EYM: Et inspirerende møte med likesinnede ungdommer fra hele Europa

I juli deltok vi på European Youth Meeting (EYM) i Brüssel, Belgia. Det var utrolig spennende, og du kan lese om våre opplevelser i denne reiserapporten.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 25. jul 2019, kl. 08:21 | Sist oppdatert: 25. jul 2019, kl. 09:03

Skrevet av: Jean-Marc Tshona & Jenina Rantala Eriksen

Jean-Marc Thsona og Jenina Rantala Eriksen EYM 2019

Erfaringsutveksling

Deltakerne bestod av unge men erfarne aktivister fra hele Europa. Alle var opptatt av menneskerettigheter og engasjerte seg på ulike måter i sine hjemland. EYM var en flott mulighet til å kunne lære av andre, samt dele erfaringer, tanker og ideer om hvordan man kan drive aktivisme. Deltakerne delte eksempler på hvordan de engasjerer seg i sitt lokalmiljø, på skoler og universiteter for å skape forståelse og dialog rundt menneskerettighetsbrudd.

De danske aktivistene fortalte hvordan de hadde skapt engasjement på skolen gjennom “AmnesTea”. Der delte de ut te til forbipasserende for så å skape en dialog om behovet for en samtykkebasert lov for å beskytte folk mot voldtekt. Aktivistene fra AI Tsjekkia delte deres erfaringer fra å drive «Human Library», et menneskelig bibliotek med levende bøker, som har til formål å hindre diskriminering, rasisme og ekstremisme. Dette går ut på at studenter «låner» mennesker i stedet for bøker. Dette er mennesker med interessante livshistorier. Man kan spørre dem om hva man vil for å forstå menneskenes situasjon på en bedre måte. Studentene får dermed møte mennesker de ellers ikke ville møtt som blant annet representerer ulike minoritetsgrupper i Tsjekkia. Representantene fra Storbritannia fortalte om deres «National Day of Action», hvor de utførte en nasjonal aksjon på gatene og i sosiale media for retten til lovlig og trygg abort i Nord-Irland.

Under EYM lærte vi også om organisering og styringsstruktur i Amnesty. Her kom det frem at ungdom i en del europeiske land opplever utfordringer knyttet til ungdomsrepresentasjon i beslutningstakingen i Amnesty og at det finnes for lite informasjon om hvordan unge aktivister kan påvirke internt. Likevel var det stemning for at dette skulle endre seg slik at Amnesty blir en mer inkluderende organisasjon også når det gjelder styring og organisering.

Aksjoner og inspirerende gjesteforelesere

EYM var en veldig innholdsrik konferanse der vi allerede på vår første dag utførte en aksjon i sentrum av Brüssel. Vi stod lenket til hverandre mens vi holdt opp plakater av menneskerettighetsbrudd som berører våre egne land. Senere utførte vi også en solidaritetsaksjon for Sudan. Vi fikk en rask innføring om krisen i Sudan, og om drapet på en aktivist. Solidaritetsaksjonen gikk ut på at vi alle kledde oss i blått og ropte “Huriya, Salam, Adalah” (frihet, fred, rettferdighet).

European Youth Meeting 2019

Under EYM fikk vi delta på ulike workshops der vi delte våre meninger om hva aktivisme og menneskerettigheter betyr for oss personlig. Vi hadde også workshops for å finne gode måter å drive lokale grupper på – noe som er sentralt for oss i det daglige.

Vi fikk besøk av Valerie De Marie fra AI Belgia (flamsk seksjon) som snakket om hvordan man kan drive lobbyvirksomhet mot europeiske myndigheter. Agnieszką Dąbrowiecką fra AI Polen fortalte oss om den alvorlige situasjonen i Polen hvor dommere blir satt under press hvis de gir «feil dom». Polske myndigheter har forsøkt å begrense domstolenes uavhengighet ved å blant annet sette ned pensjonsalderen for dommere, og endret reglene om hvordan dommerne utpekes.

Noe av det som skapte sterkest inntrykk var den guidede turen gjennom Brüssel sammen med «Refugeework Flanders». Dette er en organisasjon som jobber med og for flyktninger og asylsøkere som ankommer Brüssel. Her fikk vi vite hvordan myndighetene i Belgia takler flyktningstrømmen og hvilke rettigheter flyktningene og asylsøkerne får ivaretatt i det de ankommer Europa. Vi fikk også høre en personlig historie fra en frivillig arbeider i Refugeework som fortalte om reisen hennes fra Syria til Europa og hvor vanskelig det har vært for henne og hennes familie å få beskyttelse.

Menneskerettighetene under press

Vi lærte om utfordringene andre aktivister har i sine land. Noen steder opplevde folk lite engasjement rundt menneskerettighetsarbeid, mens andre opplevde mangel på ressurser eller til og med at myndigheter og andre mektige aktører bevisst går inn for å stoppe eller hindre arbeidet. Blant annet møtte vi aktivister fra Polen og Ungarn som fortalte at det var vanskelig å være aktiv i deres land hvor menneskerettighetene settes under sterkt press fra myndighetene. Likevel stod aktivistene på, og jobbet hardt for å drive menneskerettighetsaktivisme.

European Youth Meeting 2019

Selv om vi var en mangfoldig gruppe individer fra ulike steder rundt i hele Europa så var vi alle forent om det samme. Vi tar alle urettferdighet personlig og ønsker å stå opp mot menneskerettighetsbrudd! EYM var en flott og givende opplevelse for oss. Vi ser at det er mange utfordringer for å beskytte menneskerettighetene, men engasjementet for arbeidet fortsetter videre. Vi forlot EYM med en følelse av inspirasjon, motivasjon og engasjement for det videre arbeidet.