Bilde
AKSJON: Ungarn

Ny lov setter transpersoner i fare

Aksjonen er avsluttet

Aksjonen er nå stengt for signering. Tusen takk til alle som har engasjert seg! 

Støtt arbeidet for mangfold og retten til å være seg selv. 

Bestill et regnbuearmbånd

Del    
Ivett er én av mange transpersoner som risikerer økt trakassering og vold etter at myndighetene innførte en ny lov. Krev at loven stanses nå!
Publisert: 2. jun 2020, kl. 16:41 | Sist oppdatert: 11. Mar 2021, kl. 09:30

Akkurat nå er det økt risiko for transpersoner å bli utsatt for diskriminering og vold i Ungarn.

Myndighetene har nylig innført en lov som forbyr trans- og interkjønnpersoner å endre juridisk kjønn i pass, førerkort og annen type legitimasjon.

Når offentlige dokumenter ikke speiler personens kjønnsidentitet, øker det risikoen for trakassering og overgrep.

Alle skal ha rett til å være den de er uten å bli diskriminert. Hjelp oss å kreve at loven blir annullert - signer aksjonen nå!

Jeg lever i frykt fordi legitimasjonen min viser et annet navn og kjønn. Derfor unngår jeg situasjoner hvor jeg må vise legitimasjon.

Ivett, transperson i Ungarn.

OM trans- OG INTERKJØNNPERSONER

En transperson har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn – og som står i deres fødselsattest.


​​​​​​Interkjønnpersoner har kropper som skiller seg fra det som vanligvis assosieres med ‘mannskropper’ eller ‘kvinnekropper’.

En siste mulighet til å stanse loven

Loven ble vedtatt i det ungarske parlamentet den 19. mai og ble undertegnet av president Viktor Orbán ni dager senere.

Loven bryter rettighetene til trans- og interkjønnpersoner og er i strid med internasjonale og regionale standarder for menneskerettigheter som Ungarn har forpliktet seg til å følge. Den bryter også med den ungarske grunnloven.

Nå må Ungarns kommisjonær for menneskerettighetene sørge for å få loven annulert så raskt som mulig ved å be Grunnlovsdomstolen om å vurdere loven før den blir endelig.

Trakassering legitimert av staten

Det er godt dokumentert at uoverensstemmelse mellom juridisk kjønn og kjønnsidentitet ikke bare skaper store praktiske utfordringer, men også legger grunnlag for omfattende trakassering og diskriminering.

Den nye loven krever at alle typer ID-papirer og offentlige dokumenter skal angi kjønn. Personer som har et navn, en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som ikke er i samsvar med kjønnet de ble tildelt ved fødselen, tvinges dermed til å oppgi at de er transpersoner eller interkjønnpersoner i mange dagligdagse situasjoner som i banken, på apoteket, ved leie av bolig eller ved registrering til studier.

Dette er diskriminering satt i system, som bekrefter og forsterker allerede eksisterende diskriminerende holdninger mot trans- og interkjønnpersoner i befolkningen.

Stater plikter å sørge for at ethvert menneske enkelt kan få utstedt ID-dokumenter som innehar informasjon om juridisk kjønn i samsvar med personens egen oppfatning av kjønnsidentitet. Med den nye loven handler ungarske myndigheter i strid ned sine forpliktelser og gjør med dette en allerede utsatt gruppe enda mer sårbar for diskriminering og vold.

Amnesty krever at:

Ungarns kommisjonær for menneskerettighetene sørger for at den ungarske grunnlovsdomstolen umiddelbart behandler Artikkel 33 i Lov XXX slik at den blir annullert, da den åpenbart er grunnlovsstridig.

Hva skjer med signaturen din?

Signaturene sendes til Dr. Akos Kozma som er Ungarns kommisjonær for menneskerettighetene. Hver signatur bidrar til å legge press på ungarske myndigheter og viser at vi er mange som protesterer mot innskrenking av rettighetene til befolkningen i Ungarn.

