Bilde
AKSJON

Iran: Ramin (22) er i livsfare

Aksjonen er avsluttet

Aksjonen er avsluttet. Klikk for å lese mer om hvordan vi jobber for å avskaffe dødsstraff under. 
Om dødsstraff

Del    
08.09.2018: Vi har nettopp fått den forferdelige nyheten om at Ramin ble henrettet i dag. Våre tanker går til familien hans. Tusen takk til alle som engasjerte seg for å stanse henrettelsen. Dessverre nyttet det ikke denne gangen. (Les mer under oppdateringer.)

Ramin Hossein Panahi står i umiddelbar fare for å bli henrettet. Dødsdommen fikk han etter å ha blitt torturert til en tilståelse. Krev at henrettelsen stanses!
Publisert: 5. jun 2018, kl. 14:58 | Sist oppdatert: 1. okt 2020, kl. 13:47

Henrettet i dag

Dessverre ble Ramin Hossein Panahi henrettet i dag tidlig. To andre iranske kurdere ble henrettet sammen med Ramin, Zaniar Moradi og Loghman Moradi. Også de har blitt dømt i urettferdige rettssaker og fortalte at de ble torturert til en tilståelse.

"Vi er forferdet over nyhetene om at iranske myndigheter har henrettet disse tre mennene på tross av at dødsdommen mot dem har blitt fordømt av mange og at FNs menneskerettighetseksperter og andre instanser har bedt om at henrettelsene måtte stanses" - sier Philip Luther som leder Amnestys etterforskningsarbeid i Midtøsten og Nord-Afrika.

Sydde leppene sammen

Situasjonen til Ramin er alvorlig. Den 13. august ble han overført til et annet fengsel som en forberedelse til henrettelsen. 26. august startet Ramin en sultestreik i protest mot dødsstraffen og behandlingen han får i fengsel. Han startet sultestreiken med å sy leppene sammen. Samme dag ble han flyttet fra avdelingen i fengselet. Siden har ingen hørt fra ham.

Ramin fikk ha kontakt med familien kun den første uken etter overflyttingen. Han har ikke fått lov til å ha kontakt med advokaten sin. Han nektes fortsatt nødvendig medisinks behandling for skuddskadene han fikk under arrestasjonen og for en nyresykdom han lider av.

Sendt signaturer

I dag har vi sendt 33 356 signaturer til iranske myndigheter med kopi til Irans ambassadør i Norge. Tusen takk til alle som har signert for å kreve at henrettelsen stanses umiddelbart!

Bakgrunn


Ramin tilhører den kurdiske motstandsgruppen Komala. Gruppen har eksistert siden 1980-tallet og har vært innvolvert i flere sammenstøt med den iranske revolusjonsgarden.

Omstendighetene rundt arrestasjonen av Ramin Hossein Panahi er noe uklare, men flerer kilder sier at Ramin og fire andre medlemmer av gruppen ble utsatt for et bakholdsangrep og at den iranske revolusjonsgarden uventet åpnet ild mot dem. De tre andre mennene ble drept, kun Ramin overlevde.

Samme dag som Ramin ble arrestert raidet Revolusjonsgarden hjemmet til familien hans. Flere familiemedlemmer, inkludert borern og svogeren, ble arrestert og har blitt dømt til flere år i fengsel.

Ramin Hossein Panahi skal ha fått tilbud om å få dødsdommen omgjort til fengsselsstraff dersom han står frem på nasjonal TV og hevder at alle kurdiske opposisjonsgrupper er terrorister.

Dette er saken:

Et internasjonalt opprop stanset henrettelsen av 22 år gamle Ramin den 3. mai i år. Nå har iranske myndigheter varslet Ramins advokat om at henrettelsen vil finne sted straks Ramadan er ferdig den 15. juni.

Tydelige merker etter tortur

Ramin er kurdisk-iraner og er fengslet fordi han tilhører den kurdiske motstandsgruppen Komala. Iranske myndigheter har dømt ham til døden for å ha "tatt til våpen mot staten", uten at det er lagt frem bevis som kan knytte ham til en slik handling. Rettssaken mot ham varte i under en time. Retten viste til en tilståelse som både Ramin og hans advokat hevder har fremkommet under tortur. Familien har fortalt Amnesty at Ramin hadde tydelige merker etter tortur da han ble ført for domstolen 16. januar i år.

Forsvant sporløst

Ramin ble arrestert i juni 2017 og ble umiddelbart utsatt for en forsvinning. I fire lange måneder visste ikke familien noen ting om hva som hadde skjedd med ham eller hvor han befant seg. Ramin har fortalt hvordan han i disse månedene ble holdt i isolasjon og utsatt for gjentagende tortur. Han ble slått med kabler, sparket i magen og fikk hodet brutalt slått i veggen. Han ble også nektet medisinsk oppfølging av skuddskader han fikk under arrestasjonen.

Amnesty krever at:

  • Iranske myndigheter umiddelbart stanser henrettelsen av Ramin Hossein Panahi og sørger for at dødsdommen mot ham opphører.
  • Iranske myndigheter sørger for at Ramin Hossein Panahi blir løslatt med mindre det legges frem tilstrekkelig bevis, som ikke har fremkommet under tortur eller annen misshandling​, som knytter ham til en kriminell handling. I så fall må ha få en ny og rettferdig rettssak uten bruk av dødsstraff.
  • Iranske myndigheter sørger for en uavhengig granskning av bortføringen, isolasjonen og torturen Ramin Hossein Panahi skal ha blitt utsatt for, og sørger for at de ansvarlige stilles til ansvar.

Signaturene sendes til ​Mohmmad Javad Larijani, iranske myndigheters rådgiver for menneserettighetssaker.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur (...) (artikkel 5).
  • Retten til under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).
  • Retten til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling (...) (artikkel 11.1)
Land
Iran:
Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2020 registrerte Amnesty over 246 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.
Iran er antakelig det landet i verden som henretter flest mindreårige. Landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn.
Les mer om Iran her.
High Council For Human Rights

Mohammad Javad Larijani

Esfaniar Boulevard 

Niayesh Intersection

Vali Aer Avenue

Tehran

Iran


Your Excellency

I am writing to urge you to immediately halt plans to carry out the execution of Iranian Kurdish prisoner Ramin Hossein Panahi.

Ramin Hossein Panahi was convicted and sentenced to death after a grossly unfair trial, based solely on his confession allegedly extracted under torture. The Court failed to order an investigation into his credible allegations of torture.

I urge you to ensure that Ramin Hossein Panahi's death sentence and conviction are quashed and that he is granted a fair retrial, excluding statements obtained under torture or other ill-treatment and without recourse to the death penalty.

Sincerely,