Bilde
AKSJON: Kina

Stopp korona-sensuren

Aksjonen er avsluttet

22 562 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som har signert aksjonen.

Amnesty jobber for at ytringsfriheten i Kina blir respektert, slik at verden får tilgang på den nødvendige informasjonen. Vil du bidra til å styrke arbeidet?

støtt arbeidet

Leger og journalister som varsler om koronaviruset blir sensurert og straffet av kinesiske myndigheter. Sensuren må opphøre nå!
Publisert: 2. Mar 2020, kl. 10:39 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:14

Li Wenliang jobbet som lege på Sentralsykehuset i den kinesiske byen Wuhan. Allerede i slutten av desember varslet han om de første tilfellene av pasienter som var blitt alvorlig syke på grunn av koronaviruset. I stedet for å innføre nødvendige helsetiltak anklaget myndighetene Li for å "spre falske rykter" og tvang ham til å skrive under på en taushetserklæring. I februar døde Li av viruset han hadde forsøkt å varsle om.

Kinesiske myndigheter fortsetter å sensurere informasjon om koronaviruset i et forsøk på å stanse negativ omtale. Viktig informasjon som kan hjelpe folk å beskytte seg mot smitte eller sørge for at helsepersonell gir den beste behandlingen, risikerer å bli holdt tilbake.

Myndighetenes sensur setter liv og helse i fare – krev at sensuren opphører og at folk i Kina får informasjonen de trenger!

Kneblet av myndighetene

Uavhengige journalister og aktivister har forsøkt å dele informasjon om koronaviruset både i nyhetsmedier og i sosiale medier - myndighetene har svart med sensur og trakassering. Flere har blitt avhørt av politiet og anklaget for å spre falsk informasjon.

Bildet viser Li Wenliang, legen som først oppdaget koronaviruset. Dødsfallet hans vekket sinne hos mange i Kina.

Grasrotjournalistene Fang Bin og Chen Qiushi delte begge videoer i sosiale medier for å vise spredningen av koronaviruset og myndighetenes forsøkte på å skjule det. Begge har blitt trakassert av myndighetene i ettertid. I midten av februar rapporterte BBC og flere andre medier at de to var forsvunnet.

Kinesiske myndigheter fører en generell politikk for å kontrollere utveksling av informasjon og hindre kritikk av myndighetene.

Sensur setter liv i fare

Doktor Li Wenliang ble selv smittet av koronaviruset mens han utførte jobben sin på sykehuset. Dødsfallet hans har vekket sinne hos mange kinesere som nå tar til sosiale medier for å kreve at sensuren stanser. Innleggene i sosiale medier blir raskt slettet av myndighetene.

Det autoritære Kinas håndtering av koronaviruset viser hvordan mangel på ytringsfrihet kan få fatale konsekvenser.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Amnesty krever at:

Kinesiske myndigheter umiddelbart slutter å sensurere sin befolkning og tillater at menneskene i Kina har fri tilgang til informasjon om koronaviruset.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender alle signaturene til president Xi Jinping. Hver signatur bidrar til å legge press på kinesiske myndigheter og viser at vi i Norge bryr oss om at menneskene i Kina kan få nyte sine rettigheter.

Oppdateringer

Signaturene er sendt til kinesiske myndigheter

Vi har nå sendt nærmere 22.000 signarturer til president Xi Jinping, med kopi til den kineiske ambassadøren i Norge.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen og bidratt til å legge press på kinesiske myndigheter.

Aksjonen er nå asvluttet for signering.

Les mer om hvordan Amnesty jobber med Kina her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene brytes i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg (artikkel 25).

Ifølge FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har alle mennesker rett til den høyst oppnåelige helsestandarden (artikkel 12). For stater innebærer det en plikt til å sørge for forebygging, behandling og kontroll av epidemier og sørge for at alle innbyggere sikres helsehjelp ved sykdom.

Land
Kina og koronaviruset

De første tilfellene av koronaviruset ble rapportert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 2019. Per 26. februar 2020 hadde viruset spredt seg til omlag 30 land (kilde: Folkehelseinstituttet).

Kinesiske myndigheter praktiserer streng sensur av nyheter og informasjon om koronaviruset og konsekvensene det har for folkehelsa. Dette øker risikoen for at koronaviruset sprer seg og forsinker nødvendig og effektiv behandling av de som er rammet.

Les mer om hvordan koronaviruset har påvirket menneskerettighetene i Kina her.

Hjelp oss å samle underskrifter

President Xi Jinping
Zhongnanhai
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
People’s Republic of China

Dear President Xi Jinping:

I am writing to express my concern about the censorship, harassment and punishment for speaking out that are hindering the fight against the coronavirus outbreak.

The response to the epidemic has the potential to affect the human rights of millions of people. The coronavirus was first reported by Doctor Li Wenliang in December 2019. He was immediately silenced and punished by the local authorities for “spreading rumours”. He died from the spread of the very virus he was trying to stop in February 2020. Since the beginning of the crisis, numerous articles related to coronavirus have been censored includingsome legitimate information. Online posts and hashtags related to the coronavirus and demands for free speech have been quickly deleted. Independent journalists and activists have been harassed by authorities for sharing information about the coronavirus on social media.

The Chinese authorities have imposed censorship on people of China for many years. In this critical time in fighting against the coronavirus epidemic, the censorship may have delayed an effective response to the corona virus outbreak and put lives at risk. I urge you to ensure people in China can have access to health-related information. I also urge you to stop the censorship so that people in China can take effective action to combat the spread of the virus.

Yours sincerely,