Bilde
AKSJON: Iran

Advokat fengslet etter hijab-protester

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne aksjonen!

Del    
Som advokat har Nasrin forsvart kvinnene som ble fengslet etter å ha protestert mot hijab-påbudet i Iran. Nå er hun dømt til 38 års fengsel og 148 priskeslag. Krev at hun løslates umiddelbart!
Publisert: 19. jul 2018, kl. 15:50 | Sist oppdatert: 29. jun 2023, kl. 16:32

Nasrin Sotoudeh (55) er en prisbelønnet advokat i Iran. Hun er en samvittighetsfange som sitter urettferdig fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet.

Hun ble arrestert og fengslet 13. juni etter å ha forsvart flere av kvinnene som deltok i de fredelige protestene mot hijab-påbudet i Iran. Nasrin ble overført til Evin-fengselet i Teheran med beskjed om at hun skal sone en dom på 5 års fengsel. Hun har aldri blitt dømt til denne straffen og fengslingen var derfor uventet.

Sist hun var fengslet protesterte tusener av mennesker over hele verden. Protestene førte frem og hun ble løslatt før tiden. Nå må vi kjempe for henne igjen!

Hijab-protestene

En av kvinnene Nasrin har forsvart er Narges Hossein, som var med på å starte hijab-protestene i desember 2017. Protestene begynte med en video som raskt spredte seg i sosiale medier. I videoen står Narges Hossein i et veikryss i Teheran og vifter med hijaben som hun holder opp ved hjelp av en pinne. Hossein ble senere fengslet, og siden den gang har 35 kvinner blitt arrestert. Kvinnene risikerer inntil 10 års fengsel for å ha "oppfordret til korrupsjon og prostitusjon". Iranske myndigheter har fornærmet kvinnene offentlig ved å konsekvent kalle dem for "idioter, infantile, perverse og onde".

Fortsetter sin kamp i fengselet

Nasrin fortsetter sin rettferdighetskamp bak murene. Siden fengslingen hindrer henne i å forsvare kvinnene som har ført an i hijab-protestene, de såkalte "Girls of Revolution Street", har hun bestemt seg for å fjerne sin egen hijab mens hun sitter fengslet. Med det vil hun vise at tvungen bruk av hijab er nedverdigende og i strid med menneskerettighetene.

Fabrikkerte og grunnløse anklager

Etter fengslingen har Nasrin Sotoudeh fått nye anklager rettet mot seg. Hun anklages for å ha "spredt propaganda om staten" og "med vilje satt nasjonal sikkerhet i fare". Hun har fått tilbud om løslatelse mot en kausjon tilsvarende 150 000 USD. For Nasrin vil det å takke ja til kausjon være ensbetydende med å innrømme skyld. Hun understreke at hun er fengslet på fabrikkerte og grunnløse anklager.

Amnesty anser Nasrin Sotoudeh for å være en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt arbeid som menneskerettighetsadvokat.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Løslater Nasrin Sotoudeh umiddelbart og uten betingelser.
  • Sørger for at Nasrin Sotoudeh har tilgang til en advokat hun selv har valgt og at hun har regelmessig kontakt med familien sin.
  • Sørger for at advokater i Iran får utføre jobben sin uten hindring og uten fare for trakassering eller forfølgelse. Myndighetene må beskytte advokatenes ytringsfrihet og gi dem rett til å delta i den offentlige debatten om juridiske spørsmål og om beskyttelsen av menneskerettigheter.

Signaturene sendes til Irans øverste leder Ali Khamenei.

Oppdateringer

Nasrin får to ukers permisjon fra fengselet

I november meldte vi at Nasrin var midlertidig løslatt fra fengsel. Den foreløpige løslatelsen varte i to uker og var begrunnet med hennes dårlige helsetilstand etter en syv uker lang sultestreik.

Nå har Nasrin på nytt fått to ukers permisjon fra fengselet i forkant av det persiske nyttåret søndag 21. mars.

