Enten du er helt ny i Amnesty eller har vært med en stund, har du mange spennende muligheter til å bidra inn i organisasjonsdemokratiet, møte likesinnede og utvikle deg som menneskerettighetsforkjemper. På denne siden har vi samlet noen av dem:

Verv i gruppen din

Alle amnestygrupper velger seg en gruppeleder, som leder gruppen og har ansvar for å holde kontakt med administrasjonen. Oftest har gruppene også en nestleder, og man kan også utpeke økonomiansvarlig, arrangementansvarlig, sosiale medier-ansvarlig og kanskje også en sosialt- og moro-ansvarlig. Gjennom et slikt verv får du verdifull organisasjonserfaring samtidig som du får mulighet til å bruke tiden på de tingene du liker best å holde på med. Du får oppfølging av ditt regionkontor og din gruppeleder hvis du møter utfordringer eller trenger noen å sparre med. Erfaring med verv fra en frivillig organisasjon er verdifull erfarings som du vil ha nytte av senere i arbeidslivet.

bannerverksted
Maria Hoell er leder for Amnesty Ungdom Haugesund. Her på ungdomsrådsmøte i september 2021

Ungdomssamlingen

Hver vår arrangerer ungdomsrådet en samling for deg som er mellom 13 og 19 år. Her samles både helt nye medlemmer og folk som har vært med lenge, til en sosial og lærerik samling, som vanligvis legges i tilknytningen til Amnestys Landsmøte. På den måten blir det også lavere terskel for deg som er ung til å delta på Landsmøtet. Du som er medlem i Amnesty vil få dekket reise- og overnattingskostnader i forbindelse med samlingen, og deltakelse på samlingen gir rett til politisk fravær fra skolen din.

På Ungdomssamlingen 2022 var temaet Pride og retten til å elske den man vil og være den man er. Det er ungdomsrådet som bestemmer temaet for samlingen.

Studentsamlingen

Hver høst arrangerer studentrådet en samling for alle landets studentaktivister. På studentsamlingen er det studentene selv som setter agendaen. Det inviteres spennende foredragsholdere og vi diskuterer aktuell menneskerettighetstematikk. Den siste dagen lager og gjennomfører vi en aksjon om et tema vi har diskutert.

Bildet viser to personer på en scene foran et publikum
Victoria Steen Hansen og Tayiba Haji var leder og nestleder for studentrådet i 2021-22 og arrangerte den første studentsamlingen etter to år med digitale møter.