Bilde
AKSJON: Iran

Kan miste synet etter tortur

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at Zeynab må løslates umiddelbart"Se brevet vi sender

13 124 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Sikkerhetstjenesten torturerer Zeynab for å få henne til å komme med «tilståelser». Det haster å få henne løslatt - signer aksjonen nå!
Publisert: 19. Feb 2021, kl. 14:00 | Sist oppdatert: 23. Feb 2021, kl. 12:01

Iransk-kurdiske Zeynab Jalalian har sittet uskyldig fengslet i Iran i mer enn 12 år.

Hun soner en livstidsdom for sitt politiske arbeid for det kurdiske opposisjonspartiet Party for Free Life of Kurdistan (PJAK).

PJAK har som mål å styrke kurdiske kvinners rettigheter og kurdisk selvstyre. Zeynab er dømt for å skulle ha tilhørt den væpnede grenen av partiet. Hun har hele tiden benektet dette. Det finnes heller ingen bevis.

Zeynab risikerer nå å miste synet på grunn av torturen sikkerhetstjenesten utsetter henne for.

Signer aksjonen og krev at iranske myndigheter må løslate Zeynab!

Ønsker å tvinge frem "tilståelser"

Zeynab soner en livstidsdom i Yazd fengsel, som ligger 1.400 km unna familiehjemmet. Siden 29. april 2020 har sikkerhetstjenesten flyttet henne mellom fire ulike fengsler over hele landet. I følge Zeynab har myndighetene informert henne om at forflyttingen skyldes hennes kontakt med utenlandske menneskerettighetsorganisasjoner.

Hun har også, i strid med forbudet mot tortur og annen mishandling, blitt holdt i isolasjon over lange perioder og blitt nektet tilgang til nødvendig helsehjelp.

Sikkerhetstjenesten vil kun la Zeynab få helsehjelp og soning i et fengsel nærmere familien, samt slutte å forfølge familien hennes dersom hun «tilstår» sine ugjerninger og utrykker anger for sine politiske handlinger foran et kamera. Hun må også si seg villig til å jobbe for sikkerhetstjenesten.

Kan bytte plass med et familiemedlem

Myndighetene har ved minst én anledning, i februar 2016, fortalt familien at Zeynab kan overføres til medisinsk behandling utenfor fengsel, dersom et av familiemedlemmene hennes melder seg til politiet for å fengsles i stedet for henne mens hun er til behandling.

Zeynabs søster Deniz har fortalt Amnesty at faren deres meldte seg for myndighetene og sa seg villig til å sitte fengslet i hennes sted, men at myndighetene ikke ønsket dette på grunn av hans høye alder.

Faren vår sa han ville gå i fengsel slik at de kunne sende Zeynab til en lege, sammen med en vakt. Men myndighetene sa faren vår var for gammel og at noen yngre måtte melde seg i stedet.

Deniz, Zeynabs søster

Ble dømt til døden

Siden 2000 har Zeynab vært aktiv i den politiske grenen av partiet Party for Free Life of Kurdistan (PJAK) i irakisk Kurdistan. Det var mens hun var på reise i Iran i mars 2008 at Zeynab ble arrestert.

I desember 2008 ble hun dømt til døden i en urettferdig rettssak i Revolusjonsdomstolen i Kermanshah-provinsen på grunn av sin politiske virksomhet i PJAK anklaget for «fiendtlighet mot Gud» og for å ha «tatt til våpen mot staten».

Rettssaken varte bare i noen få minutter og dommen baserte seg på såkalte «tilståelser» som Zeynab mente var et resultat av månedsvis med tortur og uten et eneste bevis for at hun hadde noen tilknytning til partiets væpnede aktiviteter.

Advokaten hennes fikk ikke være til stede under rettssaken ettersom han ikke ble informert om når den skulle finne sted.

I desember 2011 ble dødsstraffen omgjort til livstid i fengsel etter at hun ble benådet av Irans øverste leder.

Utsatt for tortur

Etter den vilkårlige arrestasjonen av Zeynab i 2008, ble hun holdt i langvarig isolasjon i 8 måneder uten tilgang til advokat. Zeynab har fortalt at under denne perioden ble hun torturert av agenter fra sikkerhetstjenesten som pisket henne under føttene, slo henne i magen, slo hodet hennes mot veggen og truet henne med voldtekt.

Zeynab har opplyst at hodet hennes en gang ble slått så hardt mot en vegg at hun fikk kraniebrudd, innvending blødning og at synet hennes ble svekket.

I over seks år har myndighetene nektet henne tilgang til nødvendig helsehjelp som det bare er mulig å få utenfor fengselet. Hun har kun ved én anledning, i 2020, fått helsetjenester utenfor fengselet – etter hun hadde testet positivt for covid-19. Noen videre oppfølging av sine lungeproblemer har hun ikke fått.

