Bilde
En voldtekt er sex uten samtykke. Det vil si seksuell omgang med en person som ikke deltar frivillig.

Om voldtekt

Voldtekt er en alvorlig kriminell handling som er straffbar i Norge. De fleste som er utsatt for voldtekt kjenner gjerningspersonen fra før, men mørketallene er store. Tall fra politiet i 2014 viser at:

  • Halvparten av voldtektene skjedde i forbindelse med fest
  • Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt.
  • Det også er viktig å være klar over at også gutter og transpersoner utsettes for voldtekt og seksuelle overgrep.

Sex uten samtykke = voldtekt

Du har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Det betyr at du selv avgjør om og når du vil ha sex. Mange, og særlig jenter og unge kvinner, opplever at deres rett til seksuell selvbestemmelse ikke blir respektert. Det er et alvorlig brudd på menneskerettighetene.

Seksuell omgang uten fritt og gjensidig samtykke defineres som voldtekt i internasjonal rett. En person som er utsatt for tvang eller vold, er bevisstløs, eller av andre årsaker ute av stand til å motsette seg handlingen, kan ikke gi et fritt og oppriktig samtykke.

Er prinsessa virkelig med på det? Uten samtykke blir det ikke noe eventyr!

Slik jobber vi for å stoppe voldtekt:

Vi jobber for et tydeligere lovverk mot voldtekt

Amnesty har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Den nåværende voldtektsbestemmelsen inneholder ikke et krav om at den seksuelle omgangen skal være frivillig, men begrenses i stedet til å beskrive bestemte omstendighetene som utelukker et gyldig samtykke, som bruk av vold, truende adferd, eller bevisstløshet.

Vi samarbeider med russen i vår holdningskampanje “Har du lyst?”

Når russetiden nærmer seg, samarbeider vi med russen om en forebyggende og holdningsskapende kampanje mot voldtekt. Vi sender blant annet ut informasjonsmateriell, sexvettregler og strykemerker til russedressen.

På den måten sprer vi budskapet om at det er ikke sex før begge har lyst, og om at alle har et ansvar for å respektere grenser og ta vare på hverandre.

Vi skaper rom for at ungdom kan snakke om sex, samtykke og grenser

Økt kunnskap og bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor reiser vi blant annet rundt til videregående skoler og snakker med elevene om sex, samtykke og grensesetting. Vi arbeider også for at skoler skal ha obligatorisk undervisning om seksuell grensesetting og voldtekt.

Visste du at det finnes mange myter om voldtekt?

5 ting du bør vite om voldtekt

Vi arbeider for at myndighetene skal ta voldtekt på alvor

I tillegg til å kreve et tydeligere lovverk, jobber vi for at politiet skal prioritere etterforskningen av voldtektssaker høyere. Det kan bidra til å redusere antall saker som blir henlagt, og øke sannsynligheten for at en som har gjort seg skyldig i voldtekt kan bli dømt.

Viktig!

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre.

1 av 5 kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt minst en gang.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

4 % av voldtektsutsatte opplever at overgriper blir dømt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Bare én av ti som opplever overgrep oppsøker helsehjelp

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress