Amnesty Internationals Global Relief Fund gir livreddende hjelp til folk som står i fare. Nå ruster vi oss for å hjelpe afghanere som risikerer forfølgelse av Taliban.

TILBAKE


Bakgrunn:

Tusenvis av afghanere risikerer å bli forfulgt av Taliban. Fire tiår med konflikt i Afghanistan har resultert i mer enn fire millioner internt fordrevne og to millioner flyktninger globalt. Det anslås at mer enn 100.000 sivile har blitt drept eller alvorlig skadet siden 2009.

Amnesty International har spilt en kritisk rolle i å avsløre krigsforbrytelser i Afghanistan historisk og vil fortsette å gjøre det i de kommende månedene. Afghanistan var allerede øverst på listen over prioriterte land for vårt hjelpeprogram Global Relief Fund før Taliban tok over kontrollen.

Se nedenfor for ytterligere detaljer om Amnesty Internationals arbeid i Afghanistan de siste årene.

Hva gjør Amnesty akkurat nå:

Amnesty Internationals Global Relief Fund gir støtte til menneskerettighetsforkjempere i fare over hele verden. Både aktivister og andre som er utsatt for forfølgelse søker om støtte gjennom hjelpeprogrammet vårt.

Situasjonen i Afghanistan har ført til at flere kontakter oss for å få hjelp, særlig kvinner som jobber for menneskerettighetene i landet.

Amnestys førsteprioritet er å ruste vårt regionkontor i Sør-Asia for å håndtere det økende antallet forespørsler vi får for å beskytte de som er i fare akkurat nå. Vi må blant annet hente inn mennesker med relevant språkkunnskap for å behandle søknader raskere. Vi vil tilby folk i fare hjelp avhengig av deres omstendigheter, men vi forventer at mange har behov for å forlate landet.

Vi jobber med å utdype ytterligere detaljer om hva som trengs, og vårt arbeid vil selvfølgelig tilpasse seg avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Hva gjør Amnesty på lang sikt:

Vi utvikler et flerårig prosjekt som vil:

  • Styrke etterforskningen av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Afghanistan.

  • Øke samarbeidet med lokale frivillige organisasjoner, og øke deres kapasitet til å arbeide for menneskerettighetene.

  • Fortsette å styrke arbeidet med lobbyvirksomhet og gå inn for forsvar for kvinners rettigheter i Afghanistan.

Hva har Amnesty bidratt til i Afghanistan:

I 2020 beordret daværende president Ghani at det skulle opprettes en felles beskyttelseskommisjon for menneskerettighetsforkjempere i Afghanistan.

Dette var et resultat av Amnestys etterforskning, påvirkning og kampanjearbeid:

  • Amnestys rapport om angrep på menneskerettighetsforkjempere ble publisert i 2019.

  • Deretter ble det holdt flere møter på høyt nivå med visepresident, regjeringssjef/statsminister, utenriksminister, diplomatiske fellesskap og sivilsamfunnsaktivister.

  • Sammen med flere frivillige organisasjoner la Amnesty frem et forslag til en handlingsplan for å beskytte menneskerettighetskjempere for den afghanske regjeringen.