Nye bevis på ulovlige israelske angrep i Gaza

Amnesty har dokumentert flere dødelige, ulovlige angrep på den okkuperte Gazastripen som viser hvordan israelske styrker fortsetter å håne internasjonal humanitær rett og utsletter hele familier med total straffefrihet.
Publisert: 14. Feb 2024, kl. 10:40 | Sist oppdatert: 15. Feb 2024, kl. 12:46
Dette er saken:
  • Minst 95 sivile – nesten halvparten av dem barn – drept i fire ulovlige angrep i Rafah
  • Angrepene fant sted i deler av det sørlige Gaza som gjaldt som "trygge"
  • Alle fire angrep er sannsynligvis direkte angrep på sivile og sivile objekter og må etterforskes som krigsforbrytelser

Amnesty har etterforsket fire israelske angrep, tre i desember 2023, etter slutten på den «humanitære pausen», og ett i januar 2024. Israelske styrker drepte minst 95 sivile, inkludert 42 barn, i Rafah, Gazas sørligste region som på det tidspunktet gjaldt for å være det "sikreste" området i Gaza.


For tiden forbereder israelske styrker en bakkeoperasjon Rafah som sannsynligvis vil ha katastrofale følger for mer enn en million mennesker som er samlet på et område på 63 km² etter flere bølger med masseflukt fra andre deler av Gaza.

Hele familier utslettet

Amnestys etterforskere har ikke funnet noen indikasjon på at de fire angrepene boligbygningene ble rammet av kunne betraktes som legitime militære mål eller at personer i bygningene var militære mål.

Bevisene som er samlet inn tyder på at det israelske militæret heller ikke ga tilstrekkelig advarsel til beboerne. Etter alt å dømme var angrepene direkte angrep på sivile og sivile objekter, og de må etterforskes som krigsforbrytelser.

– Hele familier ble utslettet i israelske angrep etter at de hadde søkt tilflukt på områder som israelske myndigheter hadde promotert som trygge, og uten forvarsel fra israelske myndigheter. Disse angrepene bekrefter mønsteret vi har sett av israelske styrkers forakt for internasjonal rett, og motbeviser påstander fra israelske myndigheter om at styrkene deres tar forholdsregler for å minimere skade på sivile.
Erika Guevara-Rosas, leder for etterforskningsarbeidet til Amnestys internasjonale sekretariat

Ble angrepet mens de sov

Tre av angrepene ble utført om natten da sivile innbyggere, inkludert familier fordrevet fra andre områder, var i seng.

– Blant de drepte i disse ulovlige angrepene var et to uker gammelt spedbarn, en 69 år gammel pensjonert lege, en journalist som hadde åpnet huset sitt til fordrevne familier og en mor som delte seng med sin 23-år gamle datter. Vitnesbyrdene som ble delt av de sørgende overlevende er en påminnelse om at de grusomme forbrytelsene som begås på Gaza er en skamplett på verdens kollektive samvittighet.

Erika Guevara-Rosas

Etter den internasjonale domstolens midlertidige kjennelse om at faren for folkemord er reell og overhengende, understreker de forferdelige detaljene i disse sakene at det haster for alle stater å presse på for en umiddelbar og vedvarende våpenhvile, som er den mest effektive måten å iverksette domstolens ordre på.

Sakene understreker også viktigheten av en omfattende våpenembargo mot alle parter i konflikten.

Omfattende etterforskning

Amnesty oppsøkte stedene for alle de fire angrepene, tok bilder og videoer av ødeleggelsene og intervjuet totalt 18 personer – 14 overlevende og fire slektninger som deltok i redningsaksjoner. Amnestys Crisis Evidence Lab analyserte satellittbilder, fotografier og videoer for å geolokalisere og verifisere angrepene og den resulterende ødeleggelsen.

Amnesty gjennomgikk også krigsdagboken publisert på de offisielle sidene til det israelske forsvaret og fant ingen henvisning til noen av de fire angrepene. Amnesty sendte spørsmål angående angrepene til israelske myndigheter 19. og 30. januar 2024. På publiseringstidspunktet var det ikke mottatt noe svar.

– Mine barns små kropper hadde blitt revet i stykker

Den 12. desember 2023 klokken 03.02 traff et israelsk luftangrep direkte to hus som tilhørte familien Harb i Al-Zuhour-området i Rafah, og drepte 25 sivile – 10 barn, ni menn og seks kvinner, hvorav den ene var gravid i åttende måned.

Minst 17 andre ble såret. Angrepet ødela de to husene fullstendig og skadet tre tilstøtende hjem der noen av dødsfallene skjedde.

Islam Harb (30), som mistet tre av sine fire barn i angrepet – de fem år gamle tvillingjentene Jude og Maria, og seks måneder gamle Ammar – beskrev for Amnesty det skremmende øyeblikket da angrepet traff.

– Jeg hørte en enorm eksplosjon. Jeg kan ikke huske å ha sett noe, jeg hørte bare en veldig høy eksplosjon og mistet bevisstheten. Jeg våknet på sykehus. Det første jeg husker er at jeg spurte om barna mine. Bare fire år gamle Leen hadde overlevd. Familien min brukte dager på å prøve å grave restene av de døde ut av ruinene. Liket av min 25 år gamle bror Khalil ble funnet i stykker 200 meter unna huset på grunn av kraften av eksplosjonen. Mine barns små kropper hadde blitt revet i stykker.

Islam Harb

Islam fortalte Amnesty at hans familiemedlemmer ikke har noen anelse om hvorfor husene deres ble truffet, og at de ikke fikk noen forhåndsvarsel om angrepet. Hans mor, Inaam (52) søstre Abir (23) og Najwa (26) og brødrene Mohammed Al-Hadi (22) og Zein Al-Abidine (15) var blant de drepte i angrepet.

Familien hans var vertskap for fordrevne slektninger som hadde blitt tvunget til å forlate Gaza by på ordre fra det israelske militæret. Han sa at de var nære slektninger hvis bakgrunn de kjente godt til og som ikke hadde noen politisk tilhørighet.

Vitneforklaringer og fotografiske bevis samlet fra åstedet tyder på at husene ble truffet mer enn én gang, noe som resulterte i minst to bombekrater. Israel har ikke gitt noen forklaring på hendelsen.

Amnesty besøkte stedet for angrepet ved to anledninger og gjennomgikk listen over de drepte og sårede i angrepet.

– Sjelen min døde med barna mine

Den 14. desember rundt klokken 11.45 rammet og ødela et israelsk angrep et treetasjes hus i Brasil-området i Rafah. Huset tilhørte Abdallah Shehada. Den 69 år gamle pensjonerte kirurgen og tidligere direktør ved Abu Yousef Al-Najjar sykehus ble drept sammen med minst 29 andre sivile – 11 barn, syv menn og 11 kvinner. Minst 10 andre ble såret.

Det eldste offeret for angrepet var Hamdi Abu Daff, en fordrevet 86 år gammel mann; det yngste var tre måneder gamle Ayla Nasman.

Ahmad Nasman (30) en fysioterapeut, mistet sin kone Oula (29) som også var fysioterapeut, og deres tre barn: Arwa (5), Karam (4) og tre måneder gamle Ayla. Hans foreldre, Hassan (63) og Omaya (58), og hans søster Aya (28) ble også drept.

Han fortalte Amnesty at en måned etter at foreldrene hans hadde flyttet til Abdallah Shehadas hjem, fulgte han etter sammen med kona og barna i midten av november. De foretok den utmattende reisen fra Gaza by til Rafah i en hestevogn gjennom den såkalte «trygge korridoren» som han beskrev som en «helvetes korridor». Turen var en skremmende opplevelse for barna, som blant annet ble vitner til at israelske soldater tvang folk til å kle av seg for å gjennomsøke dem.

