Justyna Wydrzyńska er en forkjemper for kvinners rettigheter i Polen som har blitt straffet kun for å ha støttet andre kvinner i sin kamp om å bestemme over sin egen kropp. På denne siden lærer du mer om menneskerettighetene, retten til å bestemme over egen kropp og om Justyna sin sak.

Dette opplegget er utgått. Nye undervisningsopplegg til Skriv for Liv 2024 lanseres 1. november.


Del 1: Menneskerettighetene og Skriv for Liv

Menneskerettighetene

Det finnes 30 menneskerettigheter som alle mennesker skal ha. Noen av rettighetene bruker vi nesten hver dag uten at vi tenker over det!

Nedenfor finner du forskjellige påstander som beskriver ulike hverdagssituasjoner. Under dem finner du tekstoppgaver om menneskerettighetene.

Tekstoppgave:

 1. Klikk deg gjennom påstandene som vises ovenfor og noter hvilke menneskerettigheter som brukes i situasjonene som påstandene beskriver. Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her: Menneskerettighetene: Forenklet versjon | Amnesty International Norge

 2. Kjenner du til noen land hvor påstandene ikke nødvendigvis stemmer?


Hva er Skriv for Liv?

Netsai Marova mottar brev etter Skriv for Liv 2022 og forteller om hvorfor solidaritet er viktig

Hvert år skrives tusenvis av brev til støtte for mennesker som har fått sine rettigheter brutt. De er en del av Amnestys globale brevskrivingsdugnad som heter Skriv for Liv. Men hvorfor er det viktig å skrive solidaritetsbrev og hvordan oppleves det å motta støtte fra omverden når man er utsatt for menneskerettighetsbrudd??

Se videoen til høyre av Netsai Marova, mottaker av brev i Skriv for Liv 2022, som forteller hvordan brevene påvirker henne.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan kan dine brev påvirke individer som er utsatt for menneskerettighetsbrudd?

 2. Kan dine brev bidra til å endre verden utover individet som mottar brevene? Hvordan?

Del 2: Retten til å bestemme over egen kropp og Justyna Wydrzyńska

Retten til å bestemme over egen kropp

Videoen forklarer hvorfor retten til å bestemme over egen kropp er en menneskerett.

Se videoen om retten til å bestemme over egen kropp til høyre og svar på tekstoppgavene under.

Refleksjonsspørsmål til vidoen:

 1. Hvilke rettigheter blir nevnt i videoen?

 2. Hvordan henger rettighetene sammen med selvbestemt abort?

 3. Kjenner du til noe europeiske land hvor retten til selvbestemt abort ikke innfris?


Justyna Wydrzyńska og kampen for kvinners rettigheter i Polen

Justyna Wydrzýnska forteller om hvordan det oppleves å bli straffet for å beskytte retten til å bestemme over egen kropp

Et europeisk land som lenge har hatt strenge abortlover er Polen. I videoen til høyre hører du historien til aktivist og forkjemper for kvinners rettigheter, Justyna Wydrzyńska, som ble straffet for sitt arbeid med å beskytte retten til å bestemme over egen kropp i Polen.

Du finner mer informasjon om saken til Justyna i tekstboksen under diskusjonsspørsmålene.

Svar først på tekstoppgavene etter du har sett videoen. Svar deretter på diskusjonsspørsmål i grupper på 3-4 elever.

Tekstoppgaver til videoen:

 1. Hvilke av Justyna sine rettigheter blir brutt i denne saken?

 2. Hvilke rettigheter er det Justyna bidrar til å beskytte?
  Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her.

Diskusjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvilke utfordringer tror du man kan møte dersom man ønsker å ta abort i Polen?

 2. Hvorfor tror du Justyna fortsetter å kjempe for retten til selvbestemt abort når hun allerede har blitt straffet for det?


HER KAN DU LESE MER OM JUSTYNA
Bilde

Justyna Wydrzyńska (48) er en polsk menneskerettighetsforkjemper som jobber for kvinners rett til abort i Polen – et land som har en av Europas strengeste abortlover. I Polen er det nemlig et totalforbud mot abort, med unntak av når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når graviditeten truer kvinnens liv og helse.

I 2020 tar kvinnen «Ania», som lever i et voldelig forhold, kontakt med Justyna fordi trenger hjelp til å gjennomføre en uønsket abort med voldsmannen hun lever sammen med. Justyna sender henne abortpiller i posten, men mannen til Ania oppdager dette, og melder ifra til politiet.

I Polen er det ikke den som tar abort, men den som gjennomfører eller som tilrettelegger for å gjennomføre abort, som blir straffet. Strafferammen er tre års fengsel. I 2022 ble Justyna dømt til åtte måneders samfunnstjeneste - kun for å ha forsvart retten til trygg og lovlig abort. Justyna har anket dommen.

Dommen mot Justyna er den første av sitt slag i Europa i nyere tid. Dommen markerer et deprimerende bunnivå for undertrykkelsen av reproduktive rettigheter i Polen. Det er et tilbakesteg for kvinner og jenter, og de som forsvarer disse rettighetene.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:

• Justyna Wydrzyńskas dom for å ha hjulpet til med en abort blir opphevet.

Del 3: Brevskriving

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Justyna og brudd på menneskerettighetene hun har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hennes ved å skrive solidaritetsbrev til henne!

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Justyna har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hennes rørte deg.

Dette kan du vinne:

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge, Skriv for liv digitalt Att: Justyna, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:

5. JANUAR 2024


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Justyna.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Justyna). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.