Amnestys årsrapport 2016/2017: Norge følger global trend

Innstrammingen i Utlendingsloven og regjeringens uttalte mål om å ha "Europas strengeste flyktning politikk" er blant bekymringene i det norske kapittelet i Amnestys internasjonale årsrapport. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 22. Feb 2017, kl. 01:01 | Sist oppdatert: 17. jun 2019, kl. 13:22
Dette er en oppsummering av hovedpunktene om Norge i Amnesty Internationals årsrapport 2016 -17.

Innstramming i Utlendingsloven
Alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven, som regjeringen foreslo, ble ikke vedtatt i Stortinget. Men endringene som ble vedtatt representerer en tydelig tilbakegang i Norges tilnærming til internasjonal beskyttelse. Den nye Utlendingsloven krever blant annet bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis. Det åpnes også for at flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.

Opp til 84 barn i familier som har fått avslag på asylsøknaden sin ble anholdt på Trandum i påvente av retur. I desember ble 40 unge afghanere, flere antatt å være under 18 år, returnert til Afghanistan som et ledd i regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til Afghanistan.

Vold mot kvinner bekymrer
Voldtekt og vold mot kvinner fortsetter å være et stort problem i Norge. Den juridiske definisjonen av voldtekt i Straffeloven er fortsatt ikke samtykke-basert. Politiets etterforskning av anmeldelser er ofte ikke grundig nok. Fordommer knyttet til kjønn og seksualitet har preget domfellelsen i flere voldtektssaker. Dette viser en alvorlig systemsvikt i forhold til ivaretagelsen av kvinners rett til beskyttelse mot kjønnsbasert vold og likhet for loven i Norge.

Diskriminering av sexarbeidere
Selv om salg av seksuelle tjenester ikke er straffbart i Norge er sexarbeidere er utsatt for omfattende politiovervåkning og kriminalisering. Sexarbeidere opplever alvorlige menneskerettighetsbrudd som fysisk og seksuell vold, inkludert voldtekt, utnyttelse og trakassering, og risikerer straffereaksjoner dersom de kommer i kontakt med politiet. Politiets håndhevelse av Straffelovens hallikparagraf, Straffelovens forbud mot kjøp av seksuelle tjenester og Utlendingsloven har til hensikt å vanskeliggjøre og hindre sexarbeid, og fører til at sexarbeidere blir utsatt for tvangsutkastelser, diskriminering, politiovervåkning, blir bøtelagt og bortvist.

Internasjonal rettferdighet
Justisdepartementet vedtok i juni at 43-åringen som er dømt for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994 og som ikke har flere ankemuligheter, skal kunne utleveres til Rwanda. Utleveringen er foreløpig ikke blitt gjennomført.

Seier for transpersoner
Ny lovgivning som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn ble vedtatt. Dette kom delvis som et resultat av at Amnesty-aktivister fra hele verden krevde at norske myndigheter skulle endre lovgivningen.


Hvert år gir Amnesty ut en årsrapport som gjør opp status for menneskerettighetene i verden. Du kan laste ned hele årsrapporten for 2016/2017 her.

Les mer på amnesty.no