Aktivistportalen
Amnestys studentgrupper samarbeider gjennom et nasjonalt studentråd.
The power of you!

Over hele landet engasjerer studenter seg i Amnestygrupper og universiteter og høyskoler. Studentrådet koordinerer alle disse gruppene. Alle studentgrupper over hele lander er representert i studentrådet av sin gruppeleder. Studentrådet jobber for å styrke studentenes stemme i organisasjonen ved å styrke samarbeidet mellom studentaktivister og skaper møteplasser. Her kan man dele erfaringer, inspirere hverandre, og skape et nasjonalt studentmiljø for unge menneskerettighetsforkjempere.

Studentrådet velger sin leder på våren. I 2021-2022 er leder og nestleder for Studentrådet Victoria Steen Hansen <[email protected]> og Tayiba Haji Hassan <[email protected]>, og de får du bli litt bedre kjent med her! Lurer du på noe? Ikke vær redd for å ta kontakt.

Victoria, studentrådsleder

Victoria Steen Hansen, leder av Amnestys studentråd

1. Hva gjør du som leder/nestleder av studentråd?

Som leder av studentrådet samarbeider jeg med nestleder Tayiba om å planlegge og lede studentsamlinga og møter i studentrådet. Vi legger til rette for at lederne av de ulike studentgruppene i Norge kan møtes, bli kjent, utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av grupper.

2. Hvis du kunne hatt en superkraft, hva ville det vært og hvorfor?

Jeg ville vært usynlig, det tror jeg hadde vært veldig gøy! Eller kanskje hatt evnen til å teleportere? Det hadde vært veldig kjekt i en hektisk hverdag å bare hoppe fra sted til sted.


3. Hva er ditt beste Amnesty-minne?

Da jeg var på Nordic Youth Conference i Danmark i 2018. Der fikk jeg masse nye venner fra de nordiske landene og fikk minner for livet. Vi gjorde masse kul aktivisme og jeg fikk den gode Amnesty-følelsen der man kjenner at man kan få til alt hvis man jobber sammen, og at vi er som en stor familie.

Tayiba, nestleder i studentrådet

Tayiba Haij Hassan, nestleder av Amnestys studentråd

1. Hva gjør du som leder/nestleder av studentråd?

Som nestleder av studentrådet er jeg med på å styre dialogen mellom sekretariatet og alle studentaktivistene her til lands. Studentgrupper utgjør en stor del av aktivismen vår. Derfor er det viktig å synliggjør og styrke deres stemme i det administrative arbeidet. I tillegg til det arrangerer jeg og Victoria studentrådsmøter og samlinger.

2. Hvis du kunne hatt en superkraft, hva ville det vært og hvorfor?

Transportere meg selv fra hvor som helst i hele verden !! 😃

3. Hva er ditt beste Amnesty-minne?

Studentsamling i Oslo, 2018! Første samling jeg var med på og jeg ble kjent med utrolig mange flotte mennesker😃