Nordmenn er stadig mer opptatt av menneskerettigheter når de handler. Det viser en ny stor undersøkelse gjort av Statens Institutt for Forbruksforskning.
Publisert: 4. nov 2019, kl. 13:32 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:58
Nordmenn har blitt mer opptatt av menneskerettighetene når de handler enn før. 

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har på oppdrag fra Amnesty gått tilbake i historiske data og forsket på utviklingen blant norske forbruker over tid.

Funnene viser at nordmenn ønsker langt sterkere regulering av norsk næringsliv. Det er altså en tydelig økning i forbrukernes interesse for menneskerettigheter.

Funn fra undersøkelsen:

Økt fokus på etisk handel

  • Andelen som har kjøpt merket mat (enten økologisk, miljømerket eller rettferdig handel) siste 4 uker har økt siden 2012.

  • Mange er villig til å betale mer for å sikre arbeidere bedre vilkår. Noe overraskende viser undersøkelsen av inntekt ikke påvirker betalingsviljen.

Mange mener at næringslivet sitter med ansvaret

  • Når det kommer til hvem som har hovedansvaret for at klærne vi kjøper ikke er produsert med barnearbeid, mener forbrukerne selv at det ikke er de som har hovedansvaret for dette.

    • 68 % mener at det er butikker og importører som har hovedansvaret. Denne andelen har økt siden 2006.

  • Et stort flertall mener norske selskaper bør straffeforfølges av norske myndigheter, selv om forbrytelsen skjer i utlandet.
    • 42 % mener at norske selskaper i stor grad skal stå ansvarlige for menneskerettighetsbrudd gjort av samarbeidspartnere i utlandet.

    • 58 % er svært enige i en påstand om at norske bedrifter skal straffeforfølges. Samtidig fant vi at 64 % er svært enige i en påstand om at norske bedrifter bør trekke seg ut av land der det skjer grove menneskerettighetsbrudd.


Les rapporten her: