Bilde
AKSJON

Kina: I rullestol etter tortur

Aksjonen er avsluttet

Del    
Menneskerettighetsforkjemper Ni Yulan har blitt trakassert av myndighetene i nesten 20 år og sitter i rullestol etter å ha blitt torturert av politiet. Krev at hun får leve i fred og trygghet!
Publisert: 12. okt 2017, kl. 15:54 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Gode nyheter!

Vi har fått gode nyheter om Ni Yulan. Hun forteller at politiet har stanset trakasseringen og truslene, og at hun og ektemannen har flyttet til en ny bolig der de får bo i fred. Ekteparet mener at Amnestys kampanje- og lobbyvirksomhet har bidratt til å forbedre livene deres. Her er Ni Yulans takk til alle som har engasjert seg for dem:

Takk for deres bekymring, hjelp og støtte! Da jeg leide et hus i juli i år, kalte lokalpolitiet utleier og advarte henne om ikke å leie leiligheten til oss. På grunn av deres støtte og bekymring for oss, trakk politiet seg litt unna. I august leide vi med hjelp av våre venner et hus og flyttet inn i vårt nye hjem. Det har gått to måneder, og politiet har ikke trakassert oss. Takket være deres kollektive innsats har vi nå fått ro i sinnet. Jeg takker dere hjertelig for alt dere har gjort for oss!

Takker for støtten

Ni Yulan takker alle som har engasjert seg for henne.

- På grunn av den internasjonale oppmerksomheten rundt situasjon min, har politiet redusert angrepene, de verbale overgrepene og bruddene på rettighetene mine. Takk til alle dere som skrev brev for meg. Generøsiteten deres har ikke bare hjulpet meg, men også forbedret menneskerettighetene i Kina, sier Ni Yulan.

På verdensbasis ble det utført 432 369 handlinger for Ni Yualan (Tweets, solidaritetsbrev, protestbrev m.m.). I Norge ble det samlet inn 23 078 signaturer til kinesiske myndigheter og 1244 solidaritetsbrev til Ni Yulan.

Sendt signaturer

I dag har vi sendt 23 073 signaturer til direktøren for offentlig sikkerhet i Beijing med krav om at trakasseringen av Ni Yulan og familien hennes stanses. Appellbrevet ble sendt i kopi til ammbassadør Wang Min ved ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert!

Sendt solidaritetsbrev

Vi har fått inn 1146 solidaritetsbrev, kort og tegninger til Ni Yulan etter Skriv for liv-kampanjen. Tusen takk til alle som har skrevet brev og hilsener til henne! Vi vet at det betyr enormt mye for henne å vite at mennesker over hele verden støtter henne i kampen.

Vi har sendt brevene til Amnestys kontor i Hong Kong slik at Ni Yulan kan motta hilsenene når dette lar seg gjøre. Vi har også lastet opp flere av hilsnene på Twitter slik at hun kan se dem direkte der når hun får tilgang til internett.

Blir fortsatt trakassert

Ni Yulan og mannen bor fortsatt i den leide leiligheten de i august ble bedt om å flytte fra. Huseier har fortsatt ikke gjort fremstøt for å få kaste dem ut, men hver eneste dag siden de fikk beskjed om å flytte, har en fremmed person banket på døren deres i 45 minutter.

Trakasseringen fortsetter og de lever i konstant frykt for nok en gang å bli kastet på gaten.

Ni Yulan er tidligere advokat, og kjemper for rettighetene til familier som har blitt tvangsutkastet fra hjemmene sine i Beijing. Dette provoserer myndighetene, og de har trakassert Ni Yulan i snart 20 år. Ni Yulan og familien har selv blitt tvangsutkastet minst syv ganger de siste fire årene.

Kastes ut fra sine hjem

Årlig blir mange familier i Kina tvangsutkastet for å gi plass til nye byggeprosjekter. Dette skjedde i særlig stor grad før OL i Beijing i 2008. Mange familier blir kastet på gaten nærmest over natten. Ni Yulan kjemper en hard kamp mot denne uretten, en kamp hun tar på vegne av veldig mange. På grunn av dette blir hun trakassert på det groveste av kinesiske myndigheter.

I rullestol for resten av livet

Ni Yulan sitter i rullestol på grunn av skader hun fikk da politiet torturere henne så hardt at kneskålene og føttene hennes knuste i arresten i 2002. Likevel kjemper hun tappert videre og fortsetter å bistå familier som trenger juridisk hjelp etter å ha mistet sine hjem.

