Aktivistportalen
Bilde

Ungdomsrådet

Amnestys ungdomsgrupper samarbeider gjennom organisasjonens ungdomsråd.

Over hele Norge har Amnesty ungdomsgrupper bestående av aktivister fra ungdoms- og videregående skoler. Gruppene bidrar til å belyse menneskerettighetsbrudd og mobilisere lokalmiljø til å støtte dem som trenger det. Lederne i disse gruppene utgjør ungdomsrådet, som møtes et par ganger i året.

Ungdomsrådet styrker samarbeidet mellom ungdomsaktivister. Her kan de dele erfaringer, inspirere hverandre og skape et nasjonalt ungdomsmiljø for unge menneskerettighetsforkjempere. De unge lederne får også undervisning i menneskerettighetene og Amnestys arbeid som de videreformidler til sine hjemsteder og skoler. Amnesty er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene bestemmer, og ungdomsrådet er derfor en fin arena hvor ungdom kan bli hørt.

Ungdomsrådet er også vertskap for den årlige ungdomssamlingen som er åpen for alle ungdommer. Dette er uten tvil et av årets store høydepunkter i Amnesty.