Bilde
AKSJON

Venezuela: Fengslet for sitt arbeid med sårbar ungdom

Aksjonen er avsluttet

22 004 signerte denne aksjonen

I august 2019 ble reiseforbudet til Geraldine midlertidig opphevet i ett år. Geraldine skal tilbringe året i London hvor hun skal studere kunsthistorie.

Geraldine sender stor takk til alle som har støttet henne. Under Amnestys internasjonale brevskrivingskampanje Skriv for liv, fikk hun mer enn 14 000 solidaritetsbrev fra hele verden.

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Geraldine Chacón (24) jobber for at ungdom fra fattige strøk skal få utdanning og ikke bli diskriminert. For dette ble hun fengslet i fire måneder. Nå risikerer hun å bli fengslet på nytt.
Publisert: 18. sep 2018, kl. 16:22 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Geraldine er en av leder i Fundación de Embajadores Comunitarios (FEC), en frivillig organisasjon som gir ungdom fra fattige områder utdanning og menneskerettighetsundervisning.

Når ungdommene lærer om rettighetene sine går det opp for dem hvordan menneskerettighetene blir brutt. Derfor ønsker myndighetene å stoppe arbeidet til Geraldine og organisasjonen hun jobber for.

Arrestert hjemme om natten

Den 1. februar 2018 kom syv bevæpnede vakter fra den venezuelanske sikkerhetstjenesten hjem til Geraldine klokken halv to om natten for å arrestere henne. Vaktene fortalte moren hennes at hun ville være tilbake om noen time. Det skjedde ikke. Geraldine ble fengslet uten lov og dom, og fikk ikke se moren sin igjen før etter fire måneder.

Utsatt for svertekampanje

Den andre lederen i FEC, Gregory Hinds, ble arrestert noen dager før Geraldine. Like før arrestasjonene, ble FEC omtalt i et TV-program som er kjent for å trakassere menneskerettighetsforkjempere. I programmet ble det påstått at FEC drev med svindel, og at de var ansvarlige for å indoktrinere unge mennesker med hvor bra kapitalismen er.

Falske anklager

Geraldine ble anklaget for å ha forbindelser til en lokal organisasjon, som hadde kontakt med personer som er beskyldt for å organisere voldelige demonstrasjoner mot regjeringen. Det er imidlertid ikke lagt frem noen bevis for disse påstandene, og det ble aldri reist noen tiltale mot Geraldine. Mye tyder på at Geraldine ble arrestert utelukkende for å hindre henne i å utføre sitt menneskerettighetsarbeid.

Fire måneder uten sollys

I fire måneder satt Geraldine fengslet uten lov og dom. Mens hun var i varetekt ble hun nektet å ha kontakt med familien sin, og fikk bare snakke med advokaten sin under rettshøringer. Hun fikk heller ikke tilstrekkelig med mat eller tilgang til sollys. Den 2. april beordret en domstol at Venezuelas sikkerhetstjeneste skulle løslate Geraldine Chacón. Det tok likevel to måneder før hun ble løslatt og kunne reise hjem igjen.

Geraldine har fått utreiseforbud og står i fare for å bli arrestert på nytt. Arbeidet til organisasjonen er dessverre satt på vent etter arrestasjonene.

Amnesty International krever at:

  • anklagene mot Geraldine Chacón droppes umiddelbart og betingelsesløst, og alle begrensninger av hennes rett til å forlate Venezuela oppheves
  • det raskt blir gjennomført en uavhengig etterforskning av all påstått mishandling av Geraldine, og at de ansvarlige blir stilt for retten i tråd med internasjonale standarder.
  • Venezuelanske myndigheter slutter å straffeforfølge personer for ikke-voldelig engasjement for menneskerettigheter og sosiale anliggende, og at Geraldine kan fortsette sitt arbeid for menneskerettigheter uten noen restriksjoner.

Signaturene sendes til statsadvokaten, Tarek William Saab.

Jeg har selv jobbet med Skriv for liv-saker tidligere, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle befinne meg på den andre siden av kampanjen.

Geraldine Chacón

Oppdateringer

Reiseforbudet midlertidig opphevet

I august 2019 ble reiseforbudet til Geraldine midlertidig opphevet i ett år. Geraldine skal tilbringe året i London hvor hun skal studere kunsthistorie.

Geraldine sender stor takk til alle som har støttet henne. Under Amnestys internasjonale brevskrivingskampanje Skriv for liv, fikk hun mer enn 14 000 solidaritetsbrev fra hele verden.

I Norge ble det samlet inn 24 562 signaturer og 832 solidatitetsbrev til støtte for Geraldine.

Tusen takk til alle som engasjerte seg for henne!

Vis solidaritet

Vis solidaritet med Geraldine! Ta solidaritetsbilder og del på Instagram eller Twitter. Merk meldingene med #W4R18

Del følgende meldinger på Twitter og Inatagram:
#Venezuela: The case against Geraldine Chacón must be closed immediately and uncnditionally. It’s in your hands, @TarekWiliamSaab. #W4R18

Vil du skrive et solidaritetsbrev til Geraldine? Geraldine er glad i å lese. Favorittboken hennes er Tilværelsens uutholdelige letthet av Milan Kundera, og favorittfilmen hennes er Pan’s Labyrinth.

Send brevet til:
Amnesty i Norge, Att: Geraldine Chacón, Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo 

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.
  • Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (..) når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
  • Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet.
  • Enhver har rett til undervisning(..) Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.
Land
Venezuela

Venezuela er et land i dyp krise. Mange sliter med tilgang til mat, medisiner og andre livsnødvendige ting. Istedenfor å anerkjenne alvoret av den økonomiske og sosiale krisen, slår myndighetene i Venezuela hardt ned på kritikere, sensurerer eller stenger media, driver svertekampanjer mot menneskerettighetsforkjempere og bruker brutal makt for å stoppe demonstrasjoner

Landets politi og nasjonalgarde har fått omfattende fullmakter til å skyte demonstranter, gjennomføre vilkårlige massearrestasjoner eller ransake hus uten ordre. Personer som har vært utsatt for tortur og andre overgrep og deres pårørende blir truet og trakassert hvis de anmelder forholdet. Det er svært sjeldent at medlemmer av militæret eller politiet holdes ansvarlige for selv de mest alvorlige overgrepene.

Attorney General / Fiscalía General de la República
Tarek William Saab
C/O Embassy of Venezuela in Norway
Postboks 2820 Solli
0204 OSLO

Señor Fiscal General / Mr Attorney General,

I urge you to formally close the case against Geraldine Chacón and grant her unconditional freedom. She is a peaceful human rights defender who has not advocated violence at any stage.

Ms Chacón was arrested, detained in appalling conditions for four months and intimidated solely on the basis of her peaceful work with young people in Caracas. Though conditionally released in June 2018, she can’t leave the country and could be arrested again at any time for no reason. A passionate and active young member of society should be celebrated, not silenced.

Furthermore, I urge you to carry out a prompt, independent and impartial investigation into alleged ill-treatment against Geraldine Chacón and bring those responsible to justice, in accordance to international standards.

Yours sincerely,