Bilde
AKSJON

Bahrain: 5 års fengsel for Twitter-meldinger

Aksjonen er avsluttet

Den 9. juni 2020 ble Nabeel Rajab løslatt fra fengsle. Les mer her.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Signer flere aksjoner her

Del    
Menneskerettighetsforkjemperen Nabeel Rajab er dømt til fem års fengsel for Twitter-meldinger med kritikk av myndighetene i Bahrain. Signer aksjonen og krev at Nabeel løslates og at alle anklager mot ham droppes!
Publisert: 3. okt 2014, kl. 11:19 | Sist oppdatert: 11. jun 2020, kl. 09:50

Dette er situasjonen:

Nabeel Rajab leder Bahrain Center for Human Rights. Han har gjentatte ganger blitt utsatt for fengsling og trakassering på bakgrunn av sitt menneskerettighetsarbeid.

"Fornærmet myndighetene" med Twitter

13 juni 2016 ble Nabeel Rajab nok en gang arrestert i sitt hjem og siktet for å ha «spredt informasjon og rykter i den hensikt å diskreditere staten». Anklagen knyttes til meldinger Rajab har publisert på Twitter i forbindelse med den pågående krigen i Jemen. Han er også anklaget for å ha "fornærmet myndighetene" med påstanden om tortur etter fengselsopptøyer som fant sted i Baharain i mars 2015. Rajab ble anholdt på politistasjonen i Rifa og har siden sittet varetekstfengslet.

I ni av månedene satt han fullstendig isolert, og han har flere ganger blitt behandlet brutalt i fengselet.

Domsavsigelsen stadig utsatt

Rettsaken mot Rajab startet 12. juli 2016, men domsavsigelsen ble stadig utsatt. Han risikerte inntil 15 års fengsel dersom han ble dømt på alle tiltalepunkter. Den 21. februar 2018 ble det kjent at Nabeel Rajab dømmes til fem års fengsel.

Ytringsfriheten får stadig trangere kår

Den nye arrestasjonen av Nabeel er nok et eksempel på at Bahrain nå i økende grad setter bånd på ytringsfriheten og den frie forsamlingsretten ved å håndheve sin nulltoleranse mot fredelig aktivisme. I tillegg til fengslingen av Nabeel Rajab har flere menneskerettighetsforkjempere, politiske aktivister, advokater og journalister blitt arrestert, straffeforfulgt og fengslet de siste årene.

Forfulgt av myndighetene i mange år

Dette er ikke første gang Nabeel Rajab har blitt arrestert. Den 20. januar 2015 ble Nabeel Rajab dømt til 6 måneders fengsel for å ha 'offentlig fornærmet offisielle institusjoner'. På grunn av dårlig helse ble han løslatt ved benådning 14. juli 2015 etter tre måneder i fengsel.

I 2012 ble han fengslet i to år for å ha "forstyrret offentlig orden" og for å ha "oppfordret til ulovlige forsamlinger". Også den gang anså Amnesty ham som en samvittighetsfange, og aksjonerte for å få ham fri. Etter at han var ferdig sonet og ble løslatt i mai 2014, reiste han rundt i Europa for å sette fokus på menneskerettighetsproblemene i Bahrain, spesielt mangelen på ytringsfrihet.

Villig til å ofre sin egen frihet

Da han besøkte Amnesty i Oslo samme året fortalte han at 95 prosent av menneskerettighetsforkjemperne i Bahrain sitter fengslet.

Rajab var fullt klar over at han risikerte å bli arrestert dersom han returnerte til Bahrain, men valgte likevel å returnere for å kunne fortsette kampen han har viet livet sitt til.

Kampen har sin pris. Demokrati har sin pris. Jeg er villig til å betale den prisen for å oppnå det. Jeg tror jeg gir folk håp, det er derfor jeg ønsker å bli værende innenfor landets grenser.

Nabeel Rajab

Dårlig helsetilstand

Nabeel Rajab har dårlig helse. Han lider blant annet av alvorlige ryggplager etter at han i februar 2012 ble angrepet av opprørspolitiet og slått med køller i forbindelse med en demonstrasjon. Siden arrestasjonen har han blitt fraktet til sykehus flere ganger grunnet uregelmessig hjerterytme.

Rajab har flere anklager mot seg som påventer dom.

Amnesty International krever at myndighetene i Bahrain:

  • Løslater Nabeel Rajab umiddelbart og betingelsesløst. Han er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for fredelig utøvelse av sin ytrings- og forsamlingsfrihet.
  • Sørger for at Nabeel Rajab får den medisinske hjelpen han trenger.
  • Opphever reiseforbudet.
  • Opprettholder retten til frie ytringer, og oppheve lover som kriminaliserer fredelige uttøvelser av ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet, inkludert artikkel 216 i straffeloven.

Signaturene sendes til kongen av Bahrain, Shaikh Hamad bin 'Issa Al Khalifa.

Oppdateringer i saken til Nabeel Rajab:

Endelig løslatt fra fengsel

Den 9. juni 2020 ble Nabeel Rajab løslatt. Les mer her.

Takk for signaturene!

I dag har vi sent 8121 signaturer til kongen av Bahrain med krav om umiddelbar løslatelse. Tusen takk til alle som har signert.

Dommen opprettholdes i ny anke

Den 31. desember ble det kjent at ankedomstolen opprettholder dommen på 5 års fengsel for Twitter-meldingene Nabeel Rajab postet i 2015 der han blant annet utalte seg kritisk til Saudi-koalisjonens krigføring i Yemen. Han har ingen flere ankemuligheter.

Dommen opprettholdt

I dag ble det kjent at ankedomstolen har opprettholdt dommen mot Nabeel Rajab. Det er ventet at han vil gå videre med anken.

Dømt til 5 år

Dessverre ble det i dag kjent at Nabeel Rajab er dømt til 5 års fengsel for sine Twitter-meldinger fra 2015 der han blant annet uttalte seg kritisk til krigen i Yemen. Les mer her.

2018

Oppdateringer i 2018

06.02.2018 Dommen mot Nabeel Rajab er utsatt og er nå ventet 21. februar. I denne saken risikerer han inntil 15 års fengsel.

02.01.2018
Den 22. november ble dommen mot Nabeel Rajab fra juli 2017, på 2 års fengsel, dessverre opprettholdt i ankedomstolen. Rajab ble dømt for å ha "formidlet rykter og falske nyheter om interne forhold i landet" etter to TV-intervju han gjorde i 2015 og 2016.

I den andre og pågående rettssaken mot Nabeel Rajab er forsvarsadvokatenes avsluttende prosedyre satt til 15. januar. Dersom Rajab blir dømt i denne rettssaken risikerer han ytterligere 15 års fengsel.

2017

Oppdateringer 2017

22.09.2017
Den 12. september ble Nabeel Rajab avhørt om to nye postinger han skal ha gjort på Twitter og Instagram i januar 2017. En av postene var i forbindelse med at tre menn ble henrettet i januar 2017.

I juni ble Rajab også avhørt av Byrådet for nasjonal sikkerhet (NSA). NSA har nylig fått myndighet til å arrestere og gjennomføre avhør i saker som relaterer til "terrorisme". Amnesty kjenner til flere saker der personer som har uttalt seg kritiske til myndighetene har blitt torturert av NSA. Dette skaper stor bekymring rundt Nabeel Rajabs sikkerhet.

Den 27. september skal det være en ny høring i rettssaken mot Rajab angående de tidligere Twitter-meldingene fra 2015 og 2016. I denne saken risikerer Rajab 15 års fengsel dersom han blir dømt.

10.07.2017
I dag har det nettopp blitt kjent at Nabeel Rajab har fått to års fengsel for to TV-intervju han gjorde i 2015 og 2016. Han er dømt for å ha "formidlet rykter og falske nyheter om interne forhold i landet".

Når det gjelder rettssaken om Twitter-meldingene var det en ny rettshøring den 14. juni. Nabeel Rajab var da for syk til å møte. Rajabs advokater samt diplomater fra USA, UK og Australia forlot rettssalen i protest da dommeren nektet å utsette høringen. Dette på tross av at det ble lagt frem medisinsk dokumentasjon på at Rajab var for syk til å møte i retten.

13.06.2017
I dag har Nabeel Rajab sittet fengslet i ett år. Mesteparten av tiden har han sittet i isolat. Vi oppfordrer alle til å tvitre til mydighetene i Bahrain og kreve at Nabeel blir løslatt:

Supporters around the world are with you @NABEELRAJAB & demand your release #FreeNabeel @Khaled_Bin_Ali @moi_bahrain ​

19.05.2017
Nabeel Rajab er anklaget i to ulike rettssaker. Den ene rettssaken er knyttet til TV-intervju han gjorde i 2015 og 2016, og den andre rettssaken er knyttet til Twitter-meldinger der han blant annet uttalte seg kritisk til krigen i Yemen. Henholdsvis 16. og 17. mai var det nye høringer i rettssakene mot ham. Nabeel Rajab var ikke selv tilstede da han er innlagt på sykehuset med en infeksjon i et operasjonssår.

