Bilde

Trygghet, beskyttelse og håp - slik har de det nå

I Skriv for liv 2018 skrev vi brev til støtte for Vitalina, Nonhle, Atena, Geraldine, Pavitri og Mẹ Nấm. Brevene var med på å endret livet til disse seks modige kvinnene.

Verdens største brevskringskampanje viser at det nytter når vi er mange som tar urettferdighet personlig.

Skriv for liv 2018 førte til flere positive endringer:

1. Vitalina fikk politibeskyttelse under årets 8.mars-markering

Vitalina Koval kjemper for rettighetene til lesbiske-, homofile-, bifile- og trans (LHBT)-personer i Ukraina. Som en konsekvens av denne kampen, har hun blitt utsatt for trusler og annen hatkriminalitet fra høyreradikale grupper som er på fremmarsj i landet.

Under en 8.mars markering i hjembyen hennes i 2018, ble hun angrepet av høyreekstremister som kastet rødmaling på henne og andre deltagere. Hun anmeldte angrepet, men hatmotivet ble avvist.

Her deltar Vitalina i 8. mars-markeringen i 2019 i hjembyen Uzhgorod med politibeskyttelse. Foto: Amnesty International

Det var derfor en gledelig nyhet da retten i Ukraina beordret en ny etterforskning av motivet bak angrepet. Vitalina vant frem med anken etter at hatmotivet ble avvist i den første etterforskningen.

Oppmerksomheten fra Skriv for Liv har bidratt positiv.. Det viste seg at brev fra Amnesty-aktivister rundt i verden var en del av saksdokumentene under etterforskningen av angrepet mot henne.

Støtt retten til å elske!

Å elske er en menneskerett. Likevel blir lesbiske, homofile, bifile og transpersoner fengslet, forfulgt og drept i mange land. Støtt vårt arbeid for mangfold og kjærlighet.

Støtt arbeidet

I etterkant av et møte med Amnesty i Ukraina, publiserte ukrainske myndighetene en pressemelding der de understreket viktigheten av å bekjempe hatkriminalitet fra høyreradikale grupper i Ukraina.

Gleden var stor da Vitalina fikk politibeskyttelse under årets 8. mars-markering i hjembyen sin, og kunne markere dagen uten angrep fra høyreradikale.

...Jeg har aldri følt så mye støtte i hele mitt liv.

Vitalina om Skriv for liv

I Norge ble det skrevet 3340 solidaritetsbrev til Vitalina, og 26 000 personer signerte aksjonen for henne. På verdensbasis ble over 390 000 signaturer, brev, tweets og solidaritetsmeldinger samlet inn til støtte for henne.

2. Pavitri opplever mindre trakassering

Pavitri Manjhi har lenge vært modig i kampen for å sikre rettighetene for indiske urfolksgrupper i møte med to store energiselskap som vil bygge kraftverk på landområdet lokalbefolkningen lever av. Pavitri har opplevd trakassering og trusler på grunnen av dette.

Pavitri Manjhi er leder for landsbyrådet og står i bresjen for lokalsamfunnets kamp for landområdet de lever av. Foto: Amnesty International (Fabio Basone)

Etter den internasjonale oppmerksomheten opplever Pavitri mindre trakassering. Hun har også fortalt Amnesty at det lokale politiet har kontaktet henne og forsikret henne om at de vil beskytte henne fra videre trakassering.

Pavitri setter stor pris på støtten hun og lokalsamfunnet har mottatt:

Alle brevene har gitt oss motivasjon. De får oss til å føle at saken ikke er geografisk avgrenset. Den globale støtten oppmuntrer oss.

Pavitri om Skriv for liv

Brev fra Skriv for liv-kampanjen er blant dokumentene som blir levert av Amnesty og Pavitri til regionale myndigheter med krav om at den ulovlige bortvisningen av lokalbefolkningen fra landområdene må etterforskes.

Aktivister over hele verden samlet inn nærmere 360 000 signaturer, brev, tweets og solidaritetsmeldinger. I Norge ble det samlet inn over 2550 solidaritetsbrev og over 25 000 signaturer til støtte for Pavitri.

3. Oppmerksomhet som pressmiddel

Nonhle Mbuthuma kjemper for lokalsamfunnets rettigheter til land- og naturresurser i møte med et australsk gruveselskap som vil starte gruvedrift i Xolobeni i Sør-Afrika. Nonhle, som har gått i bresjen for denne kampen, har blitt utsatt for både trakassering og drapsforsøk.

Nonhle (i midten) viser frem noen av solidaritetsbrev hun har mottatt fra aktivister over hele verden. Foto: Amnesty International South Africa

Saken har fått mye oppmerksomhet. I desember 2018 besluttet den regionale ankedomstolen at regjeringen i landet ikke kan gi tillatelse til gruvedrift i Xolobeni uten lokalbefolkningens samtykke. Departementet har anket beslutningen til Høyesterett.

I januar 2019 kunngjorde myndighetene at de skulle gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut om lokalbefolkningen støttet gruvedrift, eller ikke. 16. januar ble det holdt et møte hvor Nonhle og andre representanter fra lokalbefolkningen fikk delta. Dessverre ble ikke synspunkter deres lyttet til av ministeren for mineralressurser.

