Bilde
AKSJON: Norge

Jeg vil handle etisk!

Signer aksjonen

Krev en lov som beskytter menneskerettigheter og miljø!Se brevet vi sender

18 635 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Når du går på butikken kan du ikke vite hvordan varen du kjøper er produsert. Har barn vært involvert eller er den laget på en fabrikk som har forurenset drikkevannet til folk? Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet nå!
Publisert: 12. sep 2019, kl. 12:54 | Sist oppdatert: 17. okt 2019, kl. 11:12

Over hele verden blir barn og voksne tvunget til å arbeide under vanskelige forhold og uten god nok lønn. Flere steder presses lokalbefolkning til å flytte fordi selskaper krever landområdene deres. Vi trenger en lov som pålegger næringslivet å sørge for at dette ikke skjer i deres virksomhet.


Barnearbeid i Kongo

Mathy var bare ni år gammel da hun måtte begynne å jobbe ved gruvene i Kongo. Den unge jenta hadde ikke noe valg. Da faren hennes ble skadet i en ulykke og mistet jobben sin, hadde familien ikke penger til mat. Mathy måtte begynne å jobbe selv. Mathy er én av mange barn som arbeider ved eller i gruvene i Kongo. De arbeider for å utvinne kobolt, ett av mange mineraler som finnes i elektriske batterier som brukes i våre mobiltelefoner og elektriske biler.

Næringslivet har et ansvar for å sikre at barnearbeid ikke er en del av deres virksomhet. Det er dessverre ikke alltid dette blir fulgt i praksis. Derfor trenger vi en lov som holder næringslivet ansvarlig.


Regnskogen ødelegges i Sør-Amerika

I Amazonas kjemper urfolk for å beskytte regnskogen mot mektige kommersielle aktører som forsøker å ødelegge skogen og livsgrunnlaget deres. Et eksempel er Sarayaku-folket, som jobber hver eneste dag for å beskytte hjemmet og folket sitt mot oljeboring og gruvedrift i regnskogen. For dette blir de angrepet og får husene sine påtent.


Regnskogen er bare et av jordens viktige naturområder som trues av selskaper. Derfor trenger vi en lov som forhindrer miljøødeleggelse og angrep mot menneskene som forsvarer naturen.

Selskaper kan gjøre en forskjell

Næringslivet kan ha en avgjørende rolle i arbeidet for en verden som respekterer menneskerettighetene og tar vare på miljøet. Næringslivet bidrar til å utvikle produkter, tjenester og oppfinnelser som våre moderne samfunn er helt avhengige av. De sikrer arbeidsplasser og betaler skatt som er med på å finansiere skoler, trygdesystemer og sykehus.

De beste selskapene i klassen har gode retningslinjer og rutiner som de følger. Dette gjør dem i stand til å forebygge menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse i sin virksomhet og i sine verdikjeder. Men når retningslinjer er frivillig, kan de selskapene som ser seg tjent med det, se bort fra dem. Og selv for de beste kan det gå galt dersom de tar for gitt at de har tatt alle forholdregler. Dette er ikke bare dårlig for mennesker og miljø som rammes av disse selskapenes fremferd. Det er også urettferdig konkurranse overfor de som faktisk vil gjøre en skikkelig jobb.

Derfor trenger Norge en menneskerettighetslov for næringslivet. En slik lov vil pålegge selskaper å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge og forhindre menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse. Loven vil bidra til like spilleregler for alle, og styrke selskapenes egen beredskap. Det er i selskapenes egeninteresse.


Amnesty International krever at regjeringen:

 • Innfører en menneskerettighetslov for næringslivet som dekker alle menneskerettigheter og miljøødeleggelser.
 • Forplikter norske selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gjennomføre de nødvendige tiltak for å hindre at overtramp skjer, i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

Vi sender signaturene til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv

Amnesty er en del av en bred koalisjon som jobber for en menneskerettighetslov for næringslivet. Koalisjonen er et initiativ fra Regnskogsfondet, Framtiden i våre hender, ForUM for Utvikling og Miljø, Raftostiftelsen, Fellesrådet for Afrika og Amnesty International.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er slaveri og slavehandel i alle former forbudt (artikkel 4) og ingen skal utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 3).

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett på utdanning (artikkel 28), hvile, fritid og lek (artikkel 31) og til beskyttelse mot økonomisk utbytting i arbeid (artikkel 32).

FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) har flere konvensjoner som skal beskytte arbeidstakeres rettigheter og arbeidsforhold, deriblant beskytte mot tvangsarbeid (nr. 29 og 105), barnearbeid (nr. 155), minstealder for sysselsetting (nr. 138), regulere arbeidstid (nr. 1), ukentlig hvile (nr. 14) og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (nr.155).

Land
En norsk menneskerettighetslov for næringslivet

I Norge finnes det allerede en del lovgivning som går på næringslivets ansvar for menneskerettigheter og miljø. Utfordringen er at dette er fragmentarisk og lite oversiktlig.

Hvordan vil en norsk menneskerettighetslov kunne fungere i sammenheng med eksisterende lover? Og hvilken verdi vil det ha?

Les mer her.

Hjelp oss å samle underskrifter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,

Amnesty International har lenge jobbet for at næringslivets menneskerettighetsansvar skal gå fra frivillighet til bindende lov. Amnesty har også avdekket en rekke tilfeller av menneskerettighetsbrudd utført av næringslivsaktører, blant annet i koboltindustrien i Kongo, palmeoljeindustrien i Indonesia eller oljeutvinning i Nigerdeltaet.

Derfor trenger Norge en menneskerettighetslov for næringslivet. En slik lov vil pålegge selskaper å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge og forhindre menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse. Loven vil bidra til like spilleregler for alle, og styrke selskapenes egen beredskap. Det er i selskapenes egeninteresse.

Amnesty er en del av en bred koalisjon for en menneskerettighetslov for næringslivet. Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som krever en menneskerettighetslov for næringslivet.

Sammen ber vi om en menneskerettighetslov for næringslivet som:

 • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:
  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger
  • Å ha prosedyrer for oppreisning
 • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak
 • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
 • Forplikter norske myndigheter til tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet


Vennlig hilsen,