Dagen da angrepet fant sted var han på et marked i nærheten – det tok ham fire dager å grave frem kroppen til sin tre måneder gamle datter Ayla fra ruinene. Hun var bare gjenkjennelig av klærne. Fem år gamle Arwa ble halshugget av eksplosjonen.

– Da krigen startet, hadde jeg bare ett mål i livet mitt, å beskytte barna mine. Jeg skulle ønske jeg var sammen med dem da huset ble truffet. Kroppen min overlevde, men sjelen min døde med barna mine, den ble knust i ruinene med dem.
Ahmad Nasman (30), fysioterapeut

Ekte livet eller mareritt?

Den 19. desember 2023, rundt klokken 01.30, traff et israelsk angrep det toetasjes huset til Omar Zu'rub i vestlige Rafah, og drepte 22 sivile – 11 barn, syv menn og fire kvinner.

Det eldste offeret for angrepet, Omar Zu'rub, var 75 år, mens det yngste, hans grandniese Al-Amira Aisha, var mindre enn tre uker gammel og ikke ennå registrert i folkeregisteret. Huset ble fullstendig ødelagt og minst tre tilstøtende hus ble alvorlig skadet.

Amnesty kunne bekrefte identiteten til minst 16 personer som ble skadet, men basert på vitnefortellinger er antall skadde antakeligvis mye høyre, siden et av de alvorlig skadede husene ga ly for opptil 70 mennesker.

– Noen ganger er jeg fortsatt ikke sikker på om dette var ekte eller et mareritt. Nevøen min hadde en datter som var ikke en gang tre uker, hans andre sønn er ikke en gang to år gammel ... Kan du forestille deg at disse barnas kropper blir knust i ruinene? spør Mohamed Zu’rub, som er en av de som overlevde angrepet på hjemmet sitt.

28.000 palestinere drept

9. januar 2024, like før klokken 23.00, rammet et israelsk angrep de to øverste etasjene i Nofal-familiens femetasjes bygning i Tal Al-Sultan, et nabolag som det israelske militæret gjentatte ganger hadde beordret fordrevne innbyggere til å flykte til.

Angrepet drepte 18 sivile – 10 barn, fire menn og fire kvinner. Minst åtte andre ble såret. Seksten av de drepte befant seg i fjerde og femte etasje i Nofal-familiens hjem. De to andre – en mann og et barn – var fra nabofamilien Awadallah, hvis blikkhus kollapset under ruinene fra Nofal-huset.

Amnestys våpeneksperter undersøkte bilder av fragmenter av ammunisjon som ble funnet i ruinene og identifiserte den som en GBU-39 Small Diameter bombe, et presisjonstyrt våpen med et mindre stridshode, som forklarer de målrettede skadene på de øverste etasjene. Den er laget i USA av Boeing.

Som med de andre angrepene, har ikke israelske myndigheter gitt noen grunn for denne angrepet.

– Amnestys etterforskning viser de grufulle følgene av Israels nådeløse og ulovlige angrep i Gaza. Fire måneder siden Israels offensiv startet, har mer enn 28 000 palestinere blitt drept og over 60 000 blitt skadet i en humanitær katastrofe uten sidestykke.

Erika Guevara-Rosas, leder for etterforskningsarbeidet til Amnestys internasjonale sekretariat

I lys av det forferdelige omfanget av død og ødeleggelse, har alle stater en klar forpliktelse til å handle for å forhindre folkemord, men i stedet har nøkkelstater unnlatt å komme med en klar oppfordring til våpenhvile og fortsetter å bidra til krigsforbrytelser ved å levere våpen til Israel.

– Flere pårørende av ofrene sa at kampen for en viss grad av rettferdighet er alt som holder dem i gang til tross for tapet, og understreket viktigheten av å takle israelske styrkers straffefrihet for krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser. Blant annet må Den internasjonale straffedomstol fremskynder sin etterforskning av krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser begått av alle parter, sier Guevara-Rosas.