Bilde
AKSJON: Iran

Stans henrettelsen av svensk statsborger

Signer aksjonen under:

Jeg krever at henrettelsen av Ahmadreza stanses!Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
HASTER! Svensk-iranske Ahmadreza kan bli henrettet når som helst. Stopp henrettelsen - signer aksjonen nå!
Publisert: 9. des 2020, kl. 14:54 | Sist oppdatert: 8. Mar 2024, kl. 10:37

Ahmadreza Djalali ble uskyldig dømt til døden for tre år siden.

Ved utgangen av 2020 fikk familien hans i Sverige beskjed om at henrettelsen ville bli utført innen kort tid. Han fikk mindre enn 2 minutter på å ta farvel med kona og barna på telefonen.

Henrettelsen skulle først skje i desember. Nå holder familien i Sverige pusten. Ahmadreza kan fortsatt bli henrettet når som helst.

Du kan bidra til at henrettelsen stanses – signer aksjonen nå!

Torturert til å tilstå

Ahmadreza er en svensk-iransk lege og forsker bosatt i Sverige. Han var på en forretningsreise i Iran da han ble arrestert den 26. april 2016. Siden den gang har han sittet fengslet.

I oktober 2017 ble han dømt til døden for «korrupsjon på jorden» (efsad-e fel-arz) i det Amnesty mener var en urettferdig rettsak i Revolusjonsdomstolen i Teheran. Ahmadreza var tiltalt for spionasje uten at det ble framlagt troverdige bevis.

Hovedbeviset i saken var “tilståelser” som Ahmadreza mener ble gitt under tortur og annen mishandling mens han ble holdt i langvarig isolasjon, uten tilgang på advokat. Avhørene inkluderte trusler om å henrette ham, samt å drepe og skade barna hans i Sverige og hans eldre mor i Iran.

Ahmadreza avviser alle anklagene mot ham og sier at de er fabrikkert av iranske myndigheter. I et brev skrevet fra fengsel i august 2017, fortalte Ahmadreza at fengslingen skyldes at han nektet å bruke sine akademiske forbindelser til europeiske institusjoner til å spionere for Iran.

Trenger vår hjelp

Den 9. desember 2018 fikk Ahmadrezas advokater vite at høyesterett hadde opprettholdt dødsstraffen, uten at de hadde fått mulighet til å forsvare saken på hans vegne. Minst to forespørsler om juridisk overprøving av saken har blitt avslått av høyesterett.

Ifølge informasjonen Amnesty besitter har påtalemyndigheten uttalt at henrettelsen av Ahmadreza skal gjennomføres ettersom det ikke finnes flere muligheter for anking, overprøving eller benådning.

Ahmadreza er dermed avhengig av internasjonal oppmerksomhet rundt saken for at henrettelsen skal stanses. Du kan bidra ved å signere aksjonen og støtte kravet om at dommen må oppheves!

Tok farvel på telefonen

24. november 2020 deltok Ahmadreza og advokaten på et møte hos den iranske statsadvokaten. Der fikk de beskjed om at prosessen for å utføre dødsstraffen var satt i gang. Myndighetene oppga ikke noe dato for henrettelsen, men fortalte at den ville utføres innen en uke, senest 1. desember.

Etter møtet ble Ahmadreza overført til isolasjon i Evin fengsel. Han fikk lov til å ringe familien hjemme i Sverige for å fortelle nyhetene og opplyste om at han ville overføres til Raja’i Shahr fengsel i Karaj for utførelsen av henrettelsen. Dette var første gang på over en måned at han fikk snakke med familien. Fengselsmyndigheten hadde i denne perioden stanset telefontilgangen hans etter ordre fra departementet for etterretning som følge av et intervju han hadde gjennomført med den svenske avisen Expressen.

Nå er henrettelsen utsatt med noen dager, men Ahmadrezas liv står fortsatt i umiddelbar fare.

Urettmessig fengslet

Fengslingen av Ahmadreza er blitt kritisert av flere internasjonale organisasjoner. I 2017 kritiserte blant annet FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling behandlingen av Ahmadreza og krevde at han måtte løslates.

I tillegg har Amnesty ved gjentatte anledninger uttrykt at lovbruddet Ahmadreza ble dømt for, «korrupsjon på jorden», ikke møter kravet om klarhet og presisjon i straffelov, og dermed bryter med rettsprinsipper som skal sikre en rettferdig rettergang.

Dette betyr at Ahmadreza har blitt fratatt muligheten til en rettferdig rettsak og han skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet.

Amnesty er imot enhver bruk av dødsstraff. Dødsstraff bryter både med forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff og med retten til liv.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Umiddelbart stanser alle planer om å henrette Ahmadreza Djalali og opphever dommen mot han, og umiddelbart gir han tilgang til familien og advokater.
  • Løslater Ahmadreza Djalali umiddelbart og gir han retten til kompensasjon, i samsvar med anbefalingen fra FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling.
  • I påvente av løslatelse, sørger for at Ahmadreza Djalali beskyttes mot tortur og annen mishandling, og sørger for en rask, uavhengig og effektiv etterforskning av anklagene om tortur og annen mishandling, og stiller ansvarlig alle gjerningspersoner som blir funnet skyldig i rettferdige rettsaker, uten å bruke dødsstraff.
  • Innfører et offisielt moratorium (midlertidig stans) på henrettelser i påvente av at dødsstraff avskaffes totalt.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet Gholamhossein Mohseni Ejei.

Oppdateringer

Varslet at han snart skal henrettes

En representant for Irans justismyndigheter har oppsøkt Ahmadreza Djalali i fengsel og informert ham om at dødsdommen mot ham er bekreftet og at han snart skal henrettes. Dette skjedde tre dager etter at en svensk ankedomstol opprettholdt dommen mot den tidligere iranske tjenestemannen Hamid Nouri som er dømt til livstid i fengsel i Sverige for sin rolle i et massakre på flere tusen fanger i Iran i 1988. Alt tyder på at Djalali er fengslet og dømt til døden utelukkende for å tvinge svenske myndigheter til å løslate Nouri.

Iran bruker Djalali som gissel mot Sverige og Belgia

Iranske medier sprer igjen rykter om at Ahmadreza Djalalis henrettelse er nært forestående. Amnesty har lagt frem en utredning som viser at Djalali brukes som gissel i et kynsik spill av iranske myndigheter, for å presse Sverige og Belgia til å løslate to straffedømte iranske tjenestemenn.

Utsettes for tortur og annen mishandling

Familien er fortsatt svært bekymret for Ahmadreza. Han risikerer fremdeles henrettelse og den siste tiden er det rapportert om at han nektes tilstrekkelig behandling.

Ahmadreza har nå sittet i isolasjon i en liten celle i nesten 4 måneder. Han tvinges til å sove på et teppe på bakken og lysene i cellen hans er påskrudd 24 timer i døgnet, hvilket har store påvirkninger på hans mentale helse. I tillegg blir han nektet telefonkontakt med familien i Sverige, hvilket forsterker bekymringene deres om helsetilstanden hans.

Signer aksjonen og krev at henrettelsen stanses og at Ahmadreza løslates umiddelbart!

Familien frykter for Ahmadrezas liv

I slutten av desember fikk Ahmadrezas familie vite at henrettelsen er utsatt med én måned. Men det er fortsatt stor grunn til bekrymring!

På omtrent samme tid fikk Ahmadrezas advokat tilgang på et brev fra Ahmadreza hvor han opplyste om at han er blitt holdt i isolasjon i 33 dager. Nå har det gått syv uker uten at Ahmadreza har hatt direkte kontakt med advokat eller familie. Dette er svært urovekkende, særlig på bakgrunn av iranske myndigheters strategi med å henrette folk i hemmelighet etter å ha holdt de i isolasjon i lengre tid uten kontakt med omverdenen.

Nå fryktes det at Ahmadreza kan henrettes når som helst. Familien trenger din hjelp: Signer aksjonen og krev at henrettelsen stanses!

Ved å signere aksjonen kan du sende et tydelig signal til iranske myndigheter om at bruken er dødsstraff er uakseptabel!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest eller fengsling (artikkel 9).

Retten til under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).

Retten til å bli ansett som uskyldig til det motsatte er bevist ved offentlig domstolbehandling (...) (artikkel 11.1).

Land
Iran:

Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I forhold til folketall, er Iran antakeligvis det landet i verden som henretter flest.

I 2018 registrerte Amnesty over 250 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.

Les mer om Iran her.

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei

C/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

On 24 November 2020, at the prosecutor’s office of Evin prison Ahmadreza Djalali, his family and lawyer were told that the prosecution authorities had issued an order to the office for implementation of sentences instructing for Ahmadreza Djalali’s death sentence to be carried out. Officials at the prosecutor’s office did not specify the execution date but said that the sentence will be carried out within a week, or no later than 1 December. Ahmadreza Djalali was subsequently transferred to solitary confinement in section 209 of Evin prison. On the same day, he told his wife, who resides in Sweden, in a phone call lasting less than two minutes this news and that he would be transferred to Raja’i Shahr prison in Karaj for the implementation of his sentence. This was also his first phone call to his family since mid-October 2020. Prison authorities had blocked his phone access citing orders by the ministry of intelligence to the prosecution authorities after he conducted an interview with a media outlet abroad. Based on information available to Amnesty International, the prosecution authorities said on 24 November that Ahmadreza Djalali's death sentence should be carried out as all avenues for appeal, judicial review or pardon had been exhausted.

Ahmadreza Djalali was sentenced to death for “corruption on earth” (efsad-e fel-arz) in October 2017 after a grossly unfair trial before Branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran. The court relied primarily on “confessions” that Ahmadreza Djalali says were obtained under torture and other ill-treatment while he was held in prolonged solitary confinement without access to a lawyer. These included threats to execute him, kill or otherwise harm his children, who live in Sweden, and his mother, who lives in Iran. Amnesty International has consistently held that that the offence of “corruption on earth” fails to meet requirements for clarity and precision needed in criminal law and breaches the principle of legality and legal certainty. On 9 December 2018, his lawyers learned that Branch 1 of the Supreme Court had upheld his death sentence without granting them an opportunity to file their defence submissions on his behalf. At least two requests for a judicial review of Ahmadreza Djalali’s case have been rejected by the Supreme Court.

I ask you to immediately halt any plans to execute Ahmadreza Djalali, and quash his conviction and sentence, and immediately provide him access to his family and lawyers. I further call on you to release Ahmadreza Djalali immediately and accord him an enforceable right to compensation, as per the recommendation of the UN Working Group on Arbitrary Detention in his case. Pending his release, ensure also that Ahmadreza Djalali is protected from torture and other ill-treatment, and order a prompt, independent, effective, and impartial investigation into his allegations of torture and other ill-treatment, bringing to justice anyone found responsible in fair trials and without recourse to the death penalty. I call on you to establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.

Yours sincerely,