Bilde
AKSJON: Israel/Palestina

Stopp drapene på sivile NÅ!

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har signert aksjonen! Vi har samlet inn over 110 000 signaturer, som nå er overlevert myndighetene.

Amnesty vil fortsette å stå opp for sivile i Gaza!

Del    
Konflikten i Israel og Palestina har kostet mange tusen sivile liv, og ført til en akutt humanitær krise for 2 millioner mennesker i Gaza. Det må ta slutt nå - signer aksjonen!
Publisert: 25. okt 2023, kl. 11:22 | Sist oppdatert: 15. Mai 2024, kl. 14:56

7. oktober gjennomførte Hamas og andre væpnede palestinske grupper et omfattende angrep i det sørlige Israel.

Ifølge israelske myndigheter har over 1200 mennesker blitt drept både av raketter avfyrt fra Gaza og av palestinske bakkestyrker.

Det store flertallet av de drepte var sivile, inkludert barn.

Samme dag satt det israelske forsvaret i gang massive luftangrep mot Gaza, som har ført til omfattende ødeleggelser av boliger og livsviktig sivil infrastruktur som sykehus og anlegg for vann- og energiforsyning.

I skrivende stund har over 6000 mennesker, inkludert over 2000 barn, mistet livet i de israelske angrepene, ifølge helsemyndighetene i Gaza – og tallet på ofre øker daglig.

Får ikke livsviktig vann og medisiner

I tillegg har Israel trappet opp sin blokade av Gaza som har vært på plass siden 2007.

Israelske myndigheter har erklært at blokaden skal være «total» og også omfatte vann, mat, medisin og energi.

Dette er en form for kollektiv avstraffelse av hele befolkningen i Gaza og en krigsforbrytelse.

1 million tvinges på flukt

Israelske myndigheter har oppfordret befolkningen i det nordlige Gaza – over 1 million mennesker – til å forlate området og forflytte seg til Sør-Gaza.

Med dette blir halvparten av Gazas befolkning tvunget til en tilværelse som internt fordrevne på et området som fra før har vært overbefolket og i stor humanitær nød.

Israels evakueringsordre gjelder også 23 sykehus som huser over 2000 pasienter og er tilfluktssteder for flere titusen. Verdens helseorganisasjon advarer om at tvungen forflytting vil være en dødsdom for mange av pasientene.

Amnesty krever en umiddelbar våpenhvile for å forhindre ytterligere tap av sivile liv, og for å sikre tilgang til livreddende hjelp for menneskene i Gaza som står midt i en humanitær katastrofe.

I tillegg ber Amnesty den norske regjeringen om å rette følgende krav mot israelske myndigheter og væpnede styrker:

 • gjøre alt de kan for å unngå at sivile liv går tapt og sivil infrastruktur blir rammet.
 • ikke gjennomføre angrep som er målrettet mot sivile eller som rammer sivile uforholdsmessig.
 • umiddelbart tillate uhindret adgang til humanitær hjelp til Gazas sivile.
 • oppheve blokaden av Gaza.
 • ta tilbake evakueringsordren til sykehus i Nord-Gaza.

Signaturene sendes til Norges utenriksminister Espen Barth Eide.

Merk: Vårt opprinnelige appell var rettet direkte til Israels forsvarsminister. Som situasjonen er nå, fremstår det imidlertid som mest hensiktsmessig å be den norske regjeringen om å ta dette videre til israelske myndigheter.

Denne appellen fokuserer spesielt på de pågående angrepene mot Gaza. Amnesty fremmer også krav til Hamas og andre væpnete palestinske grupper om at de umiddelbart slutter å angripe sivile og frigir alle sivile gisler.

En oversikt over Amnestys uttalelser om den pågående væpnete konflikten finner du her.

Viktig informasjon
Dette har skjedd:
 • 7. oktober 2023 tok Hamas og andre væpnete grupper fra Gaza seg inn i det sørlige Israel. Mer enn 1400 mennesker, de fleste sivile ble drept. I tillegg ble mer enn 200 sivile og militære fanger tatt som gisler av Hamas.
 • Siden 7. oktober har Israel bombet mål i Gaza og drept flere tusen, mange av dem sivile. Per 25. oktober var over 6000 mennesker omkommet, ifølge myndighetene.
Land
Israel/Palestina-konflikten:

Forholdet mellom Israel og palestinerne har blitt omtalt som en av verdens vanskeligste konflikter.

Les mer om konflikten her.

Av

Hjelp oss samle inn signaturer!

Utenriksminister Espen Barth Eide
Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo

Kjære Utenriksminister,

Jeg er dypt bekymret over de mange tusen sivile liv som har gått tapt både i Israel og de palestinske områdene siden 7. oktober 2023 på grunn av angrepene i Israel fra palestinske væpnede grupper og Israels angrep på Gaza.

Ingenting kan unnskylde målrettede eller vilkårlige angrep på sivile, og jeg fordømmer på det sterkeste angrepene fra Hamas og andre grupper i Sør-Israel som skal ha kostet over 1400 menneskeliv og medført at sivile har blitt tatt til gisler. Israels militære reaksjon på disse angrepene har imidlertid hatt katastrofale følger for sivilbefolkningen i Gaza, kostet mange tusen liv og ført til massiv ødeleggelse av boliger og livsviktig sivil infrastruktur.

I tillegg fratar Israels fullstendige blokade av Gaza hele befolkningen i Gaza adgang til de mest grunnleggende og essensielle forsyninger, inkludert drikkevann, mat, medisinsk utstyr og drivstoff.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet at israelske myndigheter har gitt gjentatte ordre til 23 sykehus i Nord-Gaza og Gaza by om å evakuere. Disse sykehusene behandler et stort antall pasienter og fungerer som den eneste trygge havn for titusenvis av sivile som har søkt tilflukt fra israelske luftangrep. Å tvinge disse pasientene til å evakuere og flytte til det sørlige Gaza, hvor helseinstitusjoner allerede er på randen av kollaps og over maksimal kapasitet, er ensbetydende med en dødsdom, ifølge WHO.

Jeg ber den norske regjereringen om å arbeide for en umiddelbar våpenhvile for å forhindre ytterligere tap av sivile liv, og for å sikre tilgang til livreddende hjelp for menneskene i Gaza som er i midten av en humanitær katastrofe.

I tillegg ber jeg regjeringen om å kreve at israelske myndigheter

 • Overholder internasjonal humanitær rett ved å ta alle mulige forholdsregler for å minimere skade på sivile og skade på sivile objekter, og ved å avstå fra direkte angrep på sivile og sivile objekter, vilkårlige og uforholdsmessige angrep
 • Umiddelbart tillater uhindret levering av humanitær hjelp til Gazas sivile
 • Opphever blokaden av Gaza som utgjør kollektiv straff og er en krigsforbrytelse
 • Opphever evakueringsordren til sykehus i Nord-Gaza og Gaza by og sikre at helseinstitusjoner, helsearbeidere, pasienter og internt fordrevne er beskyttet mot angrep, slik det kreves av internasjonal humanitær rett.

Med vennlig hilsen