Ahmed Mansoor er en menneskerettighetsforkjemper som har sittet i isolasjon i Emiratene siden 2017 kun fordi han brukte sin ytringsfrihet. På denne siden lærer du mer om menneskerettighetene, ytringsfriheten og Ahmed sin sak.

Dette opplegget er utgått. Nye undervisningsopplegg til Skriv for Liv 2024 lanseres 1. november.


Del 1: Menneskerettighetene og Skriv for Liv

Menneskerettighetene

Det finnes 30 menneskerettigheter som alle mennesker skal ha. Noen av rettighetene bruker vi nesten hver dag uten at vi tenker over det!

Nedenfor finner du forskjellige påstander som beskriver ulike hverdagssituasjoner. Under dem finner du tekstoppgaver om menneskerettighetene.

Tekstoppgave:

 1. Klikk deg gjennom påstandene som vises ovenfor og noter hvilke menneskerettigheter som brukes i situasjonene som påstandene beskriver. Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her: Menneskerettighetene: Forenklet versjon | Amnesty International Norge

 2. Kjenner du til noen land hvor påstandene ikke nødvendigvis stemmer?


Hva er Skriv for Liv?

Netsai Marova mottar brev etter Skriv for Liv 2022 og forteller om hvorfor solidaritet er viktig

Hvert år skrives tusenvis av brev til støtte for mennesker som har fått sine rettigheter brutt. De er en del av Amnestys globale brevskrivingsdugnad som heter Skriv for Liv. Men hvorfor er det viktig å skrive solidaritetsbrev og hvordan oppleves det å motta støtte fra omverden når man er utsatt for menneskerettighetsbrudd??

Se videoen til høyre av Netsai Marova, mottaker av brev i Skriv for Liv 2022, som forteller hvordan brevene påvirker henne.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan kan dine brev påvirke individer som er utsatt for menneskerettighetsbrudd?

 2. Kan dine brev bidra til å endre verden utover individet som mottar brevene? Hvordan?

Del 2: Ytringsfrihet og Ahmed Mansoor

Ytringsfrihet

Martin og Amadou forteller hvorfor ytringsfrihet er viktig

Få en kort innføring i din rett til ytringsfrihet i videoen til høyre. I grupper på 3-4 elever skal dere deretter svare på diskusjonsspørsmålene under.

Diskusjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan tror du verden ville sett ut uten ytringsfrihet?

 2. Hvordan kan din ytringsfrihet påvirke andre?

 3. Hvorfor tror du ytringsfrihet er en universell rett som alle skal ha?

 4. Kjenner du til noen land hvor ytringsfriheten ikke gjelder for alle?

Ahmed Mansoor og ytringsfriheten i Emiratene

Et land hvor retten til ytringsfrihet ikke er respektert er de forente arabiske Emiratene. I videoen til høyre kan du høre historien til menneskerettighetsforkjemperen Ahmed Mansoor som ble straffet kun fordi han brukte ytringsfriheten sin.

Du finner mer informasjon om saken til Ahmed i tekstboksen under diskusjonsspørsmålene.

Svar først på tekstoppgavene etter du har sett videoen. Svar deretter på diskusjonsspørsmål i grupper på 3-4 elever.

Hør historien til Ahmed Mansoor som har sittet i isolasjon i Emiratene siden 2017.

Tekstoppgave:

 1. Hvilke av Ahmed sine rettigheter blir brutt? Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her.

 2. Hvorfor kan man si at Ahmed har blitt utsatt for tortur?

Diskusjonsspørsmål:

 1. Hvorfor blir Ahmed straffet for arbeidet sitt?

 2. Hvorfor tror du myndighetene har valgt å isolere Ahmed i så lang tid?
HER KAN DU LESE MER OM AHMED
Bilde
Ahmed Mansoor - De forente arabiske emirater

Ahmed Mansoor (53) er blogger, poet og en profilert menneskerettighetsforkjemper. I mars 2017 ble Ahmed arrestert i Abu Dhabi fordi han våget å snakke høyt om myndighetenes brudd på menneskerettighetene å sin blogg og på sosiale medier. Året etter ble han dømt til 10 år i fengsel. Han er en "samvittighetsfange" som utelukkende er fengslet for sitt fredelige arbeid.

Til tross for at det finnes internasjonale torturkonvensjoner som skal sikre innsattes velferd, gjennom blant annet at isolasjon kun brukes i ekstraordinære tilfeller og aldri mer enn 15 dager på rad, har myndighetene i Emiratene dømt Ahmed til en grusom og urettferdig straff. I flere år har han sovet på gulvet i en isolasjonscelle. Han får ikke snakke med eller være i nærheten av andre medfanger. På cellen får han heller ikke lov til å ha bøker, radio, TV eller varmtvann om vinteren.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:

 • UAE-regjeringen umiddelbart og betingelsesløst løslater Ahmed Mansoor. Straffen og domfellelsen hans oppheves, og reiseforbudet hans oppheves.

Del 3: Brevskriving

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Ahmed og brudd på menneskerettighetene han har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hans ved å skrive solidaritetsbrev til ham!

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Ahmed har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hans rørte deg.

Dette kan du vinne:

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge, Skriv for liv digitalt Att: Ahmed, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:

5. JANUAR 2024


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Ahmed.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Ahmed). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.