Bilde
AKSJON: Iran

Stopp forgiftningen av iranske skolejenter!

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har signert aksjonen!

Del    
Tusenvis av skolejenter i Iran blir forgiftet og innlagt på sykehus. Dette må stoppes NÅ!
Publisert: 2. Mai 2023, kl. 13:20 | Sist oppdatert: 11. sep 2023, kl. 09:44

Siden november 2022 har det vært over 300 kjemiske gassangrep rettet mot jenteskoler i Iran.

Disse angrepene har etterlatt skolejenter på sykehus med symptomer som hoste, pustevansker, hjertebank, hodepine, oppkast og nummenhet i lemmer.

13 000 jenter har fått medisinsk behandling for forgiftning, ifølge offisiell statistikk.

Likevel gjør ikke myndighetene på langt nær nok for å få stoppet angrepene.

Tvert imot har de forsøkt å dekke over alvoret og omfanget.

Krev at myndighetene i Iran umiddelbart etterforsker alle gassangrepene og stiller de ansvarlige for retten – signer aksjonen!

Straffes for å kaste hijaben

Videoer av kaotiske scener der skolejenter sliter med å puste, florerer på nettet.

Forgiftningene ser ut til å være en koordinert kampanje for å straffe skolejenter for deres fredelige deltakelse i de landsomfattende protestene som brøt ut i midten av september 2022.

Jenter i Iran har protestert blant annet gjennom å fjerne de obligatoriske hijabene og vise håret offentlig mens de er i skoleuniform.

Mange mistenker nå staten for å være involvert i gassangrepene, spesielt med tanke på myndighetenes unnfallenhet med å få stoppet angrepene.

Bortforklares som «stress»

Myndighetene har verken utført uavhengige undersøkelser eller tatt meningsfulle skritt for å få slutt på gassangrepene.

I stedet har de forsøkt å bortforklare det hele:

 • I mars arresterte myndighetene 118 personer for angivelig involvering i «smugling av stinkbomber», som de hevdet var hovedårsaken til forgiftningene.

 • 14. april sa helseministeren at det ikke var noe «harde bevis» for at skolejenter var blitt forgiftet, og bortforklart jentenes symptomer på forgiftning med at jentene led av «angst» og «stress».

11-åring døde

I februar meldte uavhengige journalister at en 11-åring hadde dødd etter å ha blitt forgiftet i et gassangrep mot skolen hennes i byen Qom.

Myndighetene benektet imidlertid dette, og statseide mediekanaler meldte senere at dødsfallet skyldtes et virus og en nyresykdom hos jenta.

Mange foreldre fjerner nå døtrene sine fra skoler i frykt for deres sikkerhet.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

 • umiddelbart gjennomfører en uavhengig etterforskning av forgiftningen av skolejenter og stiller de ansvarlige for retten i rettferdige rettssaker uten bruk av dødsstraff.

 • sørger for at jenter har tilgang til utdanning og beskyttes for enhver form for vold.

 • gir uavhengige internasjonale organer som FNs spesialrapportører tilgang til landet for å etterforske angrepene.

Signaturene vil bli sendt til Irans riksadvokat Mohammad Jafar Montazeri.

Hjelp oss samle inn signaturer!

Land
Forgiftning av skolejenter:
 • Har funnet sted på barne-, ungdoms- og videregående skoler over hele Iran.
 • Først rapportert om på en jenteskole i byen Qom 30. november 2022, hvor 18 skolejenter ble forgiftet.
 • Siden november 2022 har det vært over 300 kjemiske gassangrep rettet mot over 100 jenteskoler i Iran, ifølge uavhengige medier og menneskerettighetsorganisasjoner.
Land
Protestene i Iran:

Jina (Mahsa) Aminis død i september 2022 utløste store protester over hele Iran. Hundretusener har tatt til gatene for å protestere mot den brutale undertrykkelsen som overskygger livene deres.

Blant annet krever demonstrantene:

 • at diskrimineringen av kvinner opphører
 • en slutt på den brutale undertrykkelsen kurdere og balutsjere opplever
 • ytringsfrihet og et rettferdig rettssystem

Av
Prosecutor General, Mohammad Jafar Montazeri
c/o Embassy of Iran to the European Union,
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles,
Belgium

Dear Mr Montazeri,

I am gravely concerned about the rights to education, health and life of millions of schoolgirls in Iran amid ongoing gas attacks deliberately targeting girls’ schools across the country in a campaign that appears to be highly coordinated and organized. Since November 2022, more than 100 schools have been targeted, some more than once. The attacks were first reported in Qom province and have since spread to other provinces and become more frequent with multiple schools attacked daily. These attacks have left schoolgirls hospitalized with symptoms including coughing, difficulty in breathing, nose and throat irritation, heart palpitation, headache, nausea, vomiting and numbness in limbs. Some parents have removed their daughters from school fearing for their safety. Since news of the attacks first emerged, the authorities sought to coverup their gravity and scale and have yet to carry out effective and independent investigations or take meaningful steps to end them. In March, the authorities announced the arrest of over 118 people for alleged involvement in “smuggling stink bombs”, which they claimed was the main cause of the poisonings. On 14 April, despite official statistics that 13,000 schoolgirls have received medical care for poisoning, the minister of health announced there was “no hard evidence” that schoolgirls were being poisoned and said “more than 90% of the ill health was caused by stress and mischief”. Other officials similarly dismissed the symptoms experienced by schoolgirls as “anxiety”, “excitement” and/or “mental contagion”. The authorities have also tried to silence public calls for accountability by subjecting distressed parents, schoolgirls, teachers, journalists and others to violence, intimidation and arrest for peacefully protesting or reporting on the authorities’ failure to stop the poisonings.

The poisonings appear to be a coordinated campaign to punish schoolgirls for their peaceful participation in nationwide protests that erupted in mid-September 2022, including through acts of resistance such as removing their mandatory hijabs and showing their hair in public while in school uniform. Many people in Iran suspect actors tied to the state or pro-government vigilantes, who have been empowered by Iran’s discriminatory and degrading laws and policies that perpetuate violence against women and girls, of being involved in the attacks, especially given the authorities’ failure to take meaningful action and their attempts to silence public criticism.

I call on you to immediately conduct an independent, thorough and effective investigation into the poisoning of schoolgirls and bring to justice anyone found responsible in fair trials, without recourse to the death penalty. The authorities must also ensure girls have equal and safe access to education and are protected from any form of violence. I further urge the authorities to allow independent international delegations access to the country to investigate the attacks, including but not limited to, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, the UN Special Rapporteur on the right to education, the UN Special Rapporteur on violence against women and girls, and the UN Special Rapporteur on the right to health.

Yours sincerely,