Myndighetene forsøker å stoppe Ni Yulan

Myndighetene har brukt mange metoder for å forsøke å stoppe Ni Yulans kamp for rettferdighet. I tillegg til gjentatte tvangsutkastelser har Ni Yulan og familien blitt utsatt for vandalisme og hærverk. Myndighetene har også truet utleiere slik at de nekter familien å leie bolig hos dem. Ni Yulan har blitt arrestert og fengslet flere ganger. Allerede i 2002 ble hun fratatt sin advokatlisensen på livstid som følge av sitt menneskerettighetsarbeid.

Utsatt for politivold

I juni 2017 insisterte sivilkledde politimenn på at Ni Yulan og mannen hennes måtte forlate gjestehuset de nettopp hadde flyttet til. Politimennene kastet Ni Yulan ut av rullestolen så hun ble liggende på bakken uten å kunne bevege seg. Da hun ba om hjelp, var politiets eneste reaksjon at de tok mobiltelefonen hennes og knuste den.

Familien kan ikke lenger bo sammen

Trakasseringen har skilt familien på tre. Datteren til Ni Yulan har blitt flyttet vekk til et trygt sted. I august fant ekteparet nok en gang en liten leilighet å flytte inn i. Bare en måneder senere ga utleier beskjed om at de måtte flytte. De bor fortsatt i leiligheten, men lever i konstant frykt for å bli tvangsutkastet nok en gang.

Amnesty krever at:
  • Trakasseringen av Ni Yulan og familien hennes stanses, og at de får oppfylt sin rett til bolig.
  • Kinesiske myndigheter sørger for at det blir iverksatt en rask, uavhengig og effektiv etterforskning av trakasseringen av Ni Yulan og familien hennes. Myndighetene må sørge for at de ansvarlige stilles for retten.
Signaturene sendes til direktøren for offentlig sikkerhet i Beijing, Wang Xiaohong.


I april 2017 ble Ni Yulan og mannen Dong Jiqing tvangsutkastet fra hjemmet de nettopp hadde flyttet til. Nok en gang måtte de sove ute eller på provisoriske steder i Beijing. Foto: Privat.

Bli med å samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
  • Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære (...) (artikkel 25.1).
Land
Kina og covid-19:
  • De første tilfellene av koronaviruset ble rapportert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 2019.
  • Kinesiske myndigheter praktiserer streng sensur av nyheter og informasjon om koronaviruset og konsekvensene det har for folkehelsa. Siden utbruddet av covid-19 i Kina, har mange artikler om viruset blitt sensurert, både de skrevet av grasrotjournalister, men også de publisert i tradisjonelle medier. I tillegg har innlegg i sosiale medier, inkludert emneknagger knyttet til covid-19 og krav om ytringsfrihet blitt fortløpende slettet eller sensurert.
  • Les mer om Kinas sensur av informasjon om koronaviruset her.
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau

Wang Xiaohong

No.9 Dongdajie

Qianmen

Dongchengqu

Beijingshi 100740

People’s Republic of China


Dear Director,

I am writing to you to express my deep concern for the situation of Ni Yulan (倪玉兰). For many years, Ni Yulan has been defending the rights of those forcibly evicted. In the lead up to the 2008 Beijing Olympic Games, Ni Yulan and her family were forcibly evicted and had to watch their home being demolished.

Ni Yulan has paid a high price for standing up for justice. Together with her family, Ni Yulan has been subjected to surveillance, harassment, and restrictions of movement by the authorities. In addition, they have frequently been expelled from their homes by police, landlords and real estate agents.

The treatment of Ni Yulan and her family has violated their human rights. I urge you to stop the harassment of them and allow them to find an adequate home in Beijing. Also, I call on you to lift the travel ban on Ni Yulan and to provide her with a valid passport giving her the opportunity to travel abroad if she wishes.

I urge you to start and carry out a thorough, transparent and impartial investigation into the ongoing harassment of Ni Yulan and her family. Those responsible for this harassment should be held accountable in line with international human rights law.

Ni Yulan and her family are among many families in Beijing who have been forcibly evicted. I call on you to ensure that residents of Beijing are not evicted without adequate notice and consultation, and that those affected have access to adequate alternative accommodation. Furthermore, I call on you to carry out investigations into allegations of harassment and attack by police hired thugs during evictions.

Yours sincerely,