Rocky Myers ble dømt til døden i 1994 og har siden sittet på dødscelle i Alabama. På denne siden lærer du mer om menneskerettighetene, hvordan dødsstraff strider med menneskerettighetene og om Rocky sin sak.

Dette opplegget er utgått. Nye undervisningsopplegg til Skriv for Liv 2024 lanseres 1. november.


Del 1: Menneskerettighetene og Skriv for Liv

Menneskerettighetene

Det finnes 30 menneskerettigheter som alle mennesker skal ha. Noen av rettighetene bruker vi nesten hver dag uten at vi tenker over det!

Nedenfor finner du forskjellige påstander som beskriver ulike hverdagssituasjoner. Under dem finner du tekstoppgaver om menneskerettighetene.

Tekstoppgave:

 1. Klikk deg gjennom påstandene som vises ovenfor og noter hvilke menneskerettigheter som brukes i situasjonene som påstandene beskriver. Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her: Menneskerettighetene: Forenklet versjon | Amnesty International Norge

 2. Kjenner du til noen land hvor påstandene ikke nødvendigvis stemmer?


Hva er Skriv for Liv?

Netsai Marova mottar brev etter Skriv for Liv 2022 og forteller om hvorfor solidaritet er viktig

Hvert år skrives tusenvis av brev til støtte for mennesker som har fått sine rettigheter brutt. De er en del av Amnestys globale brevskrivingsdugnad som heter Skriv for Liv. Men hvorfor er det viktig å skrive solidaritetsbrev og hvordan oppleves det å motta støtte fra omverden når man er utsatt for menneskerettighetsbrudd??

Se videoen til høyre av Netsai Marova, mottaker av brev i Skriv for Liv 2022, som forteller hvordan brevene påvirker henne.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvordan kan dine brev påvirke individer som er utsatt for menneskerettighetsbrudd?

 2. Kan dine brev bidra til å endre verden utover individet som mottar brevene? Hvordan?

Del 2: Dødsstraff og Rocky Myers

Dødsstraff

Videoen forklarer hvorfor dødsstraff er i strid med menneskerettighetene

Få en kort innføring i hvorfor dødsstraff strider med menneskerettighetene våre i videoen til høyre. I grupper på 3-4 elever skal dere deretter svare på diskusjonsspørsmålene under.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvilke menneskerettigheter brytes ved bruk av dødsstraff?

 2. Hvorfor tror du at noen land fremdeles bruker dødsstraff?

 3. Tror du kriteriene for å dømme noen til døden er like i alle land?

 4. Hva betyr det for dødsdømte at ingen domstoler er feilfrie?


Rocky Myers og dødsstraffen i USA

Hør historien til Rocky Myers som har sittet på dødscelle i flere tiår.

Et av landene som fremdeles bruker dødsstraff er USA. I videoen til høyre kan du høre historien til Rocky Myers som i 1994 ble dømt til døden.

Du finner mer informasjon om saken til Rocky i tekstboksen under diskusjonsspørsmålene.

Svar på diskusjonsspørsmål i grupper på 3-4 elever etter dere har sett videoen.

Refleksjonsspørsmål til videoen:

 1. Hvorfor tror du at videoen understreker hudfargen til Rocky?

 2. Hva betydde det for Rocky at forsvareren hans droppet saken hans?

 3. Hvilke av Rocky sine menneskerettigheter blir brutt i denne saken?
  Du finner en forenklet versjon av menneskerettighetene her.
HER KAN DU LESE MER OM ROCKY
Bilde

Familiefaren Rocky Myers (62) har sittet på dødscelle i delstaten Alabama i USA i nesten 30 år, som følge av en urettferdig rettsprosess. I 1994 ble afroamerikanske Rocky dømt for drap på sin hvite nabo. Det var ingen tekniske bevis for at han hadde gjorde det, og han var heller ikke kjent for å være voldelig. Rocky er psykisk utviklingshemmet, og kan verken lese eller skrive.

Selv uten tekniske bevis, dømmer juryen Rocky til livstid i fengsel, men dommeren omgjør dommen til dødsstraff. Rocky mister dessuten ankemuligheten, fordi hans oppnevnte forsvarer plutselig dropper saken hans. Senere viser det seg at forsvareren har en fortid i den rasistiske organisasjonen Ku Klux Klan. I dag er det ikke lenger lov i Alabama at en dommer omgjør en livstidsstraff til dødsstraff, men siden dommen kom i 1994 endrer det ikke Rocky sin sak.

Etter å ha sittet på dødscelle i nesten 30 år, er det nå bestemt at Rocky Meyers skal henrettes med gass i et nybygget gasskammer. Guvernøren i Alabama ønsker at gasskammeret skal være klart til bruk allerede i slutten av 2023.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:

• Dødsdommen til Rocky Meyers omgjøres.

Del 3: Brevskriving

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Rocky og brudd på menneskerettighetene han har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hans ved å skrive solidaritetsbrev til ham!

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Rocky har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hans rørte deg.

Dette kan du vinne:

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge, Skriv for liv digitalt Att: Rocky, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:

5. JANUAR 2024


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Rocky.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Rocky). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.