Bilde
AKSJON: Iran

Torturert for å jobbe for arbeideres rettigheter

Signer aksjonen

Signer aksjonen og krev at Esmail og Sepideh løslates uten betingelser og beskyttes mot tortur.Se brevet vi sender

13 635 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
De har tatt til orde for at arbeidere har rett til utbetalt lønn. For dette ble de fengslet og torturert. Nå er de dømt til lange fengselsstraffer. Krev at de løslates uten betingelser!
Publisert: 6. Apr 2019, kl. 15:56 | Sist oppdatert: 3. Jan 2020, kl. 16:13

Esmail Bakhshi jobber på en sukkerfabrikk i Iran. Han har tatt til orde for rettighetene til arbeiderene ved fabrikken etter at de flere ganger ikke har fått utbetalt lønn. Sepideh Gholian er student og aktivist. Hun støtter fabrikkarbeiderne ved å delta sammen med dem på fredelige demonstrasjoner. Hun er også aktiv i sosiale medier.

Nå er begge fengslet og i akutt fare for grov mishandling og tortur. De har sittet fengslet tidligere. Da ble de hardt skadet av sikkerhetsvaktene.

De torturerte meg til jeg trodde jeg skulle dø og slo meg med knyttnevene og sparket meg så mye at jeg ikke kunne røre meg i cellen på 72 timer.

Esmail Bakhshi

Fengslet etter fredelig protest

I november 2018 arangerte arbeiderne ved fabrikken en fredelig protest utenfor kontoret til lokale myndigheter. Flere tusen arbeidere ved sukkerrafineriet hadde ikke fått lønn på flere måneder. De ønsket å komme i dialog med ledelsen. På tross av at det var en fredelig markering ble mange arrestert - blant dem var Esmail og Sepideh.

Timene og ukene etter arrestasjonen viste seg å være forferdelige. I ettertid har Esmail og Sepideh fortalt hvordan torturen startet allerede mens de ble kjørt til avhør hos sikkerhetspolitiet.

Esmail besvimte av smertene tre ganger underveis etter å ha fått gjentatte slag mot testiklene.

Utsatt for nådeløs tortur

I midten av desember ble Esmail og Sepideh løslatt mot kausjon. Begge har fortalt Amnesty om torturen de opplevde mens de satt fengslet.

De har fortalt hvordan de ble banket opp, slengt i veggen og kvalt. Under avhør ble de også truet med pisking, seksuelle overgrep og drap. Dette foregikk mens de hørte skrikene fra andre fanger som ble torturert i naborommet. Sepideh fortalte hvordan hun ble truet med at de skulle få et familiemedlem til å utføre "æresdrap" på henne.

Instagram-innlegg laget oppstyr

Esmail skrev et innlegg om torturen på sin Instagram-konto 4. januar. Han skrev detaljert om hva han hadde blitt utsatt for, og han avsluttet teksten med å utfordre ministeren for etterretning, Mahmoud Alavi, til en debatt om torturanklagene på direktesendt TV.

Innlegget fikk mye oppmerksomhet i iransk offentlighet og førte til debatt om tortur i fengslene. Myndighetene gikk ut og lovet å etterforske torturanklagene. Det viste seg å være tomme løfter. Få dager senere hevdet flere sentrale embetsmenn, deriblant jusisministeren, at Esmail sine anklager var falske.

Ny brutal arrestasjon

20. januar ble Esmail og Sepideh brutalt arrestert på nytt, trolig som følge av at de har fotalt om torturen de har blitt utsatt for.

Dagen før arrestasjonen ble det vist en video på statlig TV der begge "tilstår" å ha "konspirert med marxistiske og kommunistiske grupper utenfor Iran om å styrte den iranske staten ved å organisere streik og demonstrasjoner". Esmail og Sepideh har fortalte at disse såkalte "tilståelsene" ble gjort under tortur og annen mishandling under den første fengslingen.

Amnesty er svært bekymret for sikkerheten til Esmail og Sepideh. Sansynligheten for at de kan bli utsatt for tortur igjen er stor.

Amnesty krever at:

  • Esmail Bakhshi og Sepideh Gholian løslates umiddelbart og betingelsesløst da de er samvittighetsfanger fengslet utelukkende for fredelig aktivisme for arbeidernes rettigheter.
  • de beskyttes mot tortur og annen mishanlding i påventa av løslatelse.
  • anklagene om tortur blir etterforsket og at de ansvarlige stilles til ansvar i en rettferdig rettsak.

Signaturene sendes til Irans president, Hassan Rouhani.

Oppdateringer

Sepideh arrestert på nytt under demonstrasjonene

Sepideh Gholian ble arrestert på nytt 17. november. Arrestasjonen skjedde i forbindelse med at iranske myndigheter slo hardt ned på demonstranter over hele landet da det strømmet ut i gatene for å protestere mot at bensinprisene steg med 50% over natten.

Sepideh deltok på fredelig vis og holdt en plakat med tekst som protesterte mot den drastiske økningen i bensinprisen.

Amnesty kjenner ikke til hvor Sepideh holdes fengslet og er derfor svært bekymret for sikkerheten hennes.

Løslatt mot kausjon

I slutten av oktober ble Esmail og Sepideh løslatt fra fengsel mot kausjon. Løslatelsen er midlertidig mens ankesaken behandles.

Også de fem andre som er fengslet i samme sak er løslatt mot kausjon; Atefeh Rangriz, Marzieh Amiri, Sanaz Alahyari, Amirhossein Mohammadifar og Amir Amirgholi.

Sepideh Gholian ble løslatt mot kausjon 26. oktober 2019.

Esmail Bakhshi ble løslatt mot kausjon 30. oktober.

Sepideh i beryktet kvinnefengsel

Amnesty er nå kjent med at Sepideh soner i det beryktede kvinnefengselet Shahr-e Rey. Soningsforholdene her er fryktelige og gjør henne svært utsatt for mishandling og tortur.

Soningsforholdene for Esmail er noe bedre da han ikke lenger holdes i isolasjon.

Både Sepideh, Esmail og de fire andre (se nedenfor) har anket dommen. Saken skal derfor opp i høyesterett. Det kan imidlertid ta mange måneder før anken er ferdig behandlet.

Amnesty følger saken videre.

Dømt til piskeslag og lange fengselsstraffer

Den 9. september ble Esmail og Sepideh dømt av revolusjonsdomstolen i Teheran.

Esmail ble dømt til 13 og et halvt års fengsel og 74 piskeslag. Han ble dømt for å ha "spredd løgner","fornærmet Irans åndelige leder" og for å ha "konspirert og samlet folk til å begå en forbrytelse mot nasjonal sikkerhet".

Sepideh ble dømt til 18 års fengsel for å ha "vært medlem av en gruppe som har til hensikt å forstyrre nasjonal sikkerhet" og for å ha "spredd løgner og propaganda mot staten"

Også fire andre journalister og aktivister ble dømt til tilsvarende straffer i samme rettssak. De fem andre er: Amirhossein Mohammadifard, Sanaz Alahyari, Asal Mohammadi, Amir Amirgholi.

Etter iransk lov skal individer som er dømt til tre eller flere kriminelle handlinger kun sone den lengste straffen. Det betyr at disse dommene vil gi 7 års faktisk fengsel. Pisskeslagene Esmail er dømt til vil i følge denne rettsspraksisen ikke bli utført.

Signaturer på vei til iranske myndigheter

13045 signaturer er i dag sendt til den iranske presidenten med kopi til ambassaden i Oslo.

Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Sepideh Gholian er student, journalist og rettighetsaktivist fra Ahvaz (Khuzestan-provinsen). Hun har blant annet engasjert seg for arbeidernes rettigheter, og støtter den pågående protesten til arbeiderne ved Haft Tappeh.

Esmail Bakhshi er talsperson for en uavhengig fagforening av arbeidere ved sukkerrafineriet Haft Tappeh i Ahvaz. Esmail har flere ganger tatt til orde mot dårlige arbeidsforhold og uteblitte lønninger.

...jeg kunne ikke bevege kjeven for å spise [...] Jeg hadde så mye smerte at det til og med gjorde vondt å sove. Etter nesten to måneder har jeg fortsatt vondt i de brukne ribbenene, nyrene, ørene og testiklene.

Esmail Bakhshi

Vanlig med TV-overførte "tilståelser"

Den statlige TV-kanalen Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) har en lang historie med å eksponere Irans kritiske stemmer og familiene deres for offentligheten. Såkalte "tilståelser" eller offentlige uttalelser som trekker personene og saken de kjemper for i tvil er ikke uvanlig.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert hvordan journalister, aktivister og andre som kritiserer iranske myndigheter blir portrettert på kanalen i konstruerte pseudo-dokumentarer som "beviser" at de er "skyldige".

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal ingen utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Alle har rett til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10).

Esmail og Sepideh er fengslet kun for å ha benyttet sin menings- og ytringsfrihet (artikkel 19) og for å ha deltatt i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20.1).

Land

Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet. Hvert år havner flere titalls personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker.

Tortur er utbredt i iranske fengsler og benyttes i stor grad under avhør av mistenkte. Det er i praksis straffrihet for personene som utfører tortur.

Om du vil lese mer om Iran og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Hjelp oss å samle underskrifter:

Mr Hassan Rouhani
President
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva

Dear President Rouhani,

I am writing to express grave concern for Iranian labour rights activists Esmail Bakhshi and Sepideh Gholian. They were violently rearrested by ministry of intelligence officials in Ahvaz, Khuzestan province, on 20 January, as apparent reprisal for speaking out about the torture they said they suffered in custody during their detention in November and December 2018. They have since been held, without access to their lawyers, in a ministry of intelligence detention centre in Ahvaz and are at risk of torture and other ill-treatment.

The activists were first arrested on 18 November 2018 after attending a peaceful protest in front of the governor's office in Shush, Khuzestan, over the unpaid wages of workers at Haft Tappeh sugar cane company. Following their release on bail in mid-December, they revealed publicly that they had suffered torture at the hands of security police and intelligence officials, both in Shush and Ahvaz. They said they had been repeatedly beaten, slammed against a wall and shoved to the ground, humiliated with sexual insults, and threatened with flogging, sexual violence and murder.

The Iranian authorities initially responded by promising to investigate the torture allegations. However, within days, key state officials, including the head of the judiciary, the country’s chief prosecutor and the head of the president’s office, made statements claiming that the allegations of torture were false and threatened to file a complaint against Esmail Bakhshi for bringing the Islamic Republic system into disrepute.

I urge you to ensure that:

  • Esmail Bakhshi and Sepideh Gholian are released immediately and unconditionally as they are prisoners of conscience, jailed solely for peacefully exercising their rights to freedoms of expression, association and assembly;
  • Pending their release, they are protected from further torture and other ill-treatment;
  • Their allegations of torture are investigated and those responsible are brought to justice in fair trials.

Yours sincerely,