra hverandre.

Ingen har blitt spart, ikke engang barn.

Til denne rapporten har Amnestys etterforskere intervjuet 88 personer fra Ukraina. Flertallet var sivile fra Mariupol, samt sivile fra Kharkiv, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhia-regionene.

De fleste, spesielt de fra Mariupol, beskrev forhold under flukten fra Ukraina som gjorde at de ikke fikk noe annet valg enn å reise til Russland eller russisk-okkuperte områder.

Amnesty krever at russiske og russisk-kontrollerte styrker:

  • Umiddelbart stopper deportasjonen og tvangsflyttingen av sivile fra Ukraina til Russland eller russisk-okkuperte områder i Ukraina.

  • Umiddelbart stanser den skadelige prosessen kjent som ‘filtrering’.

  • Løslater alle sivile fra Ukraina som holdes fengslet i Russland eller i russisk-okkuperte områder, med mindre de er tiltalt eller dømt for en internasjonalt anerkjent forbrytelse.

  • Legger til rette for at uavhengige aktører bidrar til en trygg evakuering av ukrainske sivile til ukrainsk-kontrollerte områder, og sikrer at sivile har en reell mulighet til å velge sitt reisemål.

  • Sikrer at de mest utsatte gruppene i befolkningen, inkludert barn, eldre mennesker og mennesker med funksjonsnedsettelser kan forlate Russland eller russisk-okkuperte områder og gjenforenes med familiene sine.


Signaturene sendes til Russlands utenriksminister Sergei Lavrov.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Russland begår krigsforbrytelser, og sannsynligvis forbrytelser mot menneskeheten, gjennom tvangsoverføring og deportering av sivile fra Ukraina.

Å utsette folk på flukt for avhør, ransaking, arrestasjoner og tortur er en krigsforbrytelse mot sivile.

Sivile som blir tvunget gjennom en screeningsprosess når de er på flukt, blir nektet retten til privatliv.

Å skille familier under evakuering er et brudd på internasjonal humanitær lov, som forbyr okkupasjonsmakten å skille familier under evakuering.

Land
Amnestys etterforskning under krigen i Ukraina

Amnesty International har dokumentert krigsforbrytelser og andre brudd på internasjonal humanitær lov begått under Russlands angrepskrig i Ukraina siden konflikten startet.

Du kan lese mer om vår etterforskning i Ukraina her.

Amnesty har gjentatte ganger bedt om at medlemmer av russiske styrker som står bak angrepene skal holdes ansvarlig, og vil fortsette å samle bevis for krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

Av

Last ned underskriftsliste:

Minister of Foreign Affairs
Sergei Lavrov
Ministry of Foreign Affairs
Smolienskaya-Sennaya sqr. 32/34
Moscow 119200
Russian Federation

Dear Minister Lavrov,

Since its full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022, Russia has indiscriminately attacked Ukrainian cities, occupied and illegally annexed large swathes of Ukraine’s territory, and denied civilians access to humanitarian aid.

Throughout that time, in some areas it has occupied, Russia has unlawfully transferred many civilians from Ukraine to other Russian-occupied areas or to Russia itself, while often denying or impeding civilians from having safe passage toward government-held parts of Ukraine.

For instance, after Russia’s occupation of Mariupol, in many cases Russian or Russian-controlled forces carried out the forcible transfer of at-risk groups, including children, older people and people with disabilities and prevented civilians from fleeing toward Ukrainian government-held areas.

I urge you to immediately stop the deportation or forcible transfer of Ukrainian civilians to Russia or to Russian-occupied areas of Ukraine.

I also urge you to release all those who are being held unlawfully in detention, and to conduct impartial and independent investigations into allegations of torture and other abuses that have resulted from the filtration process.

I call on you to ensure a safe evacuation of Ukrainian civilians directly to government-held parts of Ukraine if that is their choice, and to ensure that mechanisms are in place to help the most at-risk members of Ukraine’s population, including children, older people, and people with disabilities, to leave Russia or Russian-occupied areas and to reunite with their families.

Yours sincerely,