Mange utøvere er engasjerte og ønsker å ta et standpunkt mot sportsvasking i Kina. Her viser vi hvordan du kan gjøre det.  
Vil du heller høre podkast enn å lese?

Her kan du høre syv korte fortellinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina, personer som sitter fengslet for å ha brukt ytringsfriheten sin og sportsvasking. Klikk her.

Hovedansvaret for å beskytte menneskerettighetene i Kina ligger hos kinesiske myndigheter.

Ansvaret for å sikre menneskerettighetene i tilknytting til OL i Beijing ligger også hos den Internasjonale Olympiske Komité (IOC). Derfor utfordrer vi i Amnesty Norge først og fremst Norges Idrettsforbund (NIF) og de ulike særforbundene. De må si tydelig fra til IOC om at de må sikre reell ytringsfrihet, retten til å protestere og andre menneskerettigheter under OL. De må også hjelpe utøvere som ønsker veiledning.

Samtidig vet vi at mange utøvere også ønsker å ta et standpunkt. Under finner du forslag til hvordan.

Hva kan du som utøver gjøre?

Sett deg inn i situasjonen for menneskerettighetene og ytringsfriheten i Kina.

På den måten kan du ta et kunnskapsbasert valg på om dette er noe du ønsker å engasjere deg i.

Scroll ned for å lese mer om situasjonen i Kina, eller klikk her.

Du kan også høre på mini-podkaster om dette via lenken her.

Vær en motvekt mot sportsvasking i tilknytting til OL i Beijing.

Gjennom å vise synlighet og engasjement bidrar du til å være en motvekt til det glansbildet kinesiske myndigheter ønsker å presentere av landet under OL, og skape oppmerksomhet om situasjonen i Kina blant andre utøvere, idretten og publikum.

Dette er viktig for å vise at idretts-Norge tar menneskerettighetene i Kina på alvor.

Sommeren 2021 valgte Norges fotballandslag å heve hånda for menneskerettighetene før kampstart.

Bli med og ta et standpunkt for ytringsfriheten

Du kan engasjere deg alene, eller dere kan gjøre det sammen som et lag, og ha en synlig og tydelig markering for menneskerettighetene i Kina, både digitalt og fysisk.

Dette kan dere ta regi på selv, eller vi i Amnesty kan bistå. Hvis dette er noe du/ dere er interessert i kan dere ta kontakt med prosjektleder for kampanjen Anne Marie Mollén på epost [email protected].

NB. Vi håper og tror at mange utøvere ønsker å ta et standpunkt mot sportsvasking, men vi respekterer også om noen ikke ønsker å uttale seg. Ytringsfrihet inkluderer også retten til å ikke ytre seg.

Ønsker du å gjøre mer?

  • Si tydelig ifra om at du støtter menneskerettighetene og er imot sportsvasking gjennom OL i Kina i ulike forum, i media og lignende.

  • Si ifra til forbundet ditt at det er viktig at dere som organisasjon sikrer at IOC jobber for å ivareta menneskerettighetene i forbindelse med OL i Beijing.

Situasjonen i Kina

Kina er et land med svært alvorlige menneskerettighetsutfordringer, spesielt knyttet til ytringsfrihet og diskriminering. Personer som uttaler seg kritisk om staten eller kommunistpartiet blir forfulgt og fengslet, og en million uigurer og andre minoriteter sitter innesperret i interneringsleire under grusomme forhold.

Hva er sportsvasking?

Med vinter-OL og Paralympics i Beijing ønsker kinesiske myndigheter å vise frem landet som en vellykket og teknologisk framtredende verdensleder. De ønsker å lage et OL med pomp og prakt, som får folk til å glemme de grove menneskerettighetsbruddene menneskene i Kina utsettes for. Dette kalles sportsvasking.

Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.

For å kunne bidra til positiv endring for menneskerettighetene i Kina er det viktig at vi er en motvekt mot myndighetens sportsvasking.

Sammen skal vi derfor rette fokuset mot menneskerettighetsbruddene i Kina!

Hva er ytringsfrihet?

  • Ytringsfrihet er retten til å si det du mener, uten frykt for å bli straffet eller overvåket.
  • Det inkluderer retten til å gi, motta og søke informasjon
  • Ytringsfriheten er ikke absolutt, men den kan kun begrenses når det er nødvendig for å beskytte andre rettigheter. For eksempel er det ikke ytringsfrihet å fremsette trusler eller hatefulle ytringer.

Les mer om ytringsfrihet her

Hvorfor skal vi sette søkelys på ytringsfrihet i Kina i forbindelse med OL i Beijing?

  • Manglende ytringsfrihet og tilgang til informasjon ligger i kjernen av menneskerettighetsbruddene som finner sted i Kina, og er ofte knyttet til andre alvorlige menneskerettighetsbrudd som vilkårlig fengsling, tortur og mishandling.

  • I forbindelse med sommer OL i Beijing i 2008 så vi en forverring av ytringsfriheten til menneskerettighetsforkjempere i Kina. Politiet sendte brev til aktivister og krevde at de rapporterte til politiet hver uke, det var forbudt for dem å forlate området de bodde i, og de ble advart mot å snakke med utlendinger til etter OL var ferdig. Andre aktivister ble forfulgt og straffet for å snakke om menneskerettighetsbrudd under OL. I forkant av OL hadde kinesiske myndigheter lovet å tillate demonstrasjoner i spesielle soner som skulle være åpne for alle. Men de som søkte om tillatelse til å demonstrere i disse sonene, risikerte å havne i fengsel.

