Bilde
AKSJON: Ukraina

Risikerer livet i krigen, men har ikke de samme rettighetene som andre soldater

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Ukraina anerkjenner sivilt partnerskap for alle!Se brevet vi sender

7 060 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Alinas bryllup blir ikke godkjent fordi hun er skeiv. Om hun havner på sykehus, kan ikke kjæresten besøke henne, siden hun ikke har status som pårørende. Skeive i Ukraina må få inngå sivilt partnerskap!

Publisert: 30. Mai 2024, kl. 13:57 | Sist oppdatert: 14. jun 2024, kl. 09:49

Alina Shevchenko er soldat i de ukrainske militære styrker og deltar i forsvaret av landet sitt. Stasya (Stanislava) Petlytsia er aktivist og menneskerettighetsforkjemper.

Sommeren 2023 giftet de to seg i et symbolsk bryllup. Likevel har de ikke de samme rettigheter som gifte, heterofile par i Ukraina.

Vis solidaritet med skeive i Ukraina. Signer aksjonen og be norske politikere oppfordre ukrainske myndigheter til å anerkjenne sivilt partnerskap for alle!

Jeg våkner ofte opp med angst fordi jeg er redd for Alina.
Stasya

Alina og Stasya bor i Kharkiv, en by bare 30 kilometer fra den russiske grensen som er tungt berørt av krigen.

De to er en familie, men de har ikke de samme rettighetene som gifte, heterofile par:

  • Stasya får ikke økonomiske støtte når partneren hennes tjenestegjør i militæret, slik heterofile par får.
  • Hvis Alina blir såret og havner på sykehus, har ikke Stasya rett til å besøke henne, siden hun ikke har status som pårørende.
  • Hvis Alina dør eller tas til fange, vil Stasya heller ikke kunne etterlyse henne offisielt.

Som andre skeive par står de uten et sikkerhetsnett.

«Vi kjemper begge to. Alina forsvarer grensen mot en ekstern fiende og jeg forsvarer likeverd og menneskerettigheter. Sammen kjemper vi for vår fremtid for hele Ukraina.»
Stasya

For å sikre at skeive par skal ha samme rettigheter som andre, har ukrainske sivilsamfunnsorganisasjoner jobbet for å få vedtatt en lov som anerkjenner sivilt partnerskap mellom personer samme kjønn. Det vil gjøre at skeive par føler seg tryggere og mer ivaretatt av staten.

Et lovforslag som anerkjenner likeverdig sivilt partnerskap er nå fremmet. På tross av at opinionen er mer positivt innstilt til skeive enn tidligere, møter lovforslaget motstand hos enkelte interessegrupper.


Amnesty oppfordrer ukrainske myndigheter til å:

  • anerkjenne sivilt partnerskap for alle, og bidra til å sikre gjenoppbyggingen av et mer inkluderende og mangfoldig samfunn.

Signaturene sendes til politikerne i Stortingets utenrikskomité, som blir oppfordret til å legge press på ukrainske myndigheter.

Land
Krigen i Ukraina:
  • Krigen pågår fremdeles for fullt. Angrepene som rettes mot ukrainsk sivilbefolkning og infrastruktur har blitt intensivert de siste månedene og gjør at ingen som oppholder seg i Ukraina kan føle seg trygge.
  • Kharkiv er spesielt rammet. Amnesty har fordømt Russlands oppskalering av angrepene mot sivile mål på det sterkeste.
Land
Holdninger til skeive i Ukraina:
  • Mens russiske myndigheter kriminaliserer skeive aktivister ved å stemple dem som terrorister og ekstremister, har det etter Russlands fullskala krig på Ukraina skjedd en positiv holdningsendring til lhbtiq-personer i nabolandet.
  • Ifølge en undersøkelse utført av Kyiv International Institute of Sociology i mai-juni 2023 mener nå to av tre innbyggere at skeive skal ha de samme rettigheter som andre.
Av
Stortingets Utenriks- og forsvarskomité
V/ Ine Eriksen Søreide
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Kjære Ine Eriksen Søreide,

Jeg skriver til deg fordi jeg er opptatt av at alle mennesker uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, skal ha de samme rettigheter. Det gjelder i freds- så vel som i krigstid.

I Ukraina er det etter at Russlands fullskala-invasjon skjedd en markant holdningsendring i forhold til lhbt-personer. Ifølge en opinionsundersøkelse fra Kyiv International Institute of Sociology fra mai-juni 2023, mener 67% av befolkningen at lhbtiq-personer skal ha de samme rettigheter som andre. Men dette er dessverre fremdeles ingen realitet.

Til tross for mer aksept og åpenhet har skeive par fremdeles ingen mulighet til å inngå sivile partnerskap. Det har alvorlige konsekvenser, særlig for lhbt-personer som kjemper i de væpnede styrkene. Ektefellen til en soldat som tjenestegjør i den ukrainske hæren har krav på økonomiske støtte til blant annet helsehjelp. Skeive par har ingen mulighet til å inngå sivilt partnerskap, og er dermed også fratatt denne økonomiske støtten. Når en skeiv soldat blir såret ved fronten vil partneren formelt ikke være pårørende, og har dermed ikke rett til å komme på besøk på sykehuset. Av samme grunn vil en skeiv soldat ikke kunne etterlyses offisielt av sin partner om hen blir tatt til fange eller drept på slagmarken. Skeive par i Ukraina blir dermed stående uten økonomisk og sosialt sikkerhetsnett.

For å sikre at skeive par skal ha samme rettigheter har ukrainske sivilsamfunnsorganisasjoner jobbet for å få vedtatt en lov som anerkjenner likeverdig sivilt partnerskap mellom to personer, uansett kjønn. En slik lov vil gjøre at skeive par føler seg tryggere og bedre ivaretatt av myndighetene.

Lovforslaget har fått mye støtte, men har også møtt motstand hos enkelte interessegrupper. Det er en reell fare for at lovforslaget treneres I det ukrainske parlamentet av flere parlamentarikere anført av det ukrainske Kirkerådet som mener at en lov som tillater sivile partnerskap truer såkalte «tradisjonelle familieverdiene».

Det er derfor viktig at andre europeiske land som har tett og nært samarbeid med Ukraina kan oppfordre ukrainske myndigheter til å bygge et likeverdig samfunn basert på fundamentale menneskerettigheter.

Stortinget inngikk i fjor en samarbeidsavtale om demokrati med det ukrainske parlamentet. Som en del av avtalen har Stortinget tatt imot ukrainske parlamentarikere i mars i år. De har uttrykt takknemlighet for at Norge har gått foran og gitt omfattende støtte til Ukraina.

Jeg ber derfor Utenriks-og forsvarskomiteen til å bruke sine kanaler gjennom samarbeidsavtalen til å fremme likeverd og oppfordre politikerne i Ukraina til å vedta den den fremlagte loven om sivilt partnerskap.

Vennlig hilsen,