Bilde
AKSJON

Ukraina: Beskytt Vitalina mot hatkriminalitet

Aksjonen er avsluttet

20 354 signerte denne aksjonen

Det har vært flere positive endringer for Vitalina takket være den internasjonale oppmerksomheten som Skriv for liv har vært med å skape. 

Under 8. mars-markeingen i 2019 fikk hun, og de andre som deltok, politibeskyttelse. I tillegg har retten i Ukraina beordret en ny etterforskning av motivet bak angrepet hun ble utsatt for. 

Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Signer flere aksjoner her

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
På grunn av sitt arbeid for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Ukraina, har Vitalina Koval blitt utsatt for trusler og angrep fra høyreradikale grupper. Nå har hun flyttet fra hjembyen sin i frykt for egen sikkerhet.
Publisert: 12. jun 2018, kl. 16:28 | Sist oppdatert: 16. Mar 2020, kl. 10:14

Oppdateringer:

Gode nyheter fra hjembyen til Vitalina

Årets 8. mars-markering i Vitalinas hjemby Uzhgorod viser at Amnestys arbeid har gitt varige endringer. De lokale myndighetene har vært i åpen dialog med aktivistene i forkant av arrangementet for å sikre nødvendige sikkerhetstiltak. Lokale myndighetsperson har også hatt flere eventer i forkant av kvinnedagen der lokale aktivister var med. På disse eventene ble arbeidet til lokale kvinneaktivister og LHBT-aktivister offentlig anerkjent.

Dessuten ble det offentliggjort at den frivillige LHBT-organisasjonen Insight var medarrangør av 8. mars-arrangementet, noe som er svært positiv og bygger opp om anerkjennelsen av organisasjonen. Amnesty Ukraina har fulgt årets arrangement tett og melder at det ikke har vært nødvendig med tiltak eller støtte fra Amnesty. Dette er en svært positiv utvikling.

Siste nytt om Vitalina: Hun er nå bosatt i hovedstaden Kiev. Straffesaken mot to av personene som angrep henne er fortsatt pågående og Vitalina har vært i retten flere ganger. Rettssaken forventes å fortsette i flere måneder. Etterforskningen av motviet bak angrepet – altså å fastslå om det var hatkriminalitet – er fortsatt pågåend.

Vitalina vant fram med anken

Retten i Ukraina har beordret en ny etterforskning av motivet bak angrepet på Vitalina. Dette er svært positivt og betyr at Vitalina har vunnet frem med anken etter at hatmotivet ble avvist i den første etterforskningen.

De gode nyhetene stopper ikke der: 19. februar møtte Amnesty Ukrainas generalsekretæren, Oksana Pokalchuk, åtte representanter fra innenriksdepartementet i Ukraina. Oksana overleverte et brev fra Kumi Naidoo (leder for Amnesty International) og informerte om at 400 000 signaturer er samlet inn til støtte for Vitalina.

Myndighetene ga uttrykk for at de kjenner godt til saken og forsikret om at politiet vil gjøre sitt ytterste for å beskytte Vitalina under årets 8. mars-markering.

Myndighetene publiserte en pressemeldingen i etterkant av møtet som fremhevet behovet for å bekjempe hatkriminalitet fra høyreradikale grupper i Ukraina.

Voldsepisoden mot Vitalina ferdig etterforsket

Etterforskningen av angrepet mot Vitalina ble avsluttet 19. oktober. To av kvinnene som var med på angrepet er tiltalt for å ha forårsaket "ubetydelige skader" på Vitalina og flere andre som deltok i 8. mars-markeringen. Dessverre har hatmotivet bak angrepet blitt avvist av et ekspertteam og saken vil bli overført til retten uten at det blir tatt ut tiltale om hatvold. Vitalinas advokat har klaget inn avgjørelsen, men vil trolig ikke få medhold.

Dette viser hvor viktig det er å fortsette aksjonen for Vitalina Koval.

Sendte signaturer

I dag sendte vi 14 359 signaturer til myndighetene i Ukraina med kopi til ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert aksjonen så langt!

Mange LHBT-personer i Ukraina lever i frykt for høyreradikale grupper. Slike grupperinger er på fremmarsj, og angriper stadig oftere de som har et annet virkelighetsbilde enn dem selv.

Måtte på sykehus etter angrep

Vitalina Koval er en av de modige menneskerettighetsforkjemperne som likevel har turt å være synlig med sitt engasjement for LHBT-rettigheter. Hun har selv fått merke de høyreradikales motstand på kroppen. Under årets 8. mars-markering i Vitalinas hjemby Uzhgorod, ble hun og andre deltagere angrepet av høyreekstremister som kastet rødmaling på dem. Vitalina fikk maling i øynene og måtte på sykehus.