Zeynab sitter fremdeles fengslet. Hun trenger vår hjelp - signer aksjonen og krev at hun må løslates!

Store følger for familien

I mai 2019 ble også Zeynabs advokat Amirsalar Davoudi dømt til en lang fengselsdom grunnet hans menneskerettighetsarbeid. Siden den gang har ikke Zeynab hatt en advokat, og det er familien som må følge opp saken hennes. De har ikke tilgang på juridisk rådgiving, og koronapandemien gjør det ekstra vanskelig, likeså at Zeynab stadig flyttes rundt til ulike fengsler langt unna familiehjemmet.

29. november 2020 ble Zeynabs far, Ali Jalalian, arrestert av sikkerhetstjenesten og avhørt om samtaler han har hatt om datteren med menneskerettighetsorganisasjoner og medier utenfor Iran. Han ble løslatt mot kausjon dagen etter.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Umiddelbart løslater Zeynab Jalalian i tråd med anbefalingene fra FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling som ber om at Zeynab Jalalian løslates umiddelbart og at hun gis retten til kompensasjon.

  • I påvente av løslatelse, gir Zeynab Jalalian tilgang til nødvendig helsehjelp, inkludert tilgang til behandling som ikke er tilgjengelig i fengsel, beskytter henne mot tortur og annen mishandling og overfører henne til et fengsel nærmere familien.

  • Iverksetter en rask, effektiv og uavhengig etterforskning av anklagene om at Zeynab Jalalian har blitt utsatt for tortur og annen mishandling, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak, og uten å bruke dødsstraff.

Amnesty vil også gjøre iranske myndigheter oppmerksom på at trakassering og arrestasjon av familiemedlemmer til fengslede personer kun for å stanse dem i å formidle informasjon om saken er i strid med internasjonal rett.

Signaturene sendes til Ebrahim Raisi som er leder for det iranske rettsvesenet.

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Enhver har også rett til å beskyttes mot tortur eller annen grusom, umenneskelig behandling eller straff (artikkel 15).  

Ethvert menneske har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Land
Iran:

Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet. Hvert år havner hundrevis av personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker, og flere hundre er drept mens de deltok i fredelige demonstrasjoner

Tortur er utbredt i iranske fengsler og benyttes i stor grad under avhør av mistenkte. Det er i praksis straffrihet for personene som utfører tortur.

Les mer om Iran her.

Head of Judiciary, Ebrahim Raisi
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles, Belgium

Dear Mr Raisi,

Since 29 April 2020, as prisons across Iran experienced outbreaks of COVID-19, ministry of intelligence agents have transferred Iranian Kurdish woman Zeynab Jalalian to four different prisons across the country and, in violation of the absolute prohibition against torture and other ill-treatment, held her in prolonged solitary confinement and deliberately denied her access to adequate health care. The ministry of intelligence is conditioning access to adequate health care, transfer to a prison closer to her family home in West Azerbaijan province and an end of reprisals against Zeynab Jalalian and her family on her ”confessing” to wrongdoing and expressing remorse for her past political activities on camera and agreeing to work with the ministry of intelligence. Zeynab Jalalian has been intentionally denied transfer to outside facilities for medical treatment unavailable in prison for over six years. Only once in 2020, she was briefly provided health care outside of prison in June after testing positive for COVID-19. She has had no further adequate access to health care, including for a post COVID-19 respiratory condition which she said is so acute that it prevents her from sleeping, and for a serious eye condition.

On 29 November 2020, Ali Jalalian, Zeynab Jalalian’s father, was arrested by ministry of intelligence officials and interrogated about speaking about his daughter with human rights organizations and media outside of Iran; he was released on bail a day later. Zeynab Jalalian is serving a life sentence in Yazd prison, 1,400 km away from her family home, following a grossly unfair trial in December 2008 that lasted a few minutes without her lawyer present. Following her arbitrary arrest, Zeynab Jalalian was held in prolonged solitary confinement for eight months without access to a lawyer, and has said that, during this period, intelligence officials tortured her including through flogging the soles of her feet, punching her in the stomach, hitting her head against a wall and threatening her with rape.

I call on you to immediately release Zeynab Jalalian by implementing the recommendation of the UN Working Group on Arbitrary Detention, which calls for her to be released immediately and accorded an enforceable right to compensation. Pending her release, she must be provided with adequate health care, including transfer to outside facilities for treatment unavailable in prison, protected from further torture and other ill-treatment and transferred to a prison closer to her family home. I call on you to order a prompt, independent, effective and impartial investigation into her allegations of torture and other ill-treatment, bringing to justice anyone found responsible in fair trials and without recourse to the death penalty. I remind you that the harassment and arrest of prisoners’ family members solely to stop their public campaigning violates international law and standards.

Yours sincerely,