I april i år ble Rajab operert. Dagen etter ble han overført direkte til isolasjonscelle i fengselet. I fengselet ble det ikke tatt nødvendige hensyn til hygiene i etterkant av operasjonen. Han skal blant annet ha hatt blodige klær på seg og ikke hatt mulighet til å holde såret rent. Dette førte til at han fikk en infeksjon som han nå behandles for.

I begge høringene denne uken ble forsvarernes anmodning om å løslate Nabeel fra varetekt av helsemessige grunner, nok en gang avvist. Nye høringer er satt til henholdsvis 30. mai og 14. juni.

28.03.2017
Nabeel Rajab har nå sittet i isolat i ni måneder, noe som har forverret den mentale og fysiske helsen hans betraktelig. Amnesty er svært bekymret og har kommet med et nytt krav til bahrainske myndighetene om at Rajab, i påvente av å bli løslatt, må flyttes ut av isolat.

Bahrainske myndigheter har gjentatte ganger utsatt domsavsigelsen mot Rajab. Den 22 mars 2017 ble domsavsigelsen utsatt nok en gang, denne gangen til 17. mai. Denne domsavsigelsen gjelder tiltalt mot Rajab for meldingene han postet på Twitter. Han er også tiltalt i en annen rettssak som løper parallelt, dette gjelder to TV-intervju han ga i 2015 og 2016. Neste høring i denne saken er 3. mai.

Les mer om hvordan bahrainske myndigheter bevist trakassere Nabeel Rajab ved å utsette rettssakene og domsavsigelsen.

Nabeel Rajab har også fått to nye anklaget rettet mot seg gjeldende de to artiklene som ble publisert i hans navn i henholdsvis New York Times i september 2016 og i Le Monde i desember 2016.

24.01.2017
I dag sendte vi et brev til utenriksminister Børge Brende der vi ber norske myndigheter om å ta opp saken til Nabeel Rajab med bahrainske myndigheter.

05.01.2017
Nabeel Rajab har nå tilbragt over 200 dager i varetekt. Statsadvokaten har forlenget varetekten med 15 dager.

2016

Oppdateringer 2016

28.12.2016
Retten beordret i dag løslatelse av Nabeel Rajab fra varetekt, mot kausjon. Statsadvokaten nektet imidlertid å løslate ham og uttalte at han blir holdt fengslet for andre anklager. Neste høring er 23. januar.

21.12.2016
Myndighetene har avhørt Nabeel Rajab i forbindelse med anklager basert på et brev han nylig publiserte i den franske avisen Le Mond. Enheten for cyberkriminalitet har anklaget Rajab for å bruke artikkelen til å spre "falske og tendensiøse rykter" som fornærmer Bahrain og dens samarbeidsland i Gulf Cooperation Council (GCC) med den hensikt å skade relasjonen landene imellom. Les brevet Rajab publiserte her.

01.11.2016
Den 31. oktober møtte Nabeel Rajab igjen i retten i hovedstaden Manama. Heller ikke denne gangen ble det gitt en kjennelse. Retten utsatte høringen på nytt til 15. desember slik at en rettsutnevnt ekspert på nettkriminalitet skal få ytterligere tid til å undersøke Twitter-kontoen til Rajab. Han holdes fortsatt fengslet på Vest Rifa Politistasjon i Manama.

12.10.2016
Den 6. oktober møtte Nabeel Rajab i retten i hovedstaden Manama. Høyesterett utsatte sin kjennelse til 31. oktober. Nabeel Rajab står nå også overfor en ny rettssak i forbindelse med en kronikk han skrev i New York Times 4. september. I kronikken beskriver han situasjonen i Bahrain og sin egen rettssak. I tillegg appellerer han til Obama-administrasjonen om å bruke sin innflytelse til å løse konflikten i Yemen. Påfølgende dag ble han avhørt og siktet for å ha "spredt falsk informasjon og ondsinnede rykter som undergraver statens legitimitet".

Den 3. oktober ble Rajab operert og fikk fjernet galleblæren. Før høringen ba Rajabs advokater igjen om å få kopi av den medisinske journalen ettersom det blir hevdet fra myndighetenes side at Rajab får den nødvendige medisinske behandlingen mens han sitter i varetekt. Advokatene hans har fortsatt ikke mottatt journalen.

03.08.2016
Nabeel møtte i retten som planlagt 2. august. Dommeren avviste spørsmål fra forsvareren om løslatelse mot kausjon, men Nabeel ble henvist til medisinsk behandling. Retten er nå hevet frem til 5. september.

