Bilde

Sammen mot voldtekt

STØTT ARBEIDET

Velg skjema
Indicates required field

Som fast giver bidrar du til å beskytte menneskerettighetene verden over.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Støtt vårt arbeid for å forebygge og stanse voldtekt.

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge.

Amnesty arbeider for at Norge skal få ned antall voldtekter og sørge for at alle voldtektsanmeldelser blir etterforsket på en grundig måte.

Med din støtte kan vi fortsette arbeidet for å:

- Få på plass et tydeligere lovverk mot voldtekt

Amnesty har i flere år jobbet for at norske myndigheter skal innføre en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

- Skape rom for at ungdom kan snakke om sex, samtykke og grenser

Økt kunnskap og bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor reiser vi blant annet rundt til videregående skoler og snakker med elevene om sex, samtykke og grensesetting. Vi arbeider også for at skoler skal ha obligatorisk undervisning om seksuell grensesetting og voldtekt.

- Få myndighetene til å ta voldtekt på alvor

I tillegg til å kreve et tydeligere lovverk, jobber vi for at politiet skal prioritere etterforskningen av voldtektssaker høyere. Det kan bidra til å redusere antall saker som blir henlagt, og øke sannsynligheten for at en som har gjort seg skyldig i voldtekt kan bli dømt.

- Samarbeide med russen i vår holdningskampanje “Har du lyst?”

Når russetiden nærmer seg, samarbeider vi med russen om en forebyggende og holdningsskapende kampanje mot voldtekt, "Har du lyst?". På den måten sprer vi budskapet om at det er ikke sex før begge har lyst, og om at alle har et ansvar for å respektere grenser og ta vare på hverandre.

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 89,5 % går til formålet
  • 5,5 % går til innsamling
  • 5,0 % går til administrasjon

Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2022. Årsregnskapet for 2023 vil bli ferdig revidert våren 2024. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].