Bilde

Menneskerettighetslov for næringslivet

Elefanten i rommet vil ikke hindre næringslivet fra å bryte menneskerettighetene. Vi trenger en lov for det!


Som forbruker skal du kunne vite at produktene du handler i butikken er etisk produsert.

Dessverre har mange bedrifter en stor elefant i rommet: De risikerer at produktene og tjenestene bryter med menneskerettighetene.

  • Tomatene vi kjøper kan ha blitt plukket av en underbetalt migrantarbeider i Italia.
  • Klærne vi kjøper kan ha blitt sydd av en en person som jobber seksten timer om dagen i en falleferdig bygning.
  • Batteriene i de elektriske bussene på veien i Norge kan ha bidratt til barnearbeid i Kongo.
  • Urfolk kan ha blitt tvangsflyttet fordi det skal graves ut mineraler i området hvor de bor.

Vi trenger en lov som gjør det lettere for oss å handle etisk:

For at du som forbruker skal være trygg på at varene du kjøper er etisk produsert, må næringslivet ta ansvar for menneskerettigheter og miljø.

Derfor trenger vi en menneskerettighetslov for næringslivet. Det vil sikre at norske bedrifter må gjøre gode risikovurderinger med tanke på menneskerettigheter og alvorlig miljøødeleggelse.

En menneskerettighetslov for næringslivet vil kunne bidra til:

  • Tryggere og bedre arbeidsforhold for de menneskene som lager produktene vi bruker hver dag.

  • At barn ikke jobber i gruver eller under andre livsfarlige forhold, men går på skole.

  • At miljømenneskerettighetsforkjempere ikke må risikere livet på å forsvare landområdene sine mot store næringsaktører.

  • At fabrikker ikke slipper ut giftige stoffer som ødelegger drikkevann og fiskebestander

  • At næringslivet respekterer alle menneskerettighetene og beskytter miljøet.

Hjelp oss å kreve en menneskerettighetslov for næringslivet i Norge - signer aksjonen her:

Bakgrunn:
Bilde

Hva vil en menneskerettighetslov for næringslivet innebære?

En menneskerettighetslov for næringslivet vil sikre at norske bedrifter må gjøre det de kan for å unngå at de bidrar til menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse.

En slik lov vil pålegge selskaper å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge og forhindre menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse. Loven vil bidra til like spilleregler for alle selskaper.

Flere land vi liker å sammenligne oss med har innført eller vurderer å innføre slike lover, inkludert Frankrike, Finland og Sveits. Og i Norge er en det å trappene! Regjeringen diskuterer akkurat nå om de skal vedta en slik lov.

Hvem står bak dette initiativet for en menneskrettighetslov?

Amnesty er en del av en bred koalisjon som jobber for en menneskerettighetslov for næringslivet. Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) har over 60 medlemmer, blant dem investorer, fagbevegelse og selskaper som Telenor, Equinor, Hydro, Statkraft, Yara, Kongsberg Gruppen, Stormberg og Varner, som står sammen bak kravet om en menneskerettighetslov for næringslivet.

Menneskene bak produktene våre: