Bilde
AKSJON: Iran

Vokser opp på dødscelle

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har engasjert seg i denne saken!

Amnesty jobber videre for for å få land som Iran, som fortsatt bruker dødsstraff, til å stanse alle henrettelser.

Del    
Amnesty vet om mer enn 90 mindreårige lovbrytere som står i fare for å bli henrettet i Iran. Krev at henrettelsene stanses!
Publisert: 25. Feb 2016, kl. 11:11 | Sist oppdatert: 7. Apr 2022, kl. 13:08

Iran er det landet i verden som henretter flest mindreårige lovbrytere, til tross for et absolutt forbud mot det. Iran er også blant de fem landene som bruker dødsstraff mest.

Amnesty kjenner til mer enn 90 mindreårige lovbrytere (per april 2019) som er fengslet og dømt til døden for en forbrytelse de skal ha gjort mens de var under 18 år. Mange av disse har blitt dømt etter urettferdige rettssaker og basert på "tilståelser" som er tvunget frem under tortur.

Dømmes etter «mental modenhet»

I Iran er mental modenhet knyttet til puberteten. Basert på dette kan jenter så unge som ni år og gutter så unge som femten år bli sett på som «modne» og dømt til døden på samme måte som voksne.

Straffeloven gir rom for å omgjøre dødsdommene

Ifølge Artikkel 91 i den islamske straffeloven (IPC) kan dødsstraffer bli omgjort dersom det viser seg at ungdomsforbryteren ikke var «mentalt moden» da forbrytelsen fant sted. Med andre ord kan dødsstraffen omgjøres dersom ungdomsforbryteren ikke forstod konsekvensene av forbrytelsen, på tidspunktet da forbrytelsen skjedde.

Iran bryter barnekonvensjonen

Artikkelen faller likevel langt under Irans internasjonale forpliktelser. Ifølge FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen, som Iran har ratifisert, er det et totalforbud mot å henrette personer som var under 18 år da forbrytelsen fant sted.

Rett til å søke om ny rettssak

I januar 2014 avgjorde Irans høyesterett at unge lovbrytere på dødscelle kan søke om ny rettssak på grunnlag av artikkel 91. Likevel har myndighetene fortsatt å planlegge og gjennomføre henrettelser av mindreårige lovbrytere, uten å informere dem om at de har rett til å søke om ny rettsak. Selv etter en ny rettssak har domstolen i flere tilfeller dømt unge lovbrytere til døden etter å ha konkludert med at de hadde nådd «mental modenhet» da forbrytelsen skjedde.

For mange er det for sent

I april 2014 hevdet Irans justisminister, Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, at det ikke henrettes mindreårige lovbrytere i Iran. Amnesty International har imidlertid sikker informasjon om at det ble utført minst 99 henrettelser av mindreårige lovbrytere mellom 1990 og april 2019.

Amnesty International krever at:

  • Iran umiddelbart stanser henrettelsen av personer som var under 18 år da lovbruddet skal ha funnet sted, og at dødsdommene til alle mindreårige lovbrytere omgjøres umiddelbart.
  • Iran avskaffer bruken av dødsstraff mot mindreårige lovbrytere, uten forbehold og i alle tilfeller.

Signaturene sendes til Irans åndelige leder, Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

Oppdateringer:

To 17-åringer henrettet i all hemmelighet

I går ble det kjent at de to 17 år gamle guttene Mehdi Sohrabifar og Amin Sedaghat ble henrettet i Iran 25. april.

Guttene ble arrestert da de var 15 år gamle, anklaget for voldtekt. De ble dømt til døden i en urettferdig rettssak. Guttene skal ikke ha vært klar over at de var dømt til døden inntil kort tid før henrettelsene.

Familiene fikk heller ingen forvarsel før de ble oppringt og bedt om å hente de døde kroppene. Guttene bar tydelige tegn av å ha vært utsatt for stokkeslag.

Iranske myndigheter argumenterer ofte med at ingen mindreårige lovbrytere henrettes før etter at de har fylt 18 år. Mehdi og Amin er to av tre henrettelser Amnesty kjenner til der personene har vært under 18 da henrettelsen ble utført.

Se Amnestys pressemelding etter at henrettelsene ble kjent.

Mehdi Sohrabifar og Amin Sedaghat ble henrettet i Iran 25. april 2019.

24 år gamle Zeinab henrettet

I dag fikk vi forferdelig triste nyheter om at 24 år gamle Zeinab Sekvaanvand Lokran ble henrettet i Iran. Hun var bare 17 år gammel da hun ble arrestert mistenkt for drapet på sin voldelige ektemann. Hun "tilsto" etter å ha blitt slått og torturert over en periode på 20 dager.

Zeinab er den femte som har blitt henrettet i 2018 for en forbrytelse de skal ha gjort mens de var under 18 år.

Zeinab Sekvaanvand Lokran ble henrettet 2. oktober 2018.

Gode nyheter!

