Bilde
AKSJON: Hongkong

Vil gi fengselsstraff for å kritisere Kina

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som engasjerte seg. 

Signer flere aksjoner her

Del    
Kinesiske myndigheter vil innføre en lov i Hongkong som gjør at kritikk av Kina kan straffes med mange års fengsel. Loven må stanses nå!
Publisert: 29. Mai 2020, kl. 13:21 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:15

Dersom loven blir innført vil det bli farlig for innbyggerne i Hongkong å ytre seg.

Kritikk av Kina og krav om politiske endringer i Hongkong vil kunne straffes med mange års fengsel.

Ingen skal fengsles for å være uenige med myndighetene - signer aksjonen og krev at loven stanses nå!

Kvelertak på friheten

Kinas folkekongress ga i mai grønt lys til å innføre en egen «nasjonal sikkerhetslov» for Hongkong. Det er formannskapet i Folkekongressen som nå skal utarbeide og innføre loven innen august 2020, uten at Hongkongs egne parlamentariske forsamling får mulighet til å være med og bestemme.

Dersom loven blir gjeldende, vil det bety at befolkningen i Hongkong mister ytringsfriheten og rettssikkerheten de har hatt frem til nå.

I Kina ble en tilsvarende lov innført i 2015, og den brukes regelmessig av myndighetene til å fengsle menneskerettighetsforkjempere, journalister og andre som kritiserer myndighetene. Mange har blitt dømt etter urettferdige rettssaker og holdes fengslet på hemmelig sted uten tilgang til advokat eller familien. Nå vil Kina innføre den samme loven i Hongkong for å skape "stabilitet".

Demokratiet settes til side

I 2019 forsøkte myndighetene i Hongkong å innføre en lov om utlevering av Hongkong-borgere som var ettersøkt for straffbare handlinger i Kina, til kinesiske myndigheter. Forslaget ble møtt med store demonstrasjoner.

Demonstrantene fryktet at loven ville føre til at politiske meninger ville bli definert som «lovbrudd» og at personer som ytret seg kritisk om Kinas makthavere ville kunne utleveres til Kina og rettsforfølges der.

De store protestene førte til at lovforslaget ble trukket tilbake, men det kom for sent til at demonstrasjonene stanset. Striden om utleveringsloven hadde blitt til et symbol på at demokrati og andre friheter menneskene i Hongkong har vokst opp med gradvis vil forsvinne. I tillegg brukte Hongkong-politiet omfattende og brutal makt mot stort sett fredelige demonstranter.

Makthaverne i Beijing holdt seg lenge tilbake og begrenset seg til å prøve å diskreditere demonstrantene som kriminelle og bråkmakere. I mai i år kunngjorde Beijing imidlertid at man nå ville sette til side Hongkongs demokratiske system og påtvinge regionen en nasjonal sikkerhetslov som langt på vei vil kriminalisere protestene og kritikk mot Kina.

Nå er det viktigere enn noen gang at det internasjonale samfunnet slår ring om befolkningen i Hongkong for å sikre at denne farlige og undertrykkende loven ikke blir innført.

Amnesty krever at:

  • Kinesiske myndigheter stanser innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven for Hongkong
  • Kinesiske myndigheter avstår fra tiltak som vil fjerne rettigheter og friheter til menneskene i Hongkong på grunnlag av overdrevne sikkerhetsutfordringer.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender signaturene til Li Zhanshu, formann i den kinesiske folkekongressen. Hver signatur er med på å legge press på myndighetene og viser at vi er mange som krever at friheten til befolkningen i Hongkong beskyttes.

Oppdateringer

Loven som kan gi fengselsstraff for å kritisere Kina er vedtatt

I dag vedtok styresmaktene i Beijing den nye nasjonale sikkerhetsloven for Hongkong. Loven ble vedtatt uten konsultasjon med Hongkongs egen lovgivende forsamling og uten at menneskene i Hongkong har fått lese det konkrete lovforslaget.

Så snart Kinas president signerer loven, vil den bli til en del av Hongkongs grunnlov. Da vil kinesiske myndigheter få mulighet til å arrestere og straffeforfølge hongkongere som kritiserer Kina.

Loven er til vurdering de kommende dagene

I dag har vi sendt 10.920 signaturer til Li Zhanshu med kopi til Kinas ambassade i Oslo.

Det er forventet at den foreslåtte sikkerhetsloven blir diskutert videre av kinesiske myndigheter denne uken, og at loven kan bli innført allerede denne måneden. Det er derfor svært viktig å synliggjøre den internasjonale motstanden mot sikkerhetsloven og vise at vi står i solidaritet med befolkningen i Hongkong.

Tusen takk til alle som har signert!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19), og til å delta i fredelige forsamlinger og foreninger (artikkel 20).

Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet (artikkel 21).

Land
Hongkong

Menneskerettighetene i Hongkong har gradvis blitt undergravet og uthulet i løpet av de siste årene, men den autonome regionen har fortsatt en stor grad av ytringsfrihet, rettferdig rettergang og selvbestemmelse. Den nye Nasjonale sikkerhetsloven vil gjøre situasjonen dramatisk verre. Den vil være et klart brudd på alle løfter Kina ga før landet overtok kontroll over Hongkong i 1997.

Kinas egen Nasjonale sikkerhetslov fra 2015 bruker en definisjon av «nasjonal sikkerhet» som praktisk talt er ubegrenset og griper inn i temaområder som politikk, kultur, økonomi, internett og andre «sentrale statsinteresser». Sammen med en rekke andre, lignende lover, har den Nasjonale sikkerhetsloven vært grunnlag for omfattende menneskerettighetsbrudd, inkludert straffeforfølgelse av fredelige meningsytringer, vilkårlig arrest og urettferdige rettssaker.

Li Zhanshu
Chairperson of the Standing Committee of National People’s Congress of China

Dear Chairperson Li:

We urge your government to stop the plan to impose the national security law on Hong Kong until it can be ensured that the proposed legal changes would meet international human rights law and standards in all aspects.

Since protests began last year, police have used unnecessary and excessive force to silence demonstrators. Now, the Chinese government is proposing a national security law that poses a grave threat to human rights of people in Hong Kong. China routinely targets human rights defenders and activists under the pretext of “national security”. This often leads to unfair trials, secret detention and no access to lawyers.

The Chinese government must not take away the rights and freedoms of Hong Kong people in the name of exaggerated security concerns.

Yours sincerely,