Bilde
AKSJON: Argentina

Støtt kampen for trygg abort

Aksjonen er avsluttet

18 968 signerte denne aksjonen

Oppdatering: I september 2018 bestemte senatet i Argentina seg for å stemme nei til lovlig abort. Dermed beholder Argentina en av verdens strengeste abortlover. Kampen er langt ifra over, vi vil fortsette å stå sammen med kvinnene i Argentina!

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Hundretusener har tatt til gatene i Argentina for å støtte et lovforslag som vil sikre jenter og kvinner tilgang til trygg og lovlig abort. Signer aksjonen og støtt dem i kampen!
Publisert: 17. jul 2018, kl. 14:44 | Sist oppdatert: 16. Mai 2019, kl. 10:32

Stemte nei - kampen fortsetter

Etter 15 timer med debatt bestemte i går senatet i Argentina å stemme nei til lovlig abort. Dermed beholder Argentina en av verdens strengeste abortlover. Kampen er langt ifra over, vi vil fortsette å stå sammen med kvinnene i Argentina!

Bakgrunn

Fakta om abort i Argentina:

  • Det er estimert at det utføres rundt 500,000 ulovelige aborter i Argentina hvert år.
  • Mangel på seksualundervisning, dårlig tilgang til prevensjonsmidler og begrenset tilgang til abort fører til at omfanget av ulovlige aborter er svært høyt i Argentina.
  • Selv i tilfeller der abort ville vært lovlig er det mange kvinner som ikke kjenner rettighetene sine og som dermed tar risikoen med en ulovlig og utrygg abort.
  • Den vanligste metoden for å gjennomføre en farlig og ulovlig abort i Argentina er bruk av misoprostol, en medisin som vanligvis brukes mot magesår.
  • Norske myndigheter har anbefalt argentiske myndigheter å ikke straffeforfølge kvinner og jenter som har tatt abort. Anbefalingen ble gitt under FNs periodiske gjennomgang for Argentina i november 2017.
I Argentina er abort forbudt, med noen få unntak. Et forbud mot abort fører til at kvinner og jenter, som av ulike årsaker ikke vil eller kan gjennomføre en graviditet, tvinges til å sette liv og helse i fare ved å ta abort på en ulovlig og utrygg måte. Dette kan bli et tilbakelagt kapittel 8. august 2018.

En historisk mulighet til endring

Den 14. juni vedtok underhuset i den argentinske nasjonalforsamlingen å sikre kvinners rett til trygg og lovlig abort fram til 14. svangerskapsuke. Dette var en stor seier for den argentinske kvinnebevegelsen som har kjempet en hard og lang kamp for retten til trygg og lovlig abort.

Men kampen er ikke over ennå. Den 8. august tar hundretusener av argentinere igjen til gatene. Denne dagen skal overhuset ta den endelige avgjørelsen og stemme over lovforslaget. Den argentinske presidenten, Mauricio Macri, har sagt at han vil skrive under på lovforslaget dersom det blir vedtatt.

3030 kvinner har mistet livet

Ulovlige aborter er svært risikable. I tillegg til faren for alvorlige infeksjoner og varige skader kan det i verste fall føre til død. Siden 1983 har 3030 kvinner og jenter i Argentina mistet livet etter slike aborter. Hvert år setter en halv million argentinske kvinner og jenter liv og helse på spill ved å gjennomgå ulovlige og farlige aborter.

De fattige kvinnene rammes hardest

Argentina har hatt en streng abortlovgivning helt siden 1921. Det er kun lovlig med såkalt medisinsk abort - dersom det er fare for liv og helse, eller dersom graviditeten er et resultat av voldtekt. Mange leger reserverer seg mot å utføre aborter også i tilfeller der det er lovlig. Dette gjør at det i praksis ofte er svært vanskelig å ta abort på lovlig vis selv etter en voldtekt eller når en graviditet er til fare for liv og helse.

Det er alltid mulig å kjøpe seg en trygg abort for den som har penger. Derfor er det de fattige kvinnene som rammes hardest av abortforbudet og som blir henvist til å ta de utrygge og farlige abortene.

Det argentinske folket trenger din hjelp

Lovendringen har bred støtte også i overhuset og det er en reell mulighet for at lovforslaget kan bli stemt frem den 8. august. Bli med og vis din støtte til hundretusener av mennesker i Argentina som kjemper for argentinske kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Amnesty krever at:
  • Overhuset i den argentinske nasjonalforsamlingen stemmer for lovendringen og sørger for at argentinske kvinner og jenter får tilgang til trygg og lovlig abort.

Signaturene sendes til Amnesty i Argentina for felles overlevering til nasjonalforsamlingen i forkant av avstemningen 8. august 2018.
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...) (artikkel 25.1).
Land
Argentina

Om du vil lese mer om Argentina og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.


Dear Senators,

I am calling on you to listen to the voices of thousands of your constituents demanding an end to Argentina’s criminalization of abortion. Your vote against this bill would endanger the lives and health of thousands of Argentinian women and girls.

The criminalization of abortion forces hundreds of thousands of women each year to undergo clandestine and unsafe abortions, putting their lives and health at risk. By continuing to criminalize abortion, Argentina is violating women and girl’s right to health.

On 14 June 2018 the Chamber of Deputies approved a bill to completely decriminalize abortion during the first 14 weeks of the pregnancy. I urge the Argentinian Senate to vote in favor of decriminalization on 8 August 2018 and ensure support of decriminalization of abortion and guarantee women’s access to safe abortion.

Argentina could send a powerful message by taking the historic step of guaranteeing women’s access to safe abortions, setting an important example for its neighbors and bringing the country in line with its human rights obligations.

Yours sincerely,