Bilde
AKSJON: Iran

Torturert med nåler og dømt til døden

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har engasjert seg!

Nå trenger vi din støtte for å hindre den brutale utviklingen - støtt Amnestys arbeid.

Del    
Brukket nese, ødelagte tenner og nåler stukket inn i kjønnsorganene: Slik ble de fire unge mennene torturert til å komme med «tilståelser». Nå er de dømt til døden.
Publisert: 28. Mar 2023, kl. 10:16 | Sist oppdatert: 26. Apr 2024, kl. 13:37

Fire unge menn i alderen 19-25 år står i stor fare for å bli henrettet: Ebrahim Narouie (25), Kambiz Kharout (21), Mansour Dahmardeh (21) og Shoeib Mir Baluchzehi Rigi (19).

De unge mennene stod opp mot regimet i Iran. Myndighetene har svart med å dømme dem til døden basert på «tilståelser» som sannsynligvis har blitt tvunget frem under tortur.

Torturen og mishandlingen skal ha inkludert seksualisert vold og slag.

Blant annet slo avhørslederne Mansour så hardt at de brakk tenner og nesen hans, og de stakk nåler inn i Ebrahims kjønnsorganer.

Hvis Høyesterett godkjenner dødsdommene, kan de fire bli henrettet når som helst.

Det haster! Dødsdommene mot de fire må oppheves umiddelbart – signer aksjonen!

Minoriteter rammes hardest

I Iran har det vært et omfattende opprør mot regimet siden 22 år gamle Jina (Mahsa) Amini døde i moralpolitiets varetekt i september i fjor.

De fire mennene i alderen 19-15 år tilhører alle den balutsjiske minoriteten.

I Iran er det landets balutsjiske og kurdiske minoriteter som rammes hardest av dødsstraff.

I januar og februar 2023 ble minst 94 henrettet i Iran – minst 27 av disse var balutsjere eller kurdere. 

Kastet stein – dømt til døden

De fire mennene ble dømt for å ha deltatt i protester, samt ildspåsettelse og steinkasting.

Ingen av forholdene er alvorlig nok til at det kan straffes med dødsstraff, etter internasjonal rett.

I tillegg var rettssakene mot de fire svært urettferdige. Myndighetene nektet dem tilgang til advokat, og de torturbaserte «tilståelsene» ble brukt som bevis for å få dem dømt.

Krev at de unge mennene får leve – signer aksjonen!

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Opphever dødsdommene mot Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Mansour Dahmardeh og Shoeib Mir Baluchzehi Rigi.

  • Dropper alle siktelser mot dem som er knyttet til deres deltakelse i fredelige protester.

  • Stiller dem for retten i en ny, rettferdig rettssak, uten bruk av dødsstraff eller tvungne «tilståelser», hvis de er siktet for reelle straffbare handlinger.

  • Sikrer at de fire har tilgang til advokat etter eget ønske, kontakt med familien og at de gis nødvendig medisinsk behandling.

  • Sikrer at de fire ikke utsettes for tortur i fengselet og undersøker alle påstander om tortur. De ansvarlige for tortur må stilles for retten i en rettferdig rettssak.

Signaturene vil bli sendt til lederen for det iranske rettsvesenet, Mr Gholamhossein Mohseni Ejei.

Hjelp oss samle inn underskrifter!

Land
Dødsstraff i Iran: 

  • Antall henrettelser i Iran i 2022 var antakeligvis det høyeste på minst fem år, og den negative utviklingen synes å fortsette også i 2023.

  • I januar og februar 2023 alene har minst 94 mennesker blitt henrettet i Iran. Mange av dem ble dømt til døden basert på «tilståelser» som hadde blitt tvunget frem under tortur, inkludert seksuell vold. 

Land
Protestene i Iran: 

Jina Aminis død har utløst store protester over hele Iran. Hundretusener har tatt til gatene for å protestere mot den brutale undertrykkelsen som overskygger livene deres.

Blant annet krever demonstrantene:

  • at diskrimeringen av kvinner opphører

  • en slutt på den brutale undertrykkelsen kurdere og balutsjere opplever

  • ytringsfrihet og et rettferdig rettssystem

Av
Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei 
c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles, Belgium 

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

Four young men from Iran’s oppressed Baluchi minority, are at grave risk of execution. Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, 19, Kambiz Kharout, 21, Ebrahim Narouie, 25, and Mansour Dahmardeh, 21, who has a physical disability, were tried separately in December 2022 in relation to protests in Zahedan, the capital of Sistan and Baluchestan province. They were sentenced to death on charges of “corruption on earth” (efsad-e fel arz) and/or “enmity against God” (moharebeh) for arson, stone-throwing and other offences that do not meet the threshold of “most serious crimes”, which are crimes involving intentional killing, in violation of international law. The men’s trials were grossly unfair. The authorities denied them access to legal representation and torture-tainted “confessions” were used as evidence to convict them. The appeals of the four men remain pending before the Supreme Court.

The men were arrested separately between 30 September and 5 October 2022 amid a wave of mass arrests that took place in Sistan and Baluchestan province during and in the aftermath of the deadliest day of the popular uprising in Iran, on 30 September 2022, when security forces unlawfully killed scores of protesters and bystanders in Zahedan. According to informed sources, interrogators subjected the men to torture and other ill-treatment, including sexual violence, to compel them to make forced “confessions”. For instance, interrogators beat Mansour Dahmardeh so severely that they broke his teeth and nose and stuck needles into Ebrahim Narouie’s genitals.

I urge you to quash the convictions and death sentences and drop all charges against Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, Nezamoddin Hout, Kambiz Kharout and Ebrahim Narouie related to their peaceful participation in protests. If charged with a recognizable criminal offence, retrial proceedings must meet international fair trial standards without recourse to the death penalty and exclude coerced “confessions”. I urge you to provide the men access to their families and lawyers of their own choosing, as well as to adequate medical care. I urge you to protect them from further torture and other ill-treatment and investigate torture allegations, bringing anyone found responsible to justice in fair trials. Finally, I urge you to grant independent observers access to capital trials connected to protests and immediately establish an official moratorium on executions with a view of abolishing the death penalty.

Yours sincerely,