Tips til arrangementer

Det dere bør huske på før, under og etter et arrangement.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:22 | Sist oppdatert: 9. des 2022, kl. 09:47

← tilbake til verktøykassa

Det første dere må tenke på når dere begynner å planlegge et arrangement/aktivitet er:

Hva vil dere oppnå?

Er det å sette søkelys på en sak, samle mange signaturer, få folk til å skrive solidaritetsbrev, få folk med i gruppa etc.

Hvem vil dere nå?

Er det alle dere møter, ungdom, potensielle Amnesty-aktivister eller andre?

Når dere har funnet ut av hva og hvem er det viktig å tenke på hvordan. Her er det viktig å lage en helhetlig plan for både forberedelser og gjennomføring.

Før arrangementet:

Det er viktig å starte planleggingen i god tid og fordele oppgavene.

For eksempel: ansvarlig for sosiale medier, lokale medier, utstyr, søke om tillatelser, opprigg/ nedrigg, underskriftslister, kontakt med inviterte gjester.

 • Lag lister og kryss av underveis når noe er gjort.
 • Koster det penger? Søk støtte på minside i god tid. Regionleder vil kontakte dere om søknaden. Tips til hva dere burde tenke på når dere søker finner dere her.
 • Gi beskjed til regionleder i god tid, så kan de bidra til å spre informasjon om arrangementet.
 • Les dere opp på tematikken slik at dere kan svare på spørsmål deltakere har om arrangementet.

Skal arrangementet være ute i offentligheten?

Da er det viktig å tenke på om dere trenger å søke tillatelser?

Hvis dere skal ha en stand, demonstrasjon eller lignende på en offentlig plass er det viktig å søke tillatelse om bruk av plassen fra grunneier. Skal det være en demonstrasjon/ markering kan det også være dere må søke om tillatelse fra politiet. Mal på epost i vedlegg under.

 • Skal dere bruke lyd i form av musikk eller mikrofon/ megafon for appeller? Da er det viktig å inkludere dette i søknadene til grunneier og politi.
 • Trenger dere strøm og er det mulighet for tilgang til strøm? Snakk med grunneier om dette.
 • Sjekk plassen dere har tenkt til å bruke på forhånd. Er det hensyn dere må ta? Annet dere må tenke på?

Synlighet:

Både for å få folk til å komme på arrangementet og for å nå de som ikke har mulighet til å delta, er det viktig med synlighet. Det kan dere få både gjennom bruk av sosiale medier og lokal media.

 • Lag et arrangement i minside, slik at arrangementet blir synlig på Amnestys nettsider.
 • Opprett et Facebook-arrangement i god tid, inviter alle venner og kjente og be dem dele det videre. Legg ut poster i arrangementet jevnlig (opp til en gang om dagen), for å minne påmeldte på at aktiviteten skal skje.
 • Ta kontakt med lokalavisen/ radioen/ TV og fortell om hva dere skal gjøre. Husk å ha en lokal vinkling på det. Forhåpentligvis vil de da ønske å dekke det, enten før eller under arrangementet.
 • Skriv leserinnlegg i lokalavisa. Fortell om hvorfor arrangementet er viktig både for menneskerettighetene og for lokalsamfunnet der du bor. Se tips om leserinnlegg.

Under arrangementet:

 • Ha tydelig fordelte ansvarsoppgaver.
 • Vær synlige! Ha på dere Amnesty t-skjorter eller på annen måte vis at dere kommer fra Amnesty.
 • Ta bilder og del i sosiale medier og med regionleder. Husk samtykke fra de dere tar bilder av.

Etter arrangementet:

 • Noter resultatene. Samlet dere signaturer? Da er det fint om dere teller opp og forteller regionleder og deltakerne hvor mange dere fikk.
 • Fortell regionlederen din om arrangementet og hvordan det gikk.
 • Husk å takke de som deltok.