Bilde
AKSJON

India: Truet og trakassert i sitt eget hjem

Aksjonen er avsluttet

20 834 signerte denne aksjonen

I Norge ble det samlet inn 25 032 signaturer og 423 solidaritetsbrev til Pavitri. Tusen takk til alle som har bidratt og vist engasjement for henne.

Pavitri takker for all støtte hun har fått og forteller at hun opplever mindre trakassering og økt beskyttelse etter den internasjonale oppmerksomheten. 

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Pavitri Manjhi er en menneskerettighetsforkjemper som jobber for at indiske urfolksgrupper ikke skal bli fordrevet fra landområdene sine. Til tross for alvorlige trusler og trakassering, fortsetter hun sitt fredelige arbeid for urbefolkningenes landrettigheter.
Publisert: 18. sep 2018, kl. 16:27 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

I Chhattisgarh, der Pavitri kommer fra, har lokalsamfunnet i årevis kjempet mot to private energiselskaper som vil bygge kraftverk i området. Lokalbefolkningen forteller hvordan disse selskapene prøver å overta landet på ulovlig vis, gjennom tvang, bedrageri og feilinformasjon.

Kjemper mot overgrep

Pavitri, som er valgt til leder i landsbystyret, har lenge vært på frontlinjen i kampen mot de to selskapene. Hun har fortalt hvordan både hennes egen familie og andre landsbyboere har blitt tvunget til å selge landet sitt til agenter, som handlet på vegne av selskapene.

Mister levebrødet sitt

Det som skjer i Chhattisgarh er ikke unikt. I flere tiår har adivasi («urfolk») blitt fordrevet fra sine landområder på grunn av industriutviklingen i India. Selv om det finnes en rekke lover som skal beskytte rettighetene deres, har ikke det forhindret at de blir fratatt landområder og mister levebrødet sitt.

Anmeldte over 100 overgrep

I 2017 etablerte Pavitri Manjhi, sammen med andre aktivister, en gruppe som bistår enkeltpersoner i å registrere formelle klager i tråd med loven som skal beskytte rettighetene til adivasi og daliter (kasteløse). Med hjelp fra denne gruppen har 98 landsbyboere i Chhattisgarh politianmeldt til sammen 100 overgrep fra energiselskapene. Til å begynne med nektet politiet å følge opp klagene, noe som er i strid med indisk rett. Først etter en fredelig demonstrasjon i august 2017, åpnet politiet etterforskning i fem av sakene.

Truet i hjemmet sitt

Siden april i år har Pavitri blitt oppsøkt og trakassert av flere menn i hjemmet sitt. Mennene sier de handlet på vegne av de to energiselskapene og har forsøkt å true henne til å trekke tilbake anmeldelsene. Pavitri anmeldte truslene til det lokale politiet, men forteller at hun senere ble oppsøkt av en politimann som tvang henne til å skrive under på en erklæring om at hun ikke hadde blitt trakassert. I juni anmeldte hun saken på nytt til en høyere instans i politiet, som nå har satt i gang en etterforskning.

Amnesty International krever at:

  • Pavitri Manjhi og andre adivasi blir beskyttet mot trakassering og trusler.
  • myndighetene etterforsker all påstått trakassering og trusler, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak.
  • myndighetene etterforsker påstandene om ulovlig fordrivelse fra landområder, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak.
  • adivasi som har blitt fratatt landet sitt på ulovlig vis eller blitt utsatt for andre overgrep, får tilstrekkelig oppreisning og kompensasjon, inkludert tilbakeføring av deres landområder der det er mulig og hensiktsmessig.

Signaturene sendes til direktøren for politimyndighetene i Chhattisgarh.

Våre liv er avhengige av landet vårt og skogen vår, og vi vil kjempe for våre rettigheter.

Pavitri Manjhi

Se hvordan det lille samfunnet, med Pavitri i spissen, kjemper hardt mot store komersielle krefter.
Vis solidaritet

Vi solidaritet med Pavitri!
Ta solidaritetsbilder og del på Instagram eller Twitter. Merk meldingene med #W4R18.

Vil du skrive et solidaritetsbrev til Pavitri?
For Pavitri og adivasigruppen hun tilhører, spiller natur og landet en viktig rolle. Send gjerne solidaritets­meldinger på kort eller brev med naturmotiver.

Send brevet til:
Amnesty International Norge, att: Pavitri Manjhi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Mindre trakassering

Pavitri opplever mindre trakassering nå enn tidligere, men kampen for rettferdighet fortsetter.

Sammen med Amnesty International India, planlegger den lokale gruppen Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangarsh å levere Skriv for Liv-brev til regionale myndigheter og be om etterforskning av klager om ulovlig bortvisning fra landområder.

Over 359 000 globale handlinger

Over 359 000 handlinger ble utført over hele verden for Pavirtri.

I Norge ble det samlet inn 25 032 signaturer og 423 solidaritetsbrev.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.
  • Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet (..)
  • Retten til menings- og ytringsfrihet.
Land
India

Urettferdighet, diskriminering og vold preger hverdagen til millioner av indere som tilhører spesielt utsatte grupper. Dette gjelder særlig for de såkalte kasteløse (daliter), medlemmer av forskjellige urfolksgrupper og religiøse minoriteter.

De fleste overgrepene mot disse gruppene blir begått av privatpersoner, men Indias myndigheter gjør altfor lite for å beskytte de mest utsatte. Tvert imot fører den indiske regjeringen en stadig mer aggressiv politikk for å tvinge sine kritikere til taushet.

Journalister og menneskerettighetsforkjempere som står opp mot diskriminering, korrupsjon og politiovergrep i India, har de siste årene kommet under økende press. Ofte brukes uklart formulerte lover mot fornærmelse av staten eller «oppvigleri» for å tvinge kritiske stemmer til taushet. Uavhengige organisasjoner som tar opp menneskerettighetsbrudd i India møter stor motbør fra myndighetene og mange har blitt lagt ned.

Director General of Police, Chhattisgarh,
Police Headquarters
Naya Raipur,
Chhattisgarh,
India – 492001

Dear Director General,

Pavitri Manjhi, the Adivasi leader of the Bhengari village council in Chhattisgarh, faces continued threats, intimidation and harassment for her peaceful activism. She is a human rights defender, protesting the actions of two private companies who allegedly defrauded indigenous Adivasi of their land in Raigarh district.

I urge you to consult with Pavitri Manjhi and other Adivasi villagers in order to give them adequate security and protect them from further harassment.

I also urge you to investigate complaints of the harassment of Adivasi villagers and of the unlawful dispossession of land, and bring those responsible to justice.

Yours sincerely,