Det sies ofte at Norge er verdens beste land å sone i. I realiteten brytes menneskerettighetene til norske innsatte. Sammen skal vi kreve at myndighetene stopper menneskerettighetsbruddene i Norske fengsler.

Vi vil at soningsforholdene i norske fengsler skal være de beste i verden. I motsetning til i mange land så soner man riktignok i enecelle med eget bad, og har gjerne TV og PC på cella. Men, noe er fryktelig galt. Siden 2008 har minst 73 innsatte tatt livet sitt i norske fengsler, flesteparten av disse mens de satt i varetekt. Ifølge Sivilombudet var det 95 selvmordsforsøk i norske fengsler i 2022, mot 57 året før.


Sammen skal vi kreve at psykisk syke innsatte i norske fengsler får ivaretatt sine rettigheter, og at innsatte og ansatte i fengsel får en trygg og meningsfull hverdag.

Amnesty er opptatt av soningsforhold i norske fengsler fordi dette handler om menneskerettigheter. Det er ikke slik at fordi man har begått en kriminell handling og idømmes fengselsstraff så mister man sine rettigheter.

I flere tiår har Amnesty rapportert om blant annet bruken av isolasjon og situasjonen for alvorlig psykisk syke innsatte til FNs torturkomite (CAT), FNs menneskerettighetskomite og Europarådets torturkomite (CPT). Og like lenge har disse tilsynsorganene kritisert Norge og anbefalt at Norge etterlever sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, og sørger for at alvorlig psykisk syke innsatte får nødvendig medisinsk og adekvat behandling.

Over flere år har Sivilombudet dokumentert omfattende bruk av belteseng, bruk av isolasjon for å håndtere psykisk syke og at mange lider under mangel på meningsfull menneskelig kontakt.

Dette går særlig utover de mest sårbare. Alvorlig psykisk syke bør ikke sitte i fengsel, det gjør dem bare sykere og øker sjansen for selvskading og selvmord. Og gir dem et svært dårlig utgangspunkt når de etter endt soning skal tilbake til samfunnet igjen.

Dessverre er dette realiteten for alt for mange innsatte i norske fengsler, og politikerne gjør ikke tilstrekkelig for å få en slutt på dette.

Sammen kan vi sikre et fengselssystem som beskytter innsattes grunnleggende rettigheter.

Hva vil vi oppnå?

Kriminalomsorg!

Vi ønsker å jobbe for en kriminalomsorg der innsattes menneskerettigheter blir bedre ivaretatt, og hvor både innsatte og ansatte i fengsel får en tryggere og mer meningsfull hverdag Og en spesialhelsetjeneste som sørger for at de alvorlig psykisk syke innsatte får nødvendig og adekvat helsehjelp.

Dette innebærer blant annet at det må tilføres mer ressurser til Kriminalomsorgen slik at det blir mange nok betjenter på jobb til enhver tid og at fengselsansatte får styrket kompetanse på psykisk helse. Det vil føre til mindre bruk av tvangsmidler som isolasjon og belteseng, og mer meningsfulle aktiviteter og fellesskap for de innsatte.

Og det må bli et langt bedre samarbeid mellom Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at alvorlig psykisk syke innsatte får den nødvendige hjelpen de trenger.

Amnestys krav til politikerne:

  • Psykisk syke innsatte må få nødvendig og adekvat helsehjelp
  • Innsatte må få en lovfestet rett til minst 8 timer utlåsing fra cella og meningsfullt aktivitetstilbud hver dag
  • Pålitelig og offentlig tilgjengelig data over omfanget av isolasjon i norske fengsler
  • Mandela-reglene må etterleves slik at innsatte ikke kan holdes i mer enn maksimum 15 dager sammenhengende isolasjon
Bli med på lobbyuke 2-6 oktober
Bilde
Til politikere, fengselskampanje
til politikere, fengselskampanje

Gjennom hele høsten skal vi sammen løfte tema opp så mange steder vi klarer. Den 2. til 6. oktober skal vi i tillegg samle alle våre krefter inn i en aksjonsuke rettet mot spesifikke politikere. Vi skal gi de beskjed om at vi heier på de og tror at de kan gjøre situasjonen bedre for innsatte. For å klare dette trenger vi deg på laget.