I dag har vi fått beskjed om at Salar Shadizadi er løslatt. Shadizadi ble dømt til døden da han var bare 15 år. Han har to ganger sittet på dødscelle og ventet på å bli henrettet. Amnesty har aksjonert for Shadizadi i over to år. Han ble løslatt mot "diyah" (blodpenger).

Himam løslatt fra fengsel

Himam Uraminejad (22) er løslatt fra fengsel etter å ha sittet på dødscelle siden 2012 da han var bare 17 år gammel.

Ikke henrettet, men fortsatt på dødscelle

Himam Uraminejad ble heldigvis ikke henrettet 1. april, men han sitter fortsatt fengslet på dødscelle.

Skal henrettes etter 1. april

Himan Uraminejad har blitt fortalt at han skal henrettes etter 1. april, da den 13-dagers iranske nyttårsferien avsluttes. Uraminejad ble dømt til døden for å ha knivstukket en annen gutt da han bare var 17 år gammel. Rettsaken som førte til Uraminejads domfellelse var urettferdig. Han innrømmet å ha knivstukket offeret under avhørene som ble gjennomført uten advokat til stede. Han antas å ha blitt torturert da han ble holdt i varetekt (agahi). Dette inkluderer alvorlige slag som førte til arr og blåmerker over hele ansiktet og kroppen. Rettssaken ble holdt for en vanlig domstol, uten spesiell beskyttelse for mindreårige. Det har ikke blitt utført noen etterforskning av hans påstander om tortur og annen mishandling.

Torsdag 31. mars sendte vi 20 697 signaturer til Irans åndelige leder, Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei.

Mindreårige på dødscelle i Iran

Amnesty International har registrert mer enn 90 mindreårige lovbrytere som er fengslet og dømt til døden, og som derfor er i umiddelbar fare for å bli henrettet. (Tallet er oppdatert i april 2019) Det virkelige antallet er trolig mye høyere. Noen av dem har sittet fengslet i over ti år.

Iranske myndigheter venter vanligvis med å gjennomføre en henrettelse til den mindreårige lovbryteren har fylt 18 år. I følge internasjonal menneskerettighetslov er det alderen da forbrytelsen skjedde som er avgjørende, ikke alderen da dommen ble gitt eller gjennomføringen av henrettelsen. Amnesty kjenner til tre tilfeller der henrettelsen har funnet sted da personene var under 18 år.

Dessverre ser Amnesty nå en trend der iranske myndigheter utfører henrettelser av mindreårige i all hemmelighet og uten å varsle familiene først, mest sannsynlig for å unngå internasjonal oppmerksomhet.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv (artikkel 3)
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten til en rettferdig rettergang (artikkel 10 og 11).
  • FNs Barnekonvensjonen blir også brutt i denne saken.
Land
Iran:
Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2020 registrerte Amnesty over 246 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.
Iran er antakelig det landet i verden som henretter flest mindreårige. Landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn.
Les mer om Iran her.

Bli med å samle underskrifter!

Leader of the Islamic Republic Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
c/o Permanent Mission of Iran to the United Nations in Geneva
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Switzerland 

Your Excellency,

I am writing to express concern regarding the continued use of the death penalty against juvenile offenders – individuals convicted of crimes committed when they were under the age of 18 – in Iran.

Between 1990 and May 2019, Amnesty International recorded at least 99 executions of juvenile offenders in Iran, an appalling record that has cemented Iran’s shameful status as the top official executioner of juvenile offenders in the world. Such executions constitute an egregious violation of Iran’s obligations under international law, including under the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), both of which are binding on Iran, and strictly prohibit the use of the death penalty against juvenile offenders. A UN report issued in August 2014 stated that more than 160 juvenile offenders were on death row in Iranian prisons.

The adoption of a new Islamic Penal Code (IPC) in May 2013 sparked cautious hopes that the situation of these juvenile offenders would finally begin to improve in practice, even though the IPC continues to stand in stark violation of international law under which judges or courts must not, under any circumstances, have the authority to sentence juvenile offenders to death. I am, however, deeply concerned that recent developments have increasingly undermined these hopes. The authorities have continued to schedule and carry out the execution of juvenile offenders, without informing them of their right to file an application for re-trial on the basis of the IPC. Even when re-trials have happened, in several cases the courts have resentenced juvenile offenders to death after concluding that they were mature and understood the consequences of their actions.

I respectfully remind you that as a state party to the CRC, Iran is obliged to treat everyone under the age of 18 as a child, and ensure that individuals are never sentenced to death or life imprisonment for crimes committed when they were a child, irrespective of their real or supposed maturity.

I therefore urge you to:

  • Immediately stop the execution of all individuals who were under the age of 18 at the time of the crime and commute their death sentences without delay.
  • Amend Article 91 of the 2013 Islamic Penal Code to abolish the death penalty for crimes committed by people below the age of 18, without any discretion for the courts or other exceptions, in line with Iran’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

Yours sincerely,