Her er en samling debattartikler om kvinners menneskerettigheter. Er vold mot kvinner en krenkelse av menneskerettighetene? Debatten på 2000-tallet var intens.