Oppdateringer:

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

Vi har dessverre ikke klart å stanse loven fra å bli vedtatt og implementert. Amnesty fortsetter å arbeide for LHBT-rettigheter verden over!

De første underskriftene overlevert til ombudsmannen i Ungarn

Torsdag 2. juli møtte Amnesty Ungarn, sammen med Ivett og andre forkjempere for transpersoners rettigheter, ombudsmannen i Ungarn. De leverte 13 099 underskrifter som er samlet inn i Ungarn.

Tidligere samme dag holdt Amnesty Ungarn en pressekonferanse der de fortalte om de 105 000 signaturene som er samlet inn globalt med krav om at Ungarn stanser den diskriminerende loven nå.

Europaparlamentet ber Ungarn vurdere loven

Den siste tiden har Europaparlamentet utøvd press mot Ungarns kommisjonær for menneskerettighetene og bedt ham sørge for at lovens blir vurdert som grunnlovsstridig.

Neste uke skal Amnesty i Ungarn ha et møte med ombudsmannens kontor og overlevere alle signaturer som er samlet inn internasjonalt.

Signaturene sendt til myndighetene

I dag har vi sendt 11.399 signaturer til kommisjonæren for menneskerettighetene med kopi til Ungarns ambassade i Oslo.

Vi fortsetter å samle signaturer og vil sende flere signaturer i løpet av sommeren. Vi holder også våre kolleager i Amnesty Ungarn oppdatert med antall signaturer fra Norge. Hver signatur gjør deres stemme sterkere i møte med Ungarske myndigheter.

Tusen takk til alle som har signert så langt!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Alle er like for loven og har krav på samme beskyttelse mot diskriminering (...) (artikkel 7).

Ingen skal utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).

Land
Ungarn

I Ungarn blir Lhbt-personer i økende grad angrepet av politikere og andre offentlige personer gjennom homofobiske og diskriminerende uttalelser. Folk som organiserte og deltok i Budapest Pride 2019 er blitt utsatt for verbal og fysisk vold fra ultraradikale høyreaktivister ved flere anledninger. Det rapporteres at politiet ved flere tilfeller ikke har gitt pride-aktivistene tilstrekkelig beskyttelse.

Eurobarometeret 2019 fant at Ungarn var en av få EU-land der den sosiale aksepten for lhbt-personer har gått ned siden 2015.

Kilder: Amnesty International; Human Right Watch; ILGA Europe

Transpersoners rettigheter

  • Norge innførte en lov som sikrer transpersoner rett til endring av juridisk kjønn gjennom en rask, åpen og tilgjengelig prosedyre basert på selvbestemmelse i 2016.
Dr. Ákos Kozma
Commissioner for Fundamental Rights
Office of the Commissioner for Fundamental Rights
Budapest Pf. 40
1387

Dear Commissioner for Fundamental Rights,

I am writing to you concerning Act xxx of 2020 on Changes of Certain Administrative Laws and Free Donation of Property that was adopted by Parliament on 19 May and signed into law by the President on 28 May and whose Article 33 bans legal gender recognition, violating the human rights of transgender and intersex people.

These provisions are in breach of Hungary’s obligations under international human rights law and also violate Article II, VI (1) and XV (2) of the Fundamental Law of Hungary. Besides violating the human rights of transgender and intersex people, this law will lead to further discrimination and increase the risk of attacks and hate crimes against transgender and intersex people.

Individuals should be able to obtain legal gender recognition through quick, accessible and transparent procedures on the basis of their self-declaration of gender identity. Furthermore, Hungary must ensure that transgender and intersex people can obtain documents by the State and other official institutions reflecting their name and gender identity without being required to satisfy criteria that in themselves violates their human rights.

In light of the above, I am urging you to immediately request a review of the Act XXX of 2020 by the Constitutional Court, as its Article 33 is in clear breach of Hungary’s Fundamental Law.

I appreciate your attention to this urgent matter.

Yours sincerely,