15.07.2016
Rettssaken startet som planlagt 12. juli. I tillegg til de tidligere anklagene er Nabeel nå også anklaget for å ha «fornærmet en annen stat». Retten er hevet frem til 2. august. Nabeels forsvarer har bedt om at han løslates mot kausjon grunnet den dårlige helsetilstanden hans. Dette har retten avvist. Nabeel sliter fortsatt med uregelmessig hjerterytme.

27.06.2016
Nabeel Rajab har blitt innlagt på sykehus med uregelmessig hjerterytme. Dagen før innleggelse fortalte han sin kone at han hadde høyt blodtrykk og susing i ørene. Nabeel har fått beskjed om at den nye rettsaken mot ham starter den 12. juli. Amnesty følger saken.

16.06.2016
Nabeel Rajab har nå blitt siktet for å ha «spredt informasjon og rykter i den hensikt å diskreditere staten». Aktor har bedt om at han holdes i forvaring mens saken etterforskes. I følge familien holdes han i isolasjon i fengselet. Han etterforskes blant annet for twittermeldinger i forbindelse med krigen i Yemen og for å ha fremmet påstanden om tortur etter fengselsopptøyer i mars 2015. Nabeel risikerer inntil 13 års fengsel dersom han blir dømt for dette. Reiseforbudet han fikk i 2014 opprettholdes.

13.06.2016
Amnesty har fått informasjon om at Nabeel Rajab ble arrestert i sitt hjem på ettermiddagen den 13. juni. Arrestasjonen ble foretatt av 15 sivilkledde politimenn etter at nabolaget hans ble omringet av opprørspoliti. Telefon og PC ble konfiskert og det ble utførte en ransaking av boligen til Nabeel. Videre ble han anholdt på politistasjonen i Riffa. Nabeel har ikke fått oppgitt årsaken til arrestasjonen. I følge Amnesty skal arrestasjonen av Nabeel være nok et alarmerende eksempel på nulltoleransen overfor fredelig aktivisme og meningsforskjeller, som nå håndheves med tilfeldig fengslinger.

Amnesty har også fått informasjon om at en gruppe menneskerettighetsaktiviste ble nektet utreise fra Bahrain den 12. juni da de var på vei til Genève for å delta i et møte i FNs menneskerettighetsråd.

Land

Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain har markert forverret seg siden starten av 2012 og mydighetene har vist stadig mindre hensyn til anbefalingene fra Bahrains uavhengige granskningskommusjon (BICI).

I 2012 ble det utstedt et totalforbud mot alle protester og menneskerettighetsaktivistene i landet har blitt utsatt for en økende trakassering og arrestasjoner. Menneskerettighetssituasjonen i landet er dermed svært kritisk.

Artikkel 216 av Bahrains straffelov kriminaliserer de som "fornærmer på noen som helst måte nationalforsamlingen, eller andre konstitusjonelle institusjoner, hæren, domstolene, autoriteter eller regjeringsorganisasjoner".

Menneskerettigheter

Ved å straffeforfølge og fengsle Nabeel Rajab for ting han har skrevet på Twitter, bryter myndighetene i Baharain retten til menings- og ytringsfrihet.

Dette står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheters artikkel 19.

HM Shaikh Hamad bin 'Issa Al Khalifa

Office of His Majesty the King

P.O. Box 555

Rifa'a Place, al-Manama

BahrainYour Majesty,

I am writing to express my extreme concern at the Bahraini authorities’ ongoing crackdown on human rights defenders in Bahrain.

Nabeel Rajab is one of these brave human rights defenders. He is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression.

He has been detained since June 2016 during which time he was kept for over nine months in solitary confinement, which amounts to torture. On 10 July 2016 he was sentenced to two years in prison for giving TV interviews he gave in 2015 and 2016. The Court of Cassation in Manama, Bahrain’s capital, upheld his sentence on 15 January 2018, convicting him of “disseminating false news, statements and rumours about the internal situation of the kingdom that would undermine its prestige and status.

On 21 February 2018 Nabeel Rajab was sentenced to another five years in prison for peacefully expressing his opinions online. The sentence relates to posts on his Twitter account in 2015 as well as retweets about alleged torture in Bahrain’s Jaw prison, and the killing of civilians in the Yemen conflict by the Saudi Arabia-led coalition.

We call on your government to:

  • Immediately and unconditionally release Nabeel Rajab and drop all charges against him as he is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression
  • Pending his release, ensure that Nabeel Rajab is not subjected to torture or other ill-treatment; has regular access to his family, lawyers of his choice, and adequate medical care;
  • Uphold the right to freedom of expression and repeal laws that criminalize the peaceful exercise of the rights to freedom of expression, association and assembly, including Article 216 of the Penal Code.

Yours sincerely,