Bilde

Sør-Afrika: Trues på livet i kampen mot gruveselskap

Signer aksjonen

Se brevet vi sender

18 686 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Nonhle Mbuthuma kjemper mot et gruveselskap for å forsvare sine og lokalsamfunnets rettigheter til land og naturressurser. På grunn av sin modige kamp har hun blitt utsatt for trusler, trakassering og drapsforsøk. Krev at hun får nødvendig beskyttelse!
Publisert: 18. sep 2018, kl. 16:25 | Sist opdatert: 22. nov 2018, kl. 12:35
I Amadiba i Sør-Afrika står omtrent 5000 mennesker i fare for å miste hjem og landområder fordi det australske gruveselskapet Mineral Commodities (MRC) ønsker å utvinne titan i området. Hvis MRC får tillatelse til å starte gruvedriften, vil disse menneskene miste livsgrunnlaget sitt. Det er også stor bekymring knyttet til forurensningen gruvedriften vil føre med seg.

Midt i kampen mot MRC står bonden Nonhle. Hun er gift, har et lite barn, og dyrker søtpoteter og løk til familien sin. Hun er også en menneskerettighetsforkjemper som sloss for å beholde livsgrunnlaget for menneskene i Amadiba. 

Utsatt for drapsforsøk
I 2007 var Nonhle med på å grunnlegge Amadiba Crisis Committee (ACC), en organisasjon for beboere av Amadiba som ønsker å forhindre gruvedriften. Som talsperson for ACC er hun svært synlig i offentligheten med sin motstand mot gruven. Dette har ført til at hun har blitt utsatt for trusler og trakassering. Hun har også blitt utsatt for et drapsforsøk. En anonym telefonsamtale advarte henne mot å spise maten hun hadde fått fra slektninger, fordi den var forgiftet. 

På drapsliste
I mars 2016 ble lederen i ACC, Sikhosiphi "Bazooka" Radebe, skutt og drept av ukjente gjerningsmenn. Skytingen skjedde kort tid etter at han fikk vite fra en anonym kilde at navnet hans stod på en drapsliste. På samme liste stod også Nonhle sitt navn. 

Tilbakeholdne med etterforskningen
Myndighetene i Sør-Afrika har vært tilbakeholdne med å etterforske trakasseringen av Nonhle og andre i lokalsamfunnet som har opplevd det samme.

På tross av trusler, trakassering og drapsforsøk, fortsetter Nonhle kampen for å forsvare rettighetene til lokalsamfunnet. Bli med og krev at mydnighetene gir henne nødvendig beskyttelse!

Amnesty International krever at :
  • sørafrikanske myndigheter garanterer for sikkerheten til Nonhle og andre menneskerettighetsforkjempere, og sørger for at de er beskyttet mot trakassering og trusler.
  • myndighetene umiddelbart setter i gang etterforskning av trakasseringer og trusler mot Nonhle, og sørger for at de ansvarlige, og de som er ansvarlige for drapet på Sikhosiphi Radebe, stilles for retten i en rettferdig rettssak.

Signaturene sendes til presidenten i Sør-Afrika, ​Cyril Ramaphosa.

Når du tar landet mitt, så tar du identiteten min. Jeg vet hvem jeg er på grunnen av dtte landet.

Nonhle Mbuthumuote 

Her kan du se hvordan Nonhles risikerer livet i kamp mot gruveselskapet.
Vis solidaritet

Vi solidaritet med Nonhle!
Ta solidaritetsbilder og del på Instagram eller Twitter. Bruk #Nonhle #KeepHerSafe #W4R18.

Du kan også støtte henne ved å dele følgende meldinger på Twitter: Help protect #Nonhle. Ask @CyrilRamaphosa to ensure her safety #W4R18

Vil du skrive et solidaritetsbrev til Nonhle? Amandla, Ngawethu!”, er en viktig hilsen du kan skrive til Nohnle. Det betyr “Makt, makt til folket”. En leder vil rope «Amandla» og folket vil svare «Ngawethu». På den måten blir det et slagord som skal gi styrke i folkets kamp mot urett. 

Send brevet til: Amnesty i Norge, Att: Nonhle Mbuthuma
PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

Hjelp oss med å samle underskrifter!

Bakgrunn

Amadiba består av fem landsbyer i Pondoland-regionen i Sør-Afrika. Omtrent 5000 mennesker er bosatt her og kan bli tvangsflyttet hvis gruvedriften tillates.

Landområdet forvaltes av den sørafrikanske regjeringen på vegne av de lokale beboerne. Beboernes rettigheter skal i utgangspunktet være beskyttet ved lov, men dette fungerer ikke i praksis.

Nonhle og de andre beboerne krever at regjeringen sørger for å innhente beboernes samtykke før de gir tillatelse til gruvedrift i området. Samtykken må være frivillig, uten bruk av tvang eller trakassering, og basert på riktig og god informasjon.

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...)
  • Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.  
Sør-Afrika

Mange sørafrikanere opplever stor ulikhet og diskriminering. Mange har ikke adgang til nødvendige helsetjenester eller mulighet til å bestemme selv over sin egen kropp eller seksualitet.

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest omfattende menneskerettighetsproblemene i landet. Hvert år blir rundt 40 000 voldtekter politianmeldt, men det antas at det er store mørketall. Under 10% av alle voldtektssaker som blir etterforsket av politiet fører til en fellende dom.

Det er mange protester mot korrupsjon og misbruk av makt og offentlige penger i Sør-Afrika. I år ble det avslørt at flere bankdirektører og politikere samarbeidet om å stjele over en milliard kroner fra en stor bank. Det meste av pengene som forsvant var sparepengene til fattige sørafrikanere fra landsbygda. 

Cyril Ramaphosa 
President of the Republic of South Africa 
Union Buildings  
Private Bag X1000 
Pretoria, South Africa  
0001 

 

Dear President 
 
I urge you and your government to protect Nonhle Mbuthuma, Amadiba community leader in the Eastern Cape. She is a peaceful human rights defender standing up for her community to protect the land they rely on. 

Furthermore, I ask you to conduct a full and proper investigations into the harassment and intimidation targeted at Nonhle Mbuthuma and other activists as they stand up against the actions of the mining company Transworld Energy and Mineral Resources (TEM). 

Yours sincerely