Amnesty fortsetter å jobbe for at Nasrin løslates umiddelbart og uten betingelser. Vil du bidra? Signer aksjonen og støtt våre krav!

Nasrin er midlertidig løslatt!

I helgen rapporterte avisen the Guardian at Nasrin er midlertidig løslatt fra fengselet i Iran.

Løslatelsen kommer trolig som følge av Nasrins sultestreik tidligere i høst og bekymringer rundt helsen hennes.

Dette er et lyspunkt i saken, men betyr ikke at vi kan stanse arbeidet for Nasrin. Amnesty fortsetter å jobbe for en fullstendig løslatelse.

Vi trenger fremdeles din hjelp – signer aksjonen og krev at Nasrin Sotoudeh løslates umiddelbart og uten betingelser.

Sultestreik stanset

Nasrins ektemann, Reza Khandan, har nå informert om at Nasrin har stanset sultestreiken på grunn av den dårlige helsetilstanden hennes.

Nasrin har fremdeles akutt behov for helsehjelp, og familien er fortsatt veldig bekymret for situasjonen hennes.

Familien frykter for Nasrins helse

Vi har dessverre fått beskjed om at Nasrin lider av svært dårlig helse. Nasrin har nå akutt behov for helsehjelp, og familien er svært bekymret for helsen hennes.

Nasrin har sultestreiket siden august. Hun sultestreiker for å protestere mot myndighetenes misbruk av strafferettssystemet. 19 september ble hun ble innlagt på sykehus. Da var helsen hennes betydelig svekket.

Etter et kort opphold på sykehus har iranske myndigheter overført henne tilbake til fengselet til tross for at legene mente hun trengte videre medisinsk oppfølgning og en hjerte-relatert behandling. Nå fryktes det at hun ikke får den helsehjelpen hun har behov for!

Nasrin har uregelmessig hjerterytme, lavt blodtrykk og pustebesvær, som gjør det vanskelig for henne å fullføre setninger.

Det er viktig at vi holder presset oppe og krever at Nasrin løslates!

Anker ikke dommen av prinsipp

Nasrin har besluttet å ikke anke dommen. Hun mener at en anke ville være ensbetydende med å legitimere rettsprosessen mot henne. Hun vil av prinsipp ikke anerkjenne dommen da hun mener at revolusjonsdomstolen burde vært avskaffet som rettsinstans.

Nasrin har enda ikke fått en skriftlig kopi av dommen, men hun fikk tatt notater fra en av høringene. Dommen er totalt på 33 år og 6 måneders fengsel i tillegg til 148 piskeslag.

En som er dømt for minst tre ulike tiltalepunkter skal ifølge iransk rettspraksis sone den lengste av dommene. For Nasrin er dette en dom på 12 år for å ha "oppfordret til moralsk forfall og prostitusjon" - en dom hun har fått for sin motstand mot hijab-påbudet. I tillegg har Nasrin en dom fra før på 5 års fengsel som hun må sone i sin helhet. Totalt skal hun derfor sone minst 17 år i fengsel.

Hjerteskjærende brev til barna

Fra fengselet har Nasrin skrevet brev til de to barna sine, sønnen Nima (11) og datteren Mehraveh (19). Amnesty har fått lov til å publisere brevene. To av de publiserte brevene ble skrevet da hun var fengslet første gangen i 2011, og ett er skrevet nå.

- Jeg sender deg tårer av kjærlighet i håp om at de gjør uretten vi opplever litt lettere for deg å bære. Jeg sender deg tusenvis av kyss for jeg har ikke sett deg på alt for lenge, Nasrin Sotoudeh i et brev til sønnen Nima.

Se brevene fra Nasrin til barna her.

Nasrin sammen med ektemannen og de to barna. © Behrouz Mehri, AFP

Demonstrasjon og overlevering av signaturer

I dag holdt vi en markering foran den iranske ambassaden i Oslo i protest mot dommen. Mer enn 70 personer møtte opp på markeringen (se filmen over). Tusen takk til alle som var der og viste sin støtte til Nasrin Sotoudeh.