  • I forbindelse med søknaden om OL og Paralympics i 2022 har kinesiske myndigheter gitt garantier for menneskerettighetene til den Internasjonale Olympiske Komité (IOC), inkludert retten til å demonstrere, pressefrihet og fri tilgang til internett. Nå er det viktig at IOC passer på at disse løftene overholdes.

  • Det er viktig at ytringsfriheten til idrettsutøvere og deres støtteapparat respekteres. Om de ønsker å uttale seg solidarisk og til støtte for menneskerettigheter i Kina, så bør det gis rom til det, uten konsekvenser, og de bør få støtte fra eget forbund og landets olympiske komité til å gjøre dette. Forbundene må også sørge for at utøverne har tilgang til god informasjon, slik at de kan ta et kunnskapsbasert valg om de vil uttale seg eller ikke.

Hva er utfordringene når det kommer til ytringsfrihet i Kina?

Sensur:

Kina har et av verdens mest gjennomførte sensur-regimer. Flere hundretusen personer, kanskje over en million, jobber for statens propagandadepartement og jakter på kritisk innhold på internett og i sosiale medier, med hjelp av svært avansert teknologi. Tusenvis av nettsider og søkeord er blokkert eller svartelistet, og de som søker på dem risikerer å bli oppsporet og arrestert

Kinesiske journalister må jobbe under denne sensuren, informasjon som vurderes til å være for kritisk av staten blir fjernet, og de som kritiserer staten kan få strenge straffer. Dette gjelder også for menneskerettighetsforkjempere, advokater, akademikere og etnisk og religiøse minoriteter.

Sensuren rammer ikke bare personer som er kritiske til staten. Alle som sier eller skriver noe om en sak som myndigheter anser for problematisk, kan risikere å bli stilt for retten. Dette har ført til at menneskene i Kina tenker seg godt om før de uttrykker sin mening i offentligheten. Selvsensur er kanskje den mest utbredte og mest «effektive» formen for sensur i Kina i dag.

Overvåkning:

Svært avansert overvåkningsteknologi er en viktig del av den kinesiske staten i alle deler av landet. Om man bor i en storby eller liten landsby, er man konstant under observasjon både på nett og utenfor.

Gjennom den strenge informasjonskontrollen kan kinesiske myndigheter ha full kontroll over hva den kinesiske befolkningen kan se av verden og hva de kan si om den. Og hva resten av verden får vite om det som skjer inne i Kina.

Ulne lover som brukes helt vilkårlig:

Ifølge Kinas grunnlov har alle rett til ytringsfrihet. I praksis er det å si sin mening i Kina imidlertid risikosport, spesielt hvis det man sier blir oppfattet som kritikk av makthaverne eller landets politiske system. Kinesiske myndigheter bruker bestemmelser fra straffeloven mot det å «søke krangel», «undergrave statsmakten», «spre separatisme» eller «avsløre statshemmeligheter» for å straffe folk for meningsytringer de ikke liker. Kinesiske domstoler er ikke uavhengige, og gir liten beskyttelse mot den type maktmisbruk.

Straff uten dom:

Mange som blir forfulgt i Kina for noe de har sagt eller skrevet blir aldri stilt for en dommer. Kinesisk politi har fullmakt til å sperre folk inne over lang tid, ofte på hemmelig sted, uten å sikte dem. Personer som myndighetene oppfatter som motstandere kan også bli banket opp, hengt ut i media, miste jobben, eller oppleve at deres ektefeller, barn eller andre slektninger blir truet eller trakassert.

Kina vil ikke at verden skal høre historiene deres. Møt to personer som straffes for å bruke stemmen sin.

Dømt til livstid for å stå opp for minoriteter

Ilham Tohti er en uigursk økonomiprofessor som har jobbet i over 20 år med å fremme forståelse og samhold mellom uigur-minoriteten i Kina og majoritetsbefolkningen, han-kinesere. Blant annet opprettet han en nettside for meningsutveksling og der han dokumenterte menneskerettighetsbrudd begått både mot uigurer og han-kinesere.

I 2014 ble han dømt til livstid i fengsel, beskyldt for «separatisme», selv om det han egentlig gjorde var å bygge samhold.

Les mer om Ilham Tohti og om hvordan Kina forfølger etniske minoriteter.

Fortalte verden om korona – ble fengslet

Zhang Zhan er en journalist som i februar 2020 reiste til Wuhan, den kinesiske byen der koronaviruset først hadde blitt oppdaget. Gjennom sosiale mediekanaler som YouTube, Twitter og WeChat fortalte hun om familier til covid-19-ofre som ble trakassert av myndighetene for å tvinge dem til taushet, og om andre journalister som hadde havnet i fengsel fordi de rapporterte om korona.

I mai 2020 ble Zhang Zhan arrestert i Wuhan og fraktet til Shanghai, 640 km unna, der hun ble satt i varetekt.

I slutten av desember ble hun dømt til fire års fengsel for å ha «søkt krangel» og «prøvd å provosere uro».

Les mer om Zhang Zhan og hvorfor det er så farlig å være journalist i Kina.

Vil du lese mer om Amnestys kampanje?

Mer informasjon finner du her.

Vil du høre historiene?

Her kan du høre syv korte fortellinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina, personer som sitter fengslet for å ha brukt ytringsfriheten sin og sportsvasking.

Klikk her for podkaster

Ønsker du innspill eller videre informasjon om menneskerettighetene og sportsvasking?

Da kan du ta kontakt med en av våre politiske rådgivere som jobber med dette:

Bilde

Gerald Kador Folkvord

Politisk rådgiver

Ønsker du å snakke mer om hvordan du kan engasjere deg i vår kampanje?

Ta kontakt med prosjektleder: