Fredsprisvinner Narges Mohamaddi soner en ti år lang fengselsstraff i Iran for å ha brukt sin ytringsfrihet i sitt fredelig menneskerettighetsarbeid. På denne siden lærer du mer om menneskerettighetene, ytringsfriheten og Narges sin sak.

Dette opplegget er utgått. Nye undervisningsopplegg til Skriv for Liv 2024 lanseres 1. november.


Del 1: Menneskerettighetene og Skriv for Liv

Menneskerettighetene

Det finnes 30 menneskerettigheter som alle mennesker skal ha. Noen av rettighetene bruker vi nesten hver dag uten at vi tenker over det!

Nedenfor finner du forskjellige påstander som beskriver ulike hverdagssituasjoner. Under dem finner du tekstoppgaver om menneskerettighetene.

Tekstoppgave:

 1. Klikk deg gjennom påstandene som vises ovenfor og noter hvilke menneskerettigheter som brukes i situasjonene som påstandene beskriver. Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her: Menneskerettighetene: Forenklet versjon | Amnesty International Norge

 2. Kjenner du til noen land hvor påstandene ikke nødvendigvis stemmer?


Hva er Skriv for Liv?

Netsai Marova mottar brev etter Skriv for Liv 2022 og forteller om hvorfor solidaritet er viktig

Hvert år skrives tusenvis av brev til støtte for mennesker som har fått sine rettigheter brutt. De er en del av Amnestys globale brevskrivingsdugnad som heter Skriv for Liv. Men hvorfor er det viktig å skrive solidaritetsbrev og hvordan oppleves det å motta støtte fra omverden når man er utsatt for menneskerettighetsbrudd??

Se videoen til høyre av Netsai Marova, mottaker av brev i Skriv for Liv 2022, som forteller hvordan brevene påvirker henne.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan kan dine brev påvirke individer som er utsatt for menneskerettighetsbrudd?

 2. Kan dine brev bidra til å endre verden utover individet som mottar brevene? Hvordan?

Del 2: Ytringsfrihet og Narges Mohammadi

Ytringsfrihet

Martin og Amadou forteller hvorfor ytringsfrihet er viktig

Få en kort innføring i din rett til ytringsfrihet i videoen til høyre. I grupper på 3-4 elever skal dere deretter svare på diskusjonsspørsmålene under.

Diskusjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan bruker du din ytringsfrihet i det daglige? Nevn flere eksempler.

 2. Har du noensinne blitt stoppet fra å ytre deg?

 3. Hvorfor tror du ytringsfrihet er en universell rett som alle skal ha?

 4. Kjenner du til noen land hvor ytringsfriheten ikke gjelder for alle?


Narges Mohammadi og kampen for menneskerettigheter i Iran

Les historien til Narges i tekstboksen og svar på spørsmålene under

HVEM ER NARGES?
Bilde

Du har kanskje hørt om Narges Mohammadi nylig? Tobarnsmoren vant Nobels fredspris for sitt menneskerettighetsarbeid i høst, men hun kommer ikke til å kunne være med på prisutdelingen fordi hun sitter fengslet i Iran. Narges har blitt kastet i fengsel mange ganger for sitt fredelige arbeid. Hun har blant annet arbeidet for kvinners rettigheter og mot dødsstraff. Arbeidet hennes understreker de mange menneskerettighetsbruddene i Iran. Nå er hennes egne menneskerettigheter nok engang brutt av iranske myndigheter.

Høsten 2021 ble Narges fengslet på ny, denne gangen med en dom på 80 piskeslag. Siden har hun fått flere dommer og antall piskeslag har økt. Hun er til sammen dømt til nesten 13 år i fengsel og 154 piskeslag. Dette er straffen for å snakke ut om hvordan hun ble behandlet i fengselet tidligere.

Den siste dommen er et resultat av at Narges, mens hun sonet sin forrige fengselsstraff, klaget på behandlingen hun og andre innsatte opplevde fra fengselsbetjenter. I klagen beskrev hun hvordan fengselsbetjenter kom med verbale trusler, inkludert dødstrusler, og slo henne. Narges skal ha hatt merker på kroppen etter skader fra knust glass etter at hånden hennes traff en glassdør.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:

 • Narges Mohammadi løslates umiddelbart og uten betingelser.
 • Hun får den nødvendige medisinske behandlingen og oppfølgingen hun trenger, så lenge hun fortsatt holdes fengslet.
 • Hun blir beskyttet mot alle former for mishandling og tortur, inkludert pisking, i fengselet.
 • Alle anklager mot Narges Mohammadi som er knyttet til hennes bruk av retten til ytrings- og organisasjonsfrihet, blir droppet.
 • Narges Mohammadis påstander om å ha blitt utsatt for tortur blir gransket, og de som er ansvarlige for overgrep mot henne stilt for retten.

Tekstoppgave om Narges:

 1. Hvilke rettigheter er det Narges kjemper for gjennom sitt samarbeid?

 2. Hvorfor tror dere Narges blir straffet for sitt fredelige arbeid?

 3. Hvordan tror dere straffen påvirker Narges sitt liv?

 4. Hvilke av Narges sine rettigheter blir brutt i denne saken?

  Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her.

Del 3: Brevskriving

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Narges og brudd på menneskerettighetene hun har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hennes ved å skrive solidaritetsbrev til henne!

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Narges har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hennes rørte deg.

Dette kan du vinne:

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge, Skriv for liv digitalt Att: Narges, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:

5. JANUAR 2024


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Narges.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Narges). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.