Vi asvluttet markeringen med å overleverte 28159 signaturer til den iranske ambassadøren. Signaturene er sendt i kopi til Irans øverste leder Ali Khamenei.*

Det har vært et helt fantastisk engasjement for denne saken og vi takker hver og en som har signert aksjonen og bidratt til å gjøre vår stemme sterkere.

*Etter at Nasrin Sotoudeh ble dømt har vi nå endret mottaker av signaturene til Irans øverste leder.

Dømt til 148 piskeslag og 33 års fengsel

I dag fikk vi den fryktelige nyheten om at Nasrin har blitt dømt til 33 års fengsel og 148 piskeslag for sitt fredelig arbeid for menneskerettigheter i Iran. Fra før av er hun dømt til fem års fengsel og den samlede fengselsstraffen er derfor 38 år.

Dette er den strengeste straffen som er gitt til en menneskerettighetsforkjemper i Iran de siste årene.

Risikerer 34 års fengsel og 148 piskeslag

Vi har nylig fått informasjon om at Nasrin risikerer å bli dømt til 34 års fengsel og 148 piskeslag. Dette ble klart etter at det ble avholdt en grovt urettferdig rettssak den 30. desember der verken Nasrin eller advokaten hennes var tilstede.

Hun er nå tiltalt på syv punkter. Noen av tiltalepunktene er knyttet til arbeidet mot dødsstraff, mens flere av tiltalepunktene er knyttet til arbeidet mot tvungen hijab. Blant annet er hun tiltalt for å ha "oppmuntret til moralsk forfall og prostitusjon" og for "åpenlyst å ha begått en syndig handling..ved å vise seg offentlig uten hijab".

Noen av handlingene som blir brukt som "bevis" i saken mot henne er at hun har fjernet hijaben under fengselsbesøk, at hun har forsvart kvinner som fredelig protesterte mot tvungen hijab og at hun har gitt medieintervju der hun har fortalt om voldelige arrestasjoner og fengsling av disse kvinnene. Det trekkes også frem at hun har lagt ned blomster på åstedet for en slik brutal arrestasjon.

Fra og med 7. mars 2018 er det ny leder for det iranske rettsvesenet. Dette er nå oppdatert i aksjonen.

Signaturer er på vei til Iran

I dag har vi sendt 23 913 signaturer til Ayatollah Sadegh Larijani, som er leder for det iranske rettsvesenet. Tusen takk til alle som har signert.

Tusen takk også til alle som har sendt e-post til den iranske ambassaden.

Ektemannen fenglset

Iranske myndigheter har nå arrestert og fengslet også ektemannen til Nasrin, Reza Khandan. I forkant av fengslingen hadde han uttalt seg kritisk på Facebook om myndighetenes brudd på menneskerettighetene, inkludert myndighetenes forfølgelse av kvinnene som har protestert mot hijab-påbudet. Reza har også aksjonert offentlig for løslatelsen av kona, Nasrin.

Den 25. august startet Nasrin en sultestreik i protest mot fengslingen og mot myndighetens trakassering av familien hennes.

Bakgrunn

Nasrin Sotoudeh har også tidligere vært fengslet på bakgrunn av sitt arbeid som advokat. I tillegg til å forsvare kvinners rettigheter har hun engasjert seg for samvittighetsfanger og for mindreårige forbrytere som er dømt til døden.

I januar 2011 ble hun dømt til 11 års fengsel. Dommen ble senere redusert til 6 år ved anke, men hun ble løslatt i september 2013 etter å ha blitt benådet.

Som menneskerettighetsadvokat har Nasrin blitt utsatt for trakassering og forfølgelse i årevis. Hun fikk også forbud mot å praktisere som advokat, men forbudet opphørte etter at hun demonstrerte utenfor den iranske advokatforeningens lokaler hver dag i flere måneder.