OBS: vi ønsker selvsagt aktivitet både før og etter aksjonsuken. Les mer under om hvordan du kan bidra gjennom hele høsten.

Hvem skal vi nå?
Det er Justiskomiteen og Justisministeren som har ansvar for kriminalomsorgen. Derfor ønsker vi å nå de 11 politikerne som sitter i Justiskomiteen, og Justisminister Emilie Enger Mehl med vårt budskap.

Prosjektgruppa i Trondheim var veldig kreative med sitt lobbyarbeid i 2021.De sendte egenkomponert dikt og morgenlevering til AP politiker Fredrik Bjørndal og fikk svar.

Hvordan?
Vi skal bruke epost, sosiale medier til å fortelle politikerne hva vi krever. I tillegg kan man gjøre kreative stunts for å få oppmerksomheten til politikerne. Hvis du liker å sende fysiske brev er det også veldig velkomment.

Du kan signere eposten fra deg som privatperson, eller fra aktivist-gruppen din.

Når du trykker på hver person under finner du bildet vi skal sende til den personen, samt epostadresse og Instagram til de som har. Brevene vi skal sende ligger i vedlegg under. Husk å skrive navnet på politikeren i brevet og signer på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe!

Får du svar?

Hvis du får svar på epost er det kjempe flott. Vi vil gjerne høre det så vi kan hjelpe deg å utforme et svar. Send svar du får til oss i prosjektgruppa (kontaktinfo nederst).

I 2021 hadde vi aksjonsuke mot politikere i finanskomiteen. Vi jobbet for at oljefondet skulle innføre etiske retningslinjer før investeringer og vi fikk gjennomslag! Sammen kan vi klare det igjen.

Brev til Justiskomiteen (obs, husk å legge til navn og dato til politiker i brevet når du sender)

Her er brevet vi skal sende til Emilie Enger Mehl

Vil du sende fysiske brev?

Merk med navn på politiker du sender til.

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Mandag 2. oktober

Send eposten til Ivar: [email protected]

Husk å skriv "Kjære Ivar" og signer på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe.

Del gjerne bildet og tag "ivar.b.prestbakmo" på Instagram.

Ivar representerer Troms og Finnmark. Derfor er det ekstra aktuelt hvis aktivister og Amnesty-grupper herfra tar kontakt med han.

Ivar Prestbakkmoe!

Send eposten til:  [email protected]

Husk å skriv "Kjære Per Willy" og signer på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe.

Per Willy representerer Troms og Finnmark. Derfor er det ekstra aktuelt hvis aktivister og Amnesty-grupper fra Nord Norge tar kontakt med Per Willy.

Per-Willy Amundsen

Tirsdag 3. oktober

Send eposten til: [email protected]

Husk å skriv "Kjære Sveinung" og signer på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet i eposten.

Del gjerne bildet og tag "Sveinungen" på Instagram.

Sveinung representerer Rogaland. Derfor er det ekstra aktuelt hvis aktivister og Amnesty-grupper fra Nord Norge tar kontakt med Sveinung.

Send eposten til: [email protected]

Husk å skriv "Kjære Odd Harald" og signer på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet i eposten.

Del gjerne bildet og tag "oddharaldhovland" på Instagram.

Odd Harald representerer Hordaland/Vestland . Derfor er det ekstra aktuelt hvis aktivister og Amnesty-grupper fra herfra tar kontakt med han.

Onsdag 4. oktober

Send eposten til:  [email protected]

Husk å skrive "kjære Maria" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Del gjerne bildet og tagg "Mariaaasensvendsrud"

Maria representerer Vestfold. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med hun.

Maria Aasen-Svensrud

Send eposten til: [email protected]

Husk å skrive "kjære Tor-Andre" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Del gjerne bildet og tagg "torandrejohnsen"

Maria representerer Hedemark/Innlandet. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med han.

Thor Àndre Johnsen

Torsdag 5 oktober

Send eposten til: [email protected]

Husk å skrive "kjære Ingvild" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Del gjerne bildet og tag "ingvildwt"

Ingvild representerer Agder. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med hun.

