Bilde
AKSJON: Israel og de okkuperte områdene

Stopp Israels riving av palestinske hjem!

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

I desember 2022 sendte vi 14,642 signaturer til israelske myndigheter. 

Del    
Hjemmet til den palestinske kvinnen ligger i ruiner, etter at israelske styrker har revet det. 150.000 palestinere står i fare for å miste sine hjem på samme måte – Israels husødeleggelser og fordrivelser må ta slutt!
Publisert: 31. Jan 2022, kl. 10:19 | Sist oppdatert: 8. des 2022, kl. 12:35

Kvinnen på bildet plukker opp biter av huset sitt i Al Hadidiya på Vestbredden. Dette skjedde i 2018, men Israel startet denne praksisen mange tiår tidligere.

I over 70 år har israelske myndigheter tvangsflyttet eller fordrevet hele palestinske lokalsamfunn og revet hundretusenvis av palestineres hjem.

Over 6 millioner palestinere lever som flyktninger, og minst 150.000 mennesker står i fare for å miste hjemmene sine.

Husødeleggelsene og tvangsflyttingen er tydelige eksempler på hvordan israelske myndigheter håndhever et system med undertrykkelse mot det palestinske folket.

Israel må stanse husødeleggelsene og tvangsflyttingen av palestinere. Hjelp oss å legge press på Israels statsminister, Yair Lapid. Signer aksjonen nå!

Får ikke byggetillatelse

Årsaken til at den nevnte kvinnen på Vestbredden fikk huset sitt revet i 2018, var at hun ikke hadde fått tillatelse fra det israelske forsvaret til å bygge det.

Problemet er imidlertid at slike tillatelser rutinemessig nektes for palestinere, slik at det blir tilnærmet umulig for dem å bygge hus i sitt eget land.

Israel gir gjerne de palestinske selvstyremyndighetene skylden for de forferdelige levekår mange palestinere lever under. I praksis er det imidlertid israelske militære myndigheter som styrer mye av palestinernes liv gjennom vilkårlige begrensninger og tvangstiltak.

Del av et apartheidsystem

Israelske myndigheters praksis med å fordrive palestinere fra sine hjem eller hindre dem i å bygge, er ikke tilfeldig trakassering. Det er del av et system med undertrykkelse, diskriminering og andre alvorlige menneskerettighetsbrudd som rammer en hel etnisk gruppe til fordel for en annen.

Folkeretten definerer dette som apartheid, en forbrytelse mot menneskeheten. Du kan lese mer om dette i Amnestys rapport, "Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity" her.

Hjelp oss å stoppe Israels systematiske diskriminering av palestinere. Det haster for de over 150 000 palestinerne som står i fare for å bli kastet ut av sine hjem.

Amnesty krever at israelske myndigheter:

  • umiddelbart stopper alle ordre om tvangsutkastelser og riving av hjemmene til palestinere i i de okkuperte palestinske områdene.

  • avslutter tvangsfordrivelsen av palestinere.


Signaturene sendes til Israels statsminister Yair Lapid.

Viktig informasjon
Hva betyr apartheid? 

Folkeretten definerer apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten som begås når en etnisk gruppe blir utsatt for alvorlige og vedvarende brudd på menneskerettighetene eller humanitær rett til fordel for en annen etnisk gruppe.

Apartheidforbrytelsen nevnes i FN-konvensjonen mot rasisme, og den er nærmere definert i FNs konvensjon mot apartheid og i vedtektene til Den internasjonale straffedomstol.

Land
Fakta om Israel-Palestina-konflikten

Forholdet mellom Israel og palestinerne har blitt omtalt som en av verdens vanskeligste konflikter. Les mer her.

Hva mener Amnesty om konflikten mellom Israel og palestinerne?

Les spørsmål og svar her.

Prime Minister Yair Lapid
The Prime Minister's Office
Public Enquiries Department
Kiryat Ben Gurion, Building C
Jerusalem 91950
Israel

Dear Prime Minister ,

I am writing to you to express my concern about the tens of thousands of Palestinians who are at risk of losing their homes due to forced evictions by the Israeli authorities and armed forces.

For over 73 years, Israel has forcibly displaced entire Palestinian communities and demolished hundreds of thousands of Palestinians’ homes causing terrible trauma & suffering. Over 6 million Palestinians remain as refugees and today at least another 150,000 could lose their homes.

Israel has created and maintained laws, policies, and practices that deliberately oppress Palestinians across Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT). This includes seizures of property and planning laws and policies that make it impossible for many Palestinians to build homes. It also allows for mass demolitions of homes built without a permit, something that is routinely denied for Palestinians.

I urge you to immediately cancel all orders for forced evictions and home demolitions against Palestinians and to end the forced displacement of Palestinians.

Thank you,