Aktivistportalen
Amnestys ungdomsgrupper samarbeider gjennom organisasjonens ungdomsråd.
The power of you!

Over hele landet engasjerer ungdommer seg i Amnestygrupper som bidrar til å belyse menneskerettighetsbrudd og mobilisere lokalmiljø til å støtte dem som trenger det. Ungdomsrådet koordinerer alle disse gruppene. Alle ungdsomgrupper over hele lander er representert i ungdsområdet av sin gruppeleder. Der jobber man for å styrke ungdommenes stemme i organisasjonen ved å styrke samarbeidet mellom ungdomsaktivister og skape møteplasser, som den årlige ungdomssamlingen, hvor Amnesty ungdom fra hele landet møtes. Her kan man dele erfaringer, inspirere hverandre, og skape et nasjonalt ungdomsmiljø for unge menneskerettighetsforkjempere.

Ungdomsrådet ledes av leder Stine Melby ([email protected]) og nestleder David Nastase - bli bedre kjent med de under!

stine ungdom NYC
Stine på Nordic Youth Conference i Helsinki 2022

Tre kjappe spørsmål med Stine Kullerud Melby


Stine ble valgt til leder av ungdomsrådet i april 2022. Hun er leder for Amnesty ungdom Elverum, og går på IB-brogrammet på Elverum videregående skole.

1 Hva gjør du som leder av ungdomsrådet?

Min rolle som leder av ungdomsrådet er å være et bindeledd mellom Amnestyungdom i Norge og organisasjonen slik at deres stemmer og ideer blir hørt videre opp! Jeg har også, sammen med den fantastiske nestlederen min David og med hjelp av vår fantastiske ungdomskoordinator Maria, ansvar for å planlegge og holde de to årlige ungdomsrådsmøtene og den årlige ungdomssamlingen der Amnestyungdom fra hele Norge møtes for en skikkelig gøy og fin samling!

2 Hvis du kunne hatt en superkraft, hva ville det vært og hvorfor?

Hmm, det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror kanskje jeg ville valgt å kunne reise i tid slik at jeg kan se hvordan livet mitt og samfunnet er i framtiden eller, siden jeg er en historienerd, kunne dratt tilbake i tid og oppleve/se noen av de store og viktige historiske begivenhetene som har vært.

3 Hva er ditt beste Amnesty-minne?

Har vært så heldig å ha fått utrolig mange fine og kule minner og muligheter gjennom Amnesty at det er vanskelig å velge bare et, men jeg må nok si at Nordic Youth Conference 2022 i Finland havner høyt opp på listen. Det var en utrolig fin og lærerik opplevelse der jeg også endte opp med å få venner for livet!! En av de gøyeste tingene med å være med i Amnesty er definitivt det sosiale samholdet vi som kjemper for menneskerettigheter har!

David Nastase Pride
David Nastase at Pride 2022

Three quick questions with David Nastase


David is the leader of Amnesty Youth Blindern and in April 2022 he was elected as deputy leader of the Youth Council

1. What do you do as deputy leader of Amenstys Youth Council?

My role as deputy leader is to ensure that all the youth in Norway, who are part of Amnesty, are represented properly and that their voices are heard. This is mainly done through the Youth Council where all leaders of Amnesty Youth Groups meet to discuss, exchange ideas and improve altogether.


2. If you could have a superpower, what would it be?

If I could have any superpower, I would want to have the power to end all diseases, physical or mental, as they consume a person causing a lot of pain and ruining their life. If people did not have to worry about diseases they could lead happier and healthier lives.

3. What is your best Amnesty-memory?

My best Amnesty Memory is that of my first youth gathering where I got to meet a lot of new people from different regions of Norway and got to engage in fun activities relating to human rights while making long-lasting friends.