Bilde
AKSJON

Sør-Afrika: Trues på livet i kampen mot gruveselskap

Aksjonen er avsluttet

20 173 signerte denne aksjonen

Globalt ble det utført over 520 000 handlinger for Nonhle. I Norge ble det samlet inn 22 615 signaturer, både elektronisk og fysisk, og 583 solidaritetsbrev.

Nonhle er takknemlig for all støtte hun har fått:

“I want to thank Amnesty globally, the support they gave us is amazing and it makes a lot of difference. The thousands of letters we have received shows that this struggle is not just about us, that we are not alone. It shows that the earth is important and not only in Africa because we have received letters from Germany, Sweden, Norway, and France and they want peace at the end of the day because without land there is no peace.”

Tusen takk til alle som engasjerte seg og signerte saken!

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Nonhle Mbuthuma kjemper mot et gruveselskap for å forsvare sine og lokalsamfunnets rettigheter til land og naturressurser. På grunn av sin modige kamp har hun blitt utsatt for trusler, trakassering og drapsforsøk. Krev at hun får nødvendig beskyttelse!
Publisert: 18. sep 2018, kl. 16:25 | Sist oppdatert: 18. Mar 2019, kl. 15:29

Invitert til spørreundersøkelse

16. januar 2019 kunngjorde ministeren for mineraleressurser, Gwede Mantashe, at Deparmenentet for mineralressurser skal gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut om lokalbefolkningen støttet gruvedrift, eller ikke. Mer enn 200 innbyggere fra de fem landsbyene i Pondoland, inkludert Xolobeni, er invitert til møte med ministeren.

Departementet anker saken til høyesterett

I november mottok vi den gledelige nyheten om at regjeringen i Sør-Afrika ikke kan gi tillatelse til gruvedrift i Xolobeni uten at lokalbefolkningen har samtykket til det - men 13. desember kom regjeringen med sitt motsvar og har søkt om å anke beslutningen inn til høyesterett. Det er foreløpig ikke besluttet når eller om ankesaken skal opp for retten.

Stor seier for Nonhle

Regjeringen i Sør-Afrika kan ikke gi tillatelse til gruvedrift i Xolobeni uten at lokalbefolkningen har samtykket til det. Det bestemte den regionale ankedomstolen 22. november 2018.


- Dette er en stor seier for menneskene som bor i Xolobeni. De har kjempet en lang kamp for sin rett til å si nei til gruvedrift på landområdene som har tilhørt dem i generasjoner. Rettens kjennelse sender en tydelig beskjed om at multinasjonale selskaper ikke kan tråkke på folks rettigheter på jakt etter egen profitt, sier leder for Amnesty International i Sør-Afrika, Shenilla Mohamed.


Selv om kjennelsen er en stor seier, vil den ikke gi økt beskyttelse for Nonhle og befolkningen i Amadiba. Tvert imot kan den føre til at de lokale utsettes for økt press av selskaper som vil få dem til å gi sitt samtykke til gruvedriften. Derfor er det viktig å fortsette kampen for at Nonhle og befolkningen i Amadiba skal beskyttes

Dette er saken:

I Amadiba i Sør-Afrika står omtrent 5000 mennesker i fare for å miste hjem og landområder fordi det australske gruveselskapet Mineral Commodities (MRC) ønsker å utvinne titan i området. Hvis MRC får tillatelse til å starte gruvedriften, vil disse menneskene miste livsgrunnlaget sitt. Det er også stor bekymring knyttet til forurensningen gruvedriften vil føre med seg.

Midt i kampen mot MRC står bonden Nonhle. Hun er gift, har et lite barn, og dyrker søtpoteter og løk til familien sin. Hun er også en menneskerettighetsforkjemper som sloss for å beholde livsgrunnlaget for menneskene i Amadiba.

Utsatt for drapsforsøk
I 2007 var Nonhle med på å grunnlegge Amadiba Crisis Committee (ACC), en organisasjon for beboere av Amadiba som ønsker å forhindre gruvedriften. Som talsperson for ACC er hun svært synlig i offentligheten med sin motstand mot gruven. Dette har ført til at hun har blitt utsatt for trusler og trakassering. Hun har også blitt utsatt for et drapsforsøk. En anonym telefonsamtale advarte henne mot å spise maten hun hadde fått fra slektninger, fordi den var forgiftet.

