Aktivistportalen
Bilde

Studentrådet

Amnestys studentgrupper samarbeider gjennom et nasjonalt studentråd.

I Norge finnes det studentgrupper ved mange av landets universiteter og høgskoler. Disse gjennomfører aktiviteter som bidrar til å sette søkelyset på menneskerettighetsbrudd verden over. Eksempelvis gjennomfører mange studentgrupper «menneskerettighetsuker», som er uker proppfulle med seminarer om ulike menneskerettighetsutfordringer.

Lederne av disse gruppene utgjør studentrådet, som møtes et par ganger i året. Hensikten er å styrke samarbeidet studentgruppene imellom og legge til rette for erfaringsutvekslinger. Amnesty er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene bestemmer, og studentrådet er en arena hvor studenter kan bli hørt.

Studentrådet er også vertskap for den årlige studentsamlingen som finner sted i slutten av september hvert år. Denne er åpen for alle studenter.