Bilde
AKSJON: Norge

Norge må slutte å tjene penger på krigsforbrytelser i Gaza

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Norge umiddelbart slutter å tjene penger på krigsforbrytelser i Gaza og på Vestbredden!Se brevet vi sender

14 925 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Mens Norge taler palestinernes sak på internasjonale arenaer, tjener landet store penger på krigsforbrytelser i Gaza og på Vestbredden. Det må ta slutt NÅ!
Publisert: 15. Mai 2024, kl. 15:37 | Sist oppdatert: 11. jun 2024, kl. 14:09

Samtidig som bombene smeller i Gaza, er det en reell risiko for at Norge er med på å finansiere krigsforbrytelser begått av israelske styrker:

 • Oljefondets investeringer kan bidra til å finansiere våpen til Israels krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza.

 • Norge eksporterer også komponenter til våpensystemer produsert i tredje land som risikerer å bli brukt av israelske styrker.


Dette kan ikke fortsette! Krev at norske myndigheter tar grep - signer aksjonen i dag.

FN krever stopp i våpenoverføringer til Israel

I april vedtok FNs menneskerettighetsråd en resolusjon som oppfordret alle land til å "stoppe salg og overføring av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til Israel … for å hindre ytterligere brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene».

Norske myndigheter tillater ikke eksport av militært materiell fra Norge til Israel.

Det norske Oljefondet har imidlertid investert i en rekke selskaper som produserer våpen og annet militært materiell som Israel bruker i sin krigføring i Gaza. Dessuten produserer flere norske selskaper deler til amerikanske kampfly som kan ende opp med å bombe Gaza.

KRIGEN I GAZA

Israels hensynsløse bombing av Gaza har hittil kostet over 35 000 menneskeliv, mens ytterligere 10 000 er savnet i ruinene. Over 79 000 er blitt såret.


De israelske angrepene, kombinert med Israels fullstendige blokade av Gaza, har også ført til en humanitær katastrofe.


Store deler av Gazas befolkning har mistet hjemmene sine og prøver å overleve i improviserte flyktningeleirer, i stadig fare for israelske luftangrep. Sult og sykdommer sprer seg raskt.


Les mer her.


I skyggen av krigen i Gaza har også den vilkårlige volden mot den palestinske befolkningen på den okkuperte Vestbredden eskalert. FN-organisasjoner anslår at rundt 500 palestinere har blitt drept siden oktober i fjor, over 100 av dem barn.


Mange tusen palestinere har blitt vilkårlig arrestert og holdes fengslet uten tiltale eller dom, i stor fare for å bli utsatt for tortur og annen mishandling.

Tjener på illegale bosettinger

Oljefondet er også investert i en rekke selskaper som driver forretninger med de illegale israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden.

Både FNs sikkerhetsråd og andre internasjonale organer har fastslått at Israels praksis med å bosette over 700 000 av sine innbyggere på okkupert palestinsk land er i strid med humanitær folkerett og en krigsforbrytelse.

Bosettingene er ikke bare i seg selv i strid med folkeretten, de er også en vesentlig årsak til at de omfattende menneskerettighetsbruddene og krigsforbrytelsene som den palestinske befolkningen er utsatt for hver eneste dag, inkludert vilkårlige drap, tortur, vilkårlig fengsling, tvangsutkastelser, undertrykkelse av ytrings- og forsamlingsfrihet og mye annet.

FN har laget en database over selskaper som bidrar til å gjøre de israelske bosettingene på Vestbredden økonomisk lønnsomme og tjener penger på illegal utnyttelse av palestinernes land og ressurser. Ved slutten av 2023 hadde Oljefondet investert i over 20 av disse selskapene.

Å «fraråde» er ikke nok

I mars i år «frarådet» den norske regjeringen handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger på Vestbredden.

Det er imidlertid fortsatt ikke ulovlig for norske selskaper å drive forretninger med bosettingene og på den måten bidra til lønnsomhet av krigsforbrytelser. Norge må legge ned et tydelig forbud mot den type virksomhet.

Norge har fått mye anerkjennelse for å være en sterk stemme for palestinernes rettigheter internasjonalt. Nå er det på tide at regjeringen sørger for at Norge heller ikke selv tjener penger på krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd som palestinerne er utsatt for.

Amnesty krever at den norske regjeringen:

 • sørger for at Oljefondets investeringer ikke bidrar til å finansiere våpen til Israels krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza.
 • umiddelbart stanser eksport av komponenter fra Norge til våpensystemer produsert i tredje land hvis det er reell risiko for at disse vil bidra til israelske krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza.
 • sørger for at Oljefondet trekker sine investeringer fra selskaper som bidrar til finansiering, drift og lønnsomhet av illegale israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.
 • legger frem et lovforslag for Stortinget om et forbud mot å drive forretninger med eller investere i illegale israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.

  Signaturene vil bli sendt til statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre
Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo
E-post: [email protected]

Kjære statsminister,

Jeg er dypt bekymret over de vedvarende, omfattende bruddene på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene mot den palestinske befolkningen, og den reelle faren for at norsk økonomisk virksomhet bidrar til disse forbrytelsene.

En resolusjon av FNs menneskerettighetsråd fra 5. april i år (55/28) krever at alle land "stopper salg og overføring av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til Israel … for å hindre ytterligere brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene». Land som bidrar til Israels militære kapasitet i krigen i Gaza risikerer dessuten å handle i strid med Folkemordskonvensjon som pålegger alle signatarstater å forhindre og straffe folkemord.

I tillegg har Norge en plikt til å handle for å motvirke brudd på annen humanitær rett og på menneskerettighetene som israelske myndigheter begår mot palestinerne både på Gaza, den okkuperte Vestbredden og innenfor Israels grenser.

Den norske regjeringen har vært tydelig i sin kritikk av israelske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd mot palestinerne, og Norge har vært tidlig ute med å kreve våpenhvile på Gaza som er en uunnværlig forutsetning for å sikre overlevelsen til befolkningen der. Norge har imidlertid ikke handlet konsekvent nok for å sikre at staten Norge og norske aktører ikke på noen måte medvirker til folkerettsbrudd mot palestinerne.

Mens Norge ikke tillater direkte eksport av militært materiell til Israel, produserer flere norske bedrifter komponenter til våpensystemer som lages i andre land (spesielt det amerikanske F35-kampflyet) til tross for en reell fare for at disse kan bli overført til Israel. I tillegg har Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») investert flere titalls milliarder kroner i selskaper som produserer militært materiell som, ifølge oversikter av bl.a. amerikanske Forbes og American Friends Service Committee, brukes av Israel i krigen i Gaza.

Oljefondet har også investeringer i rundt 20 selskaper som står på FNs liste over selskaper som bidrar til drift og lønnsomhet av de illegale israelske bosettingene eller andre brudd på internasjonal humanitær rett på Vestbredden. I mars i år frarådet den norske regjeringen riktignok norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de israelske bosetningene, men jeg mener det er altfor svakt å bare «råde» norske selskaper å la være å medvirke til krigsforbrytelser – det burde legges ned forbud mot slik virksomhet.

Jeg oppfordrer den norske regjeringen til å:

 • sørge for at Oljefondets investeringer ikke bidrar til å finansiere våpen til Israels krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza.
 • umiddelbart stanser eksport av komponenter fra Norge til våpensystemer produsert i tredje land hvis det er reell risiko for at disse vil bli overført til Israel og bidra til israelske krigsforbrytelser og mulig folkemord i Gaza
 • sørger for at Oljefondet trekker sine investeringer fra selskaper som bidrar til finansiering, drift og lønnsomhet av illegale israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.
 • legge frem et lovforslag for Stortinget om et forbud mot å drive forretninger med eller investere i illegale israelske bosettinger på de okkuperte palestinske områdene.

Vennlig hilsen,