Bilde
AKSJON: Qatar

FIFA må ta kampen for migrantarbeiderne

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken!

16. mars overleverte Amnesty International 280.000 signaturer til FIFA.

Image

Del    
Migrantarbeidere er helt sentrale i å realisere Qatars drøm om å arrangere fotball-VM i 2022. Men ti år etter at FIFA tildelte VM til Qatar, blir fortsatt tusenvis av landets migrantarbeidere utnyttet av hensynsløse sjefer.
Publisert: 17. Mar 2021, kl. 08:37 | Sist oppdatert: 1. jul 2022, kl. 14:26

Millioner av menn og kvinner fra Asia og Afrika har reist til Qatar i søken etter en bedre fremtid. De har ofte betalt høye summer til rekrutteringsbyråer for å sikre seg en jobb utenlands, for så å reise milevis hjemmefra for å forsørge sine nærmeste.

I Qatar jobber mange av disse migrantarbeiderne – som utgjør 95 prosent av landets arbeidsstyrke - med å bygge VM-stadioner, veier og t-bane. Når fotball-VM sparkes i gang, er det migrantarbeiderne som vil ta vare på spillerne og fans på hotellene, servere dem på restaurantene, kjøre dem rundt i byen, og sørge for sikkerheten rundt arrangementet. Alle som besøker Qatar vil bli tatt vare på av en migrantarbeider på et tidspunkt.

Men i dag, mens FIFA forventes å tjene store summer på VM, lider mange av disse migrantarbeiderne for å gjøre VM mulig.

Arbeiderne må beskyttes fra menneskerettighetsbrudd. Signer aksjonen og krev at FIFA bruker sin innflytelse til å beskytte migrantarbeiderne i Qatar!

Ny rapport: Negativ utvikling i Qatar

Våre etterforskere har gjort en ny analyse av Qatars fremgang når det gjelder ulike problemområder knyttet til menneskerettigheter før VM.

Rapporten viser at fremgangen har stagnert det siste året og gammel misbrukspraksis har dukket opp igjen.

Qatar har gjenopplivet de verste elementene i Kafala-systemet og undergravd noen av de nylige reformene.

Les hele rapporten her:

Bryter arbeidernes rettigheter

Qatars nylige reformer har ikke blitt tilstrekkelig implementert eller håndhevet, som fører til at mange selskaper fortsatt ikke betaler arbeiderne sine tilstrekkelig eller behandler dem godt nok. Arbeidsgivere har fortsatt uforholdsmessig mye makt over livene til arbeiderne sine og kan tvinge dem til å jobbe overtid og hindre dem fra å bytte jobb.

Når migrantarbeidere blir utnyttet, er det vanskelig for dem å sikre rettferdighet eller kompensasjon. De får heller ikke lov til å bli med i fagforeninger så de kan kjempe for bedre arbeidsvilkår i fellesskap.

FIFA må ta ansvar

FIFA har et tydelig ansvar for å handle når de som jobber på et VM-prosjekt står i fare for å utsettes for overgrep, og for å bruke sin påvirkningskraft til å oppfordre Qatar til å beskytte migrantarbeiderne på en tilfredsstillende måte.

Realiteten er at arbeidere over hele Qatar har blitt utsatt for utnyttelse, inkludert i tilknytning til VM-prosjekter.

Da FIFA bestemte seg for å arrangere VM i Qatar visste de - eller burde ha visst – at det var en beslutning forbundet med en viss risiko, grunnet landets voldsomme avhengighet av migrantarbeidere og den alvorlige utnyttelsen de blir utsatt for. Selv om det har vært forbedringer knyttet til arbeiderrettigheter, viser de pågående overgrepene at Qatar og FIFA har mye å gjøre dersom VM skal kunne etterlate positive spor.

Det er derfor vi oppfordrer FIFA til å blåse i gang kampen mot overgrep mot arbeiderne. FIFA må ta umiddelbare grep for å sikre at arbeidere knyttet til VM kan nyte godt av rettighetene sine, og offentlig kreve at Qatar umiddelbart fullt ut implementerer og etterlever sine egne reformer, sånn at de som bidrar til å gjøre VM en realitet kan realisere sine egne drømmer om et verdig liv for seg selv og familiene sine.

Sammen kan vi gjøre at VM i Qatar 2022 gjør at landet følger spillereglene for behandlingen av migrantarbeidere.

Signer aksjonen og støtt kravet om at FIFA må ta grep for å sikre beskyttelse av migrantarbeiderne i Qatar!

Amnesty krever at FIFA:

  • Gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kunne gjennomføre grundige undersøkelser av hvorvidt utnyttelse av arbeidere skjer i tilknytning til VM, handle raskt for å stanse eventuelle overgrep og kompensere for eventuelle skader.