Nasrin har den siste tiden uttalt seg kritisk til en klausul i den iranske straffeloven som sier at personer som er anklaget for visse forbrytelser, inkludert forbrytelser som myndighetene definerer som en fare for nasjonal sikkerhet, ikke får lov til å velge sin egen forsvarsadvokat. I stedet må de velge fra en liste på 20 advokater som har blitt forhåndsgodkjent av domstolene. På denne listen er blant andre en dommer som er kjent for å ha dømt hundrevis til døden. Nasrin Sotoudeh har selv fått beskjed om å velge forsvarsadvokat fra denne listen. Denne praksisen bryter fullstendig med prinsippet om en rettferdig rettssak.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).
  • Retten til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling (...) (artikkel 11.1).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
Land
Irans hijab-påbud

Iranske myndigheter har pålagt hijab for jenter ned til 7 år.

Kvinner som ikke føyer seg etter landets hijab-påbud møter daglig trakassering og voldelige angrep av politi og andre som støtter påbudet. Ofte blir kvinnene slått i ansiktet, slått med batonger, satt i håndjern og tatt med i politibiler. Ifølge loven kan kvinner og jenter helt ned i 9 års alder risikere straff som bøter og fengsling.

Flere kvinner har begynt å filme overgrepene for å dele med verden trakasseringen og overgrepene de blir utsatt for som følge av dette påbudet. Dette har ført til at statelig media har satt i gang en svertekampanje mot kvinnene som kjemper for avskaffelse av hijab-påbudet.

Det er bekymringer om at myndighetene ønsker å bringe kvinnene til taushet ved å sørge for at overgrepene fortsetter.

Bli med å samle underskrifter!

Supreme Leader Ali Khamenei
C/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland

Dear Mr Khamenei,

Nasrin Sotoudeh, a prominent human rights lawyer and women’s rights defender, has been unjustly sentenced to a total of 38 years in prison and 148 lashes following two grossly unfair trials. I appeal to you to release her as she is a prisoner of conscience.

On 9 February 2019, Nasrin Sotoudeh was informed by the office for the implementation of sentences in Tehran’s Evin prison, where she is jailed, that the verdict in her most recent court case had been issued. She was allowed to read the verdict, which convicted her on seven charges and sentenced her to 33 years in prison and 148 lashes. Her trial took place on 30 December 2018 before Branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran in her absence. She has not been allowed access to her lawyer. Some of the charges against her are related to her opposition to forced hijab (veiling) laws, including “inciting corruption and prostitution” and “openly committing a sinful act…by appearing in public without a hijab”. Some of her legitimate activities that the authorities have cited as “evidence” against her include: opposing Iran’s abusive, discriminatory and degrading forced hijab laws; removing her headscarf during prison visits; giving media interviews about the violent arrest and detention of women protesting against forced hijab. On 11 March 2019, Mohammad Moghiseh, the judge who pronounced the verdict, spread confusion by telling journalists that she had been sentenced to seven years in prison on two charges, one of which, “insulting the Supreme Leader”, she was not on trial for. In response, Nasrin Sotoudeh has asked lawyers in Iran to raise a complaint against the judge for spreading lies before the disciplinary court for judges.

In September 2016, Nasrin Sotoudeh was sentenced to five years in prison in a separate case. Branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran convicted her in her absence. She was not present during the trial because the court authorities said she was not wearing appropriate Islamic dress and refused her entry. She was charged with “spreading propaganda against the system” and “gathering and colluding to commit crimes against national security”. However, the judge, in breach of procedure, convicted her on another charge, that of “assisting in hiding spies with the intent to harm national security”, citing legitimate activities such as her meetings with foreign diplomats to convict her. This case is now pending review before an appeal court.

I urge you to release Nasrin Sotoudeh immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience, jailed solely for her peaceful human rights work. Pending her release, please ensure that she has regular contact with her family and a lawyer of her choosing. I urge you to stop criminalizing the work of women’s rights defenders, including those who peacefully protest against forced hijab, and abolish forced hijab laws.

Yours sincerely