Ingvild Wethrus Thorsvik

Send eposten til: [email protected]

Husk å skrive "kjære Ingunn" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Ingunn representerer Agder. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med hun.

Ingunn Foss

Send eposten til: [email protected]

Husk å skrive "kjære Emilie Mehl" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

OBS: siden Emilie Mehl er Justisminister har vi formulert et annet brev til hun. Husk å bruk riktig brev.

Fredag 6. oktober

Send eposten til: mailto:  [email protected]

Husk å skrive "kjære Else-Marie" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bilder under i eposten.

Del gjerne bildet på Instagram og tag: "Elsepaatinget"

Else-Marie representerer Akershus. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med hun.

Else Marie Rødby

Send eposten til: Oslo. [email protected]

Husk å skrive "kjære Andreas" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Del gjerne bildet på Instagram og tag "andreasunneland"

Andreas representerer Oslo. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med han.

Andreas Sjalg Unneland

Send eposten til:  [email protected]

Husk å skrive "kjære Kamzy" og signere på vegne av deg selv eller din Amnesty-gruppe. Legg ved bildet under i eposten.

Del gjerne bildet på Instagram og tag "Kamzy_gunaratman"

Kamzy representerer Oslo. Derfor er det ekstra aktuelt om aktivister herfra tar kontakt med hun.

Kamzy Gunaratman

Lage arrangement

Å lage åpne arrangement er en super måte å løfte et tema på. Dette tema åpner for mange spennende og viktige samtaler.

Inviter gjerne lokale politikere, representanter for kriminalomsorgen som fengselsdirektører og organisasjoner som har jobbet tett med kriminalomsorgen. Røde Kors og Wayback er gode eksempler på sistnevnte.

Tips til gode arrangement

Få plass i media

Finnes det kanskje et fengsel i din hjemkommune? En lokal vinkling er alltid interessant for deres lokalavis.

Tips til hvordan du får plass i avisa

Leserinnlegg er også en nyttig måte å få oppmerksomhet på i lokalavisa. Alle kan skrive leserinnlegg, du trenger ikke være ekspert på et tema for å uttale din mening. Under følger tips til deg som skal skrive leserinnlegg, samt forslag og tips til tekst for denne kampanjen.

Du kan alltid sende utkast til innlegg til din regionleder eller noen i prosjektgruppa for gjennomlesning før du sender inn. Hvis du skal uttale deg på vegne av Amnesty bør du sende inn i forkant.

Tips til leserinnlegg

Spre informasjon og forståelse for tematikken på sosiale medier

Vi kan bruke sosiale medier for å spre informasjon om dette temaet. Under er noen ideer til some-poster du kan lage, men bruk gjerne kreativiten og lag dine helt egne.

  • Lag en explainer som forklarer problematikken. Bruk tall og fakta fra aksjonsveiledningen og forklar problemet med dine ord. Dette kan egne seg fint i en bildekarusell eller en film.

  • Husk at vi har en egen canvakonto for Amnestygrupper hvor du kan lage masse kult innhold. Kontakt organisasjonsmedarbeider i din region for å få innloggingen dersom du ikke har den.
    I dokumentet under finnes det en rekke tips og triks for hvordan du kan bruke din Amnestykonto på sosiale medier.

Slik kan din Amnestygruppe bruke sosiale medier

Av
Bli med på opplæring om kampanjen.

Opplæring

I år vil vi invitere til fysiske opplæringer i de byene vi har regionkontor. Det blir en super anledning til å bli grundig kjent med tema og stille alle spørsmål man har.

Dersom du ikke får deltatt på fysisk opplæring kan du delta på den nasjonale, digitale opplæringen. Du finner link til påmelding i menyen under.

Bli med på opplæring så du føler deg trygg på tema før du skal ut å møte folk.

Kontakt oss

Har du spørsmål til denne veiledningen, eller tematikken før øvrig? Ta kontakt!

Bilde

Beate Ekeløve-Slydal

Politisk rådgiver
Bilde

Inger Dorthea Garthus Asheim

Organisasjonsutvikler Region øst
Tlf