Nonhle er takknemlighet for all støtte hun har fått gjennom Skriv for Liv og forteller at den internasjonale støtten har bidratt til å gjøre stemmen hennes sterkere i den kampen hun står i.

De tusenvis av brevene vi har mottatt viser at denne kampen ikke bare gjelder oss, og at vi ikke er alene. Det viser at jorden vår er viktig. Dette gjelder ikke bare i Afrika, for vi har fått brev fra Tyskland, Sverige, Norge og Frankrike. Når alt kommer til alt vil de alle ha fred. Uten land er det ikke fred.

Nonhle om Skriv for liv

Nonhle besøkte Norge i november 2019 og deltok på Amnestys landsmøte i Stavanger. I dagene som fulgte møtte hun aktivister både i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Her til lands ble det skrevet over 2330 solidaritetsbrev til Nonhle, og 23 000 mennesker i Norge signerte aksjonen for henne. Saken til Nonhle engasjerte aktivter over hele verden noe som resultert i mer enn 520 000 signaturer, brev, tweets og solidaritetsmeldinger.

4. Bedring i fengslingsforhold etter internasjonalt press

Den fredelige aktivisten Atena Daemi kjemper mot dødsstraff og for kvinners rettigheter i Iran. For dette har hun blitt fengslet, sprayet med pepperspray, satt isolat og soner nå en dom på 7 års fengsel.

Atena sitter fortsatt fengslet, men har fått bedret fengslingsforholdene etter internasjonal oppmerksomhet rundt saken hennes. Amnesty vil fortsette å kjempe for henne. Foto: Privat

Selv om Atena fortsatt er fengslet, har hun nå fått tilgang til medisinsk behandling utenfor fengselet. Dette er en positiv endring som den internasjonale oppmerksomheten sannsynligvis har bidratt til.

På grunn av tunge restriksjoner på mediafriheten i Iran var det ikke forventet at Skriv for liv ville bli dekket av lokale medier. Atenas sak og Skriv for liv-kampanjen har likevel blitt dekket av persiskspråklige medier utenfor Iran, og disse har bred rekkevidde også innenfor Iran.

Jeg er dypt takknemlig overfor Amnesty og alle menneskene fra hele verden som har overøst meg med medfølelse og godhet og gjort alt dere kan for å støtte meg.

Atena om Skriv for liv

Saken til Atena vekket sterk engasjement over hele verden. Mer enn 707 000 signaturer, brev, tweets og solidaritetsmeldinger ble samlet inn for saken hennes. I Norge ble det skrevet 3150 solidaritetsbrev til Atena og godt over 30 000 signaturer ble sendt til iranske myndigheter fra mennesker i Norge.

5. Håp og glede gjennom solidaritetsbrev

25 år gamle Geraldine Chacón har jobbet i hjemlandet Venezuela med å undervise ungdom fra fattige strøk om rettighetene sine, og hjelpe dem å få tilgang til utdanning. På grunn av dette arbeidet ble hun fengslet uten lov og dom i fire måneder.

Da hun ble løslatt var det med betingelse om utreiseforbud og rapportering til politistasjonen hver månede. Ettersom anklagene mot henne ikke var droppet sto hun i fare for å bli fengslet på nytt.

I august 2019 fikk hun en helt fantastisk nyhet; reiseforbudet som hadde hengt over henne blemidlertidig opphevet i ett år. Geraldine skal tilbringe året i London hvor hun skal studere kunsthistorie, et fag hun elsker. Hun reiste til London i september.

Geraldine og faren hennes på et bakeri i Caracas ikke lenge etter at hun ble løslatt i juni 2018. Foto: Fabiola Ferrero / VII Mentor Program / Panos Pictures for Amnesty

I løpet av Skriv for liv fikk Geraldine og moren hennes tusenvis av solidaritetsbrev og hilsener fra hele verden. Geraldine var enormt takknemlig for all støtten og har fortalt hvordan det ga henne håp og glede i en tung tid.

Et brev har evnen til å snu om på en dårlig dag og fylle den med glede.

Geraldine om Skriv for liv

Nærmere en halv million mennesker fra hele verden sebdte protestbrev til statsadvokaten i Venezuela med krav om at anklagene mot Geraldine må droppes.

I Norge ble det skrevet 2500 solidaritetsbrev og 25 000 signaturer til støtte for Geraldine. Internasjonalt ble det skrevet og sendt 515 000 signaturer, brev, tweets og solidaritetsmeldinger til og for Geraldine.

6. Oppmerksomhet rundt saken bidro til løslatelse

Mẹ Nấm blogget om politivold, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i Vietnam. På grunn av dette opplevde hun trusler og trakassering, og ble dømt til ti års fengsel for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

En måned etter at aksjonen for henne ble lansert, og rett før Skriv for liv startet, kom den fantastiske nyheten om at hun var løslatt. Dette var gledelige nyheter og det er sannsynlig at den internasjonale oppmerksomheten rundt situasjonen hennes bidro til løslatelsen.

Nå bor hun i eksil i Texas med de to barna sine Nam (13) og Gau (7).

Mẹ Nấm (i blå jakke) ble møtt av jubel da hun og familien ankommer flyplassen i Houston, Texas, bare timer etter løslatelsen. Foto: Amnesty International

Mẹ Nấm takket for all støtte hun har fått. Nå fortsetter kampen for ytringsfrihet og demokrati for alle i Vietnam, sier hun