Ble ikke beskyttet

Vitalina dro rett fra sykehuset til politiet for å anmelde angrepet. Politiet tok ikke hensyn til sikkerheten hennes da hun kom til politistasjonen. De tvang henne til å oppgi navn og adresse mens personene som hadde angrepet henne satt i samme rom. Gjerningspersonene ble løslatt kort tid senere.

Nye angrep skaper frykt

Etter angrepet har både Vitalina og andre aktivister fått hatmeldinger fra medlemmene i den høyreekstreme gruppen ”Karpatska Sich”. Flere har blitt trakassert og banket opp. Mange er redde og tør ikke lenger å delta
i markeringer mot diskriminering og hatkriminalitet.

Truslene er så alvorlige at Vitalina har måttet flytte fra hjembyen sin fordi hun frykter for sin egen sikkerhet. Nå bor hun i Kiev.

Brev fra Amnesty-aktivister

Nylig har vi fått vite at politiet i Ukraina etterforsker angrepet mot Vitalina. Dette er uvanlig i saker som gjelder hatkriminalitet. Vi vet at brev fra Amnesty-aktivister har vært med på å legge press på myndighetene.

Hatkriminalitet tas ikke alvorlig

Ukrainske myndigheter gjør lite for å beskytte LHBT-personer mot hatkriminalitet. Hatkriminalitet blir sjeldent etterforsket i Ukraina. Hendelsene blir som regel ikke tatt på alvor, og hatmotivet som ligger bak blir verken anerkjent eller etterforsket.

Nå må myndighetene vise at de tar hatkriminalitet på alvor. Vitalina og andre menneskerettighetsforkjempere som engasjerer seg for LHBT-rettigheter må får nødvendig beskyttelse, og trusler og angrep må etterforske og rettsforfølges.

Amnesty krever at:
  • myndighetene iverksetter tiltak for å ivareta sikkerheten til Vitalina Koval og andre menneskerettighetsforkjempere, spesielt til kvinner og LHBT- aktivister, slik at disse får utøve sin forsamlings- og ytringsfrihet.
  • myndighetene anerkjenner problemet med økende vold utført av høyreekstreme grupper som fremmer hat og diskriminering, og tilpasser regler og instrukser for politiet for å sikre at både offentlige arrangementer og lukkede samlinger får den nødvendige beskyttelsen.

Signaturene sendes til innenriksministeren i Ukraina, Arsen Avakov.

Det er mange personer i LHBT-miljøet i Ukraina som er redde. Jeg skulle ønske de slapp å føle seg direkte truet.

Vitalina Koval

I denne filmen kan du se hva som skjer når Vitalina ber om en klem til støtte for LHBTI-rettigheter.
Vis solidaritet

Vi solidaritet med Vitalina!

Ta solidaritetsbilder og del på Instagram eller Twitter. Merk meldingene med #W4R18 og #IStandWithVitalina.

Vil du vise din støtte til Vitalina ved å skrive solidaritetsbrev til henne?
Vitalina er glad i kunst og håndlagde ting. Regnbueflagget er også et viktig symbol for henne, ettersom hun kjemper for LHBT-rettigheter.


Send brevet til:
Amnesty International Norge, att: Vitalina Koval
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Blid med og samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...)
  • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
  • Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
Land
Ukraina

Ytringsfrihet er under sterkt press i Ukraina. Ukrainske myndigheter har vedtatt flere lover for å hindre folk i å bruke sin ytrings- og forsamlingsfrihet.

Makthaverne i de delene av Ukraina som er kontrollert av separatister bruker trusler, trakassering, ulovlig fengsling og straffeforfølgelse for å tvinge kritikere til taushet. Det gjør også styresmaktene på den russisk okkuperte Krim-halvøya.

Siden 2015 har over 10 000 mennesker blitt drept i konflikten mellom den ukrainske hæren og pro-russiske separatister i Øst-Ukraina. Situasjonen for de som lever i konfliktområdene blir forverret, gjennom økende fattigdom, arbeidsledighet og rekordhøye matpriser.

Minister of Interior
Arsen Avakov
Vul. Akademika Bohomoltsa, 10 01601 Kyiv
Ukraine

Dear Minister,

I am deeply concerned about the repeated violent attacks and harassment against Vitalina Koval and others who peacefully defend the rights of women and LGBTI people in Ukraine. I urge you to publicly recognise and support their vital work and to ensure a safe and enabling environment in which they can exercise their right to freedom of expression and assembly without fear of attacks and reprisals.

I also urge you to ensure prompt, effective and impartial investigations are carried out into all attacks on activists by far-right groups which have been on the rise in Ukraine since 2017, and to ensure that any discriminatory motives are taken into account during the investigation. Those responsible for the attacks must be brought to justice.

Yours sincerely,