  • Tar grep for å sikre at menneskerettighetsbrudd på VM-arenaer eller relatert til VM, inkludert i tilknytning FIFAs leverandørkjede, tjeneste- eller forretningsforbindelser, blir rettet opp.

  • Bruker sin påvirkningskraft til å, både offentlig og privat, oppfordre Qatar til å implementere og håndheve landets arbeidslivsreformer fullstendig. Dette bør inkludere at Qatar tar videre grep for å beskytte alle arbeidere, inkludert de som er ansatt i servicenæringen som er viktig for gjennomføring av VM, fra overgrep.

  • Offentlig forplikter seg til å ta hensyn til internasjonale menneskerettighetsstandarder og aktsomhetsvurderinger i alle fremtidige tildelingsprosesser.

Signaturene sendes til FIFAs president Gianni Infantino.

FIFAs menneskerettslige forpliktelser:

Som en ideell organisasjon som beskriver seg selv som et internasjonalt styringsorgan for fotballforbund er FIFA forpliktet til å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Disse prinsippene slår fast at selskaper må respektere arbeiderrettigheter og ta tilstrekkelige grep for å hindre, forebygge og – der det er nødvendig - rette opp i menneskerettighetsbrudd som har skjedd i tilknytning til deres arbeid. FIFA må gjøre dette i forbindelse med alt arbeid knyttet til VM, både bygningsarbeid og andre prosjekter.

Venstre med spørsmål om Qatar til Huitfeldt

Nylig hadde utenriksminister Anniken Huitfeldt et møte med sin motpart i Qatar.

Leder i Venstre, Guri Melby, vil vite om Huitfeldt tok opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i landet og hvorvidt hun stilte noen klare forventninger til VM-vertskapet.

Melby har sendt et skriftlig spørsmål til utenriksministeren om dette:

Skriftlig spørsmål - stortinget.no

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har enhver rett til rettferdige og gode arbeidsvilkår (artikkel 7).

Enhver har rett til, med det formål å fremme og beskytte sine interesser på det økonomiske og sosiale område, å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg bare avhengig av vedkommende forenings vedtekter (artikkel 8)

Enhver har rett til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret (artikkel 11).

FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) har flere konvensjoner som skal beskytte arbeidstakeres rettigheter og arbeidsforhold, deriblant beskytte mot tvangsarbeid (nr. 29 og 105), regulere arbeidstid (nr. 1), ukentlig hvile (nr. 14) og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (nr.155).

Land
Qatar:

I løpet av de ti årene siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2022, har informasjon om utnyttelse og brudd på arbeiderrettigheter preget forberedelsene til turneringen. Siden den gang har Qatar tatt viktige grep for å beskytte arbeideres rettigheter. I 2020 annonserte de blant annet store reformer for å sikre bevegelsesfrihet og en ny minstelønn for migrantarbeidere. Likevel preges situasjonen av dårlig implementering og håndheving av andre reformer som gjør at tusenvis av migrantarbeidere er prisgitt hensynsløse arbeidsgivere som kan utnytte dem uten straff.

Les mer om migrantarbeidernes rettigheter i Qatar i Amnestys rapport fra 2020 her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Dear Gianni Infantino,

Despite some progress achieved on human rights in the lead up to the 2022 World Cup, I am deeply concerned about the ongoing abuse of migrant workers in Qatar. 

With less than two years to kick-off, Qatar’s labour reforms remain poorly implemented and enforced. This means the very people who are making the World Cup possible for us to enjoy are still being exploited, while FIFA is not doing enough about it. 

FIFA has a clear responsibility to act when workers on World Cup sites are at risk of exploitation. When FIFA decided to host the World Cup in Qatar it knew – or should have known – that there are inherent risks in holding the tournament there, and that migrant workers working in all business sectors related to the success of the World Cup, whether linked to the official sites directly or not, would suffer to make it possible. Football fans will travel to Qatar for the World Cup and will stay in hotels, eat in restaurants, be driven around in taxis and engage with service industries that employ migrant workers and that are vital for the success of the tournament. FIFA must use its influence to urge Qatar to enforce its labour reforms so that no more workers suffer for the game we all love. 

I am therefore calling on you, as the President of FIFA, to ensure FIFA: 

  • Conducts adequate human rights due diligence so that it can properly investigate whether labour abuse is taking place on World Cup-related sites, act quickly to stop it and remediate any harm caused.  

  • Takes action to ensure human rights abuses on World Cup sites, or linked to the tournament, are remedied, including in FIFA’s supply chain, service or business relationships. 

  • Uses its influence, publicly and privately, to urge Qatar to fully implement and enforce its labour reforms. This should include Qatar taking further measures to protect all workers, including those employed in service industries essential to the delivery of the tournament, from labour abuse. 

  • Publicly commits to include human rights criteria and a human rights due diligence process in all future FIFA tournament awarding decisions. 

Yours sincerely,