Bilde
AKSJON: Norge

#50erikkenok: Evakuer Moria nå!

Aksjonen er avsluttet

36 812 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som signerte.

Signaturene vil overleveres norske myndigheter. Sammen viser vi at vi er mange som ønsker å møte mennesker på flukt med solidaritet. 

Amnesty fortsetter sitt arbeid for å beskytte mennesker på flukt. 

Signer flere aksjoner her

Tusenvis av barn og voksne er rammet av brannen i Moria. Gi Erna Solberg klar beskjed: Norge må ta imot flere!
Publisert: 11. sep 2020, kl. 10:51 | Sist oppdatert: 27. nov 2020, kl. 10:28

Akkurat nå er situasjonen i Moria-leiren kritisk. Barn, gravide, personer med kroniske lidelser og eldre er blant menneskene som trenger sårt hjelp.

Din stemme kan gjøre en forskjell! Norske myndigheter vil hente 50 sårbare flyktninger fra Moria. Krev at Norge henter flere – signer aksjonen nå!

Hva har skjedd i Moria?

Levekårene for flyktninger og asylsøkere i Moria har vært umenneskelige i årevis. Men etter at det brøt ut voldsomme branner i leiren 8. september har situasjonen forverret seg kraftig.

Tusenvis har mistet tilgang til vann, mat og medisinsk behandling. Mange kan ha mistet de få eiendelene de hadde igjen, inkludert verdifulle dokumenter som støttet deres asylkrav.

Norge må samarbeide med Hellas og andre europeiske land, og iverksette umiddelbare tiltak for å gi humanitær hjelp og bringe asylsøkere i sikkerhet.

De trenger vår hjelp

På tidspunktet for brannen bodde det over 12.500 mennesker i Moria-leiren. Dette til tross for at leiren kun har kapasitet til under 3000.

Det var allerede mangel på sanitæranlegg og medisinsk hjelp. Overbefolkning gjorde det umulig for folk å overholde sosial distansering. Og i løpet av september har flere mennesker i leiren blitt koronasmittet. Dette har utløst stor frykt.

Ingen skal leve under slike sårbare forhold. Vi må gjøre mer, og vi må handle nå!

Norge må handle umiddelbart for å beskytte livene til de som er berørt av brannen i Moria. Dette må gjøres i samarbeid med de andre EU-landene.

Amnesty krever at Norge må:

• Ta imot flere mennesker på flukt. Enslige mindreårige og barnefamilier må prioriteres.

• Bistå greske myndigheter i å gi øyeblikkelig humanitær hjelp til innbyggerne i Moria-leiren, inkludert nødhjelp, medisinsk hjelp, inkludert testing og behandling for Covid-19.

• Prioritere å bistå i avviklingen av leirene på de greske øyene ved å øke relokalisering til Hellas og andre europeiske land.

Hva skjer med din signatur:

Vi sender alle signaturer til statsminister Erna Solberg, med kopi til Monica Mæland.

Hver signatur bidrar til å legge press på norske myndigheter og viser at vi er mange som ønsker å møte mennesker på flukt med solidaritet.

Oppdateringer

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har signert.

Signaturene overleveres under en markering foran Stortinget i samarbeid med Redd Barna og EvakuerBarnaFraMoriaNå den 28. november 2020. Du kan følge markeringen digitalt her.

Fra Amnesty leveres 36,773 signaturer med et krav om å ta i mot flere flyktninger fra Moria. Norge må gjøre mer for mennesker på flukt!

Menneskerettigheter

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse (artikkel 14).

Enhver har også rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (artikkel 25).

Visste du at...

Slik jobber Amnesty med flyktninger og asylsøkere

Mennesker på flukt utsettes for livsfarlige forhold i hjemlandet, og ofte for store påkjenninger også i landene de flykter til.

Amnestys etterforskere oppsøker områdene som mennesker flykter fra, og rapporterer om forholdene der. Vi sender også etterforskningsteam inn i flyktningleirer, flyktningmottak og til områder hvor flyktninger oppholder seg, for å sikre at de blir behandlet med respekt og får sine behov dekket.

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt og deres rett til å søke asyl. Les mer om vårt arbeid her.

Statsminister Erna Solberg
Statsministerens kontor
Glacisgata 1
0150 Oslo

Kjære statsminister Erna Solberg,

Levekårene for flyktninger og asylsøkere i Moria har vært umenneskelige i årevis. Men etter at det brøt ut voldsomme branner i leiren 8. september har situasjonen forverret seg kraftig.

Tusenvis har mistet tilgang til vann, mat og medisinsk behandling. Mange kan ha mistet de få eiendelene de hadde igjen, inkludert verdifulle dokumenter som støttet deres asylkrav.

På tidspunktet for brannen var bodde det over 12.500 mennesker i Moria-leiren. Dette til tross for at leiren har kun har kapasitet til under 3000.

Det var allerede mangel på sanitæranlegg og medisinsk hjelp. Overbefolkning gjorde det umulig for folk å overholde sosial distansering. Og i løpet av september har flere mennesker i leiren blitt koronasmittet. Dette har utløst stor frykt.

Ingen skal leve under slike sårbare forhold. Vi må gjøre mer, og vi må handle nå!

Norge må samarbeide med Hellas og andre europeiske land, og iverksette umiddelbare tiltak for å gi humanitær hjelp og bringe asylsøkere i sikkerhet.

Jeg krever at norske myndigheter:

• Tar imot flere mennesker på flukt. Enslige mindreårige og barnefamilier må prioriteres.

• Bistår greske myndigheter i å gi øyeblikkelig humanitær hjelp til innbyggerne i Moria-leiren, inkludert nødhjelp, medisinsk hjelp, inkludert testing og behandling for Covid-19.

• Prioriterer å bistå i avvikling av leirene på de greske øyene ved å øke relokalisering til Hellas og andre europeiske land

• Sikrer tiltak som verner om beskytter beboernes helse og rettigheter.

Med vennlig hilsen,