På drapsliste
I mars 2016 ble lederen i ACC, Sikhosiphi "Bazooka" Radebe, skutt og drept av ukjente gjerningsmenn. Skytingen skjedde kort tid etter at han fikk vite fra en anonym kilde at navnet hans stod på en drapsliste. På samme liste stod også Nonhle sitt navn.

Tilbakeholdne med etterforskningen
Myndighetene i Sør-Afrika har vært tilbakeholdne med å etterforske trakasseringen av Nonhle og andre i lokalsamfunnet som har opplevd det samme.

På tross av trusler, trakassering og drapsforsøk, fortsetter Nonhle kampen for å forsvare rettighetene til lokalsamfunnet. Bli med og krev at mydnighetene gir henne nødvendig beskyttelse!

Amnesty International krever at :

  • sørafrikanske myndigheter garanterer for sikkerheten til Nonhle og andre menneskerettighetsforkjempere, og sørger for at de er beskyttet mot trakassering og trusler.
  • myndighetene umiddelbart setter i gang etterforskning av trakasseringer og trusler mot Nonhle, og sørger for at de ansvarlige, og de som er ansvarlige for drapet på Sikhosiphi Radebe, stilles for retten i en rettferdig rettssak.

Signaturene sendes til presidenten i Sør-Afrika, ​Cyril Ramaphosa.

Når du tar landet mitt, så tar du identiteten min. Jeg vet hvem jeg er på grunnen av dtte landet.

Nonhle Mbuthumuote

Her kan du se hvordan Nonhles risikerer livet i kamp mot gruveselskapet.
Vis solidaritet

Vi solidaritet med Nonhle!
Ta solidaritetsbilder og del på Instagram eller Twitter. Bruk #Nonhle #KeepHerSafe #W4R18.

Du kan også støtte henne ved å dele følgende meldinger på Twitter: Help protect #Nonhle. Ask @CyrilRamaphosa to ensure her safety #W4R18

Vil du skrive et solidaritetsbrev til Nonhle? Amandla, Ngawethu!”, er en viktig hilsen du kan skrive til Nohnle. Det betyr “Makt, makt til folket”. En leder vil rope «Amandla» og folket vil svare «Ngawethu». På den måten blir det et slagord som skal gi styrke i folkets kamp mot urett.

Send brevet til: Amnesty i Norge, Att: Nonhle Mbuthuma
PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

Bakgrunn

Amadiba består av fem landsbyer i Pondoland-regionen i Sør-Afrika. Omtrent 5000 mennesker er bosatt her og kan bli tvangsflyttet hvis gruvedriften tillates.

Landområdet forvaltes av den sørafrikanske regjeringen på vegne av de lokale beboerne. Beboernes rettigheter skal i utgangspunktet være beskyttet ved lov, men dette fungerer ikke i praksis.

Nonhle og de andre beboerne krever at regjeringen sørger for å innhente beboernes samtykke før de gir tillatelse til gruvedrift i området. Samtykken må være frivillig, uten bruk av tvang eller trakassering, og basert på riktig og god informasjon.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...)
  • Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.
Land
Sør-Afrika

Mange sørafrikanere opplever stor ulikhet og diskriminering. Mange har ikke adgang til nødvendige helsetjenester eller mulighet til å bestemme selv over sin egen kropp eller seksualitet.

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest omfattende menneskerettighetsproblemene i landet. Hvert år blir rundt 40 000 voldtekter politianmeldt, men det antas at det er store mørketall. Under 10% av alle voldtektssaker som blir etterforsket av politiet fører til en fellende dom.

Det er mange protester mot korrupsjon og misbruk av makt og offentlige penger i Sør-Afrika. I år ble det avslørt at flere bankdirektører og politikere samarbeidet om å stjele over en milliard kroner fra en stor bank. Det meste av pengene som forsvant var sparepengene til fattige sørafrikanere fra landsbygda.

Hjelp oss med å samle underskrifter!

Cyril Ramaphosa
President of the Republic of South Africa
Union Buildings
Private Bag X1000
Pretoria, South Africa
0001

Dear President

I urge you and your government to protect Nonhle Mbuthuma, Amadiba community leader in the Eastern Cape. She is a peaceful human rights defender standing up for her community to protect the land they rely on.

Furthermore, I ask you to conduct a full and proper investigations into the harassment and intimidation targeted at Nonhle Mbuthuma and other activists as they stand up against the actions of the mining company Transworld Energy and Mineral Resources (TEM).

Yours sincerely