Bilde
AKSJON: Pakistan

Kjemper for pappas frihet

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Idris Khattak må komme til rette!Se brevet vi sender

17 472 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Idris ble bortført av sikkerhetsstyrker i fjor. Nå frykter datteren at han vil bli dømt til døden. Krev at han kommer til rette - signer aksjonen!
Publisert: 8. okt 2020, kl. 09:27 | Sist oppdatert: 5. Feb 2021, kl. 15:30

Idris Khattak har etterforsket tvungne forsvinninger i Pakistan for både Amnesty International og Human Rights Watch.

Plutselig ble han selv bortført av sikkerhetsstyrker. Siden har han blitt holdt på et hemmelig sted, uten kontakt med omverdenen.

Familien har ikke sett Idris siden han forsvant. Nå frykter de at han vil bli dømt til døden for "spionasje".

Signer aksjonen og krev at han må komme til rette!

Familien truet til stillhet

Idris ble bortført 13. november 2019. Da var han på vei hjem fra Islamabad i leiebilen sin.

Ingen visste at han var blitt bortført før sjåføren hans ble løslatt to dager senere. Fire menn kledd i sivile klær hadde trukket svarte sekker over hodet på dem og tatt dem med til et ukjent sted.

Etter at Idris forsvant, ble familien hans advart mot å snakke offentlig om saken, men etter seks måneder brøt datteren Talia stillheten. Sammen med Amnesty begynte hun å kjempe for å få faren sin tilbake.

Talia beskriver et voldsomt savn etter faren. «Jeg ser på bilder av pappa, og drømmer om at han skal komme gående inn i rommet igjen», sier hun.

Jeg vil bare at dette skal ta slutt og at pappa skal komme hjem igjen.

Talia Khattak

Talias mot viste seg å gi resultater. I juni i år, 7 måneder etter forsvinningen, førte den offentlige oppmerksomheten rundt saken til en sjelden tilståelse: landets sikkerhetsmyndigheter innrømmet at Idris var satt i varetekt og at han ville siktes under loven for beskyttelse av statshemmeligheter. Dette var første gang siden Idris forsvant at familien hans fikk vite at han fortsatt var i live og at han hadde vært i myndighetenes varetekt hele tiden.

Hvor Idris befinner seg og hvordan han har det, er imidlertid fortsatt ukjent. Familien frykter nå at han skal siktes for spionasje fordi han har delt informasjon om alvorlige menneskerettighetsbrudd i landet sitt. Dette kan medføre en lang fengselsstraff eller til og med dødsstraff.

Familien frykter også for farens helse mens han er fengslet. Idris har diabetes og er avhengig av daglig medisinering. I tillegg betyr dette at han vil være i livsfare skulle han bli smittet med koronaviruset.

Idris og familien hans trenger din hjelp

Se Talia fortelle om farens forsvinning i denne videoen:

Skal stilles for militær domstol

Den 13. juli skulle en høyere domstol i Peshawar vurdere om varetektsfengslingen av Idris var lovlig. Han dukket imidlertid aldri opp til dette rettsmøtet. Tre dager senere kunngjorde domstolen at saken måtte føres i en militær domstol, i stedet for en sivil domstol, på bakgrunn av siktelsen han stod overfor. Dette er en tvilsom juridisk begrunnelse, basert på en midlertidig forskrift om terrorsaker som gikk ut på dato i 2019. Skulle Idris bli stilt for en militær domstol, vil han ha liten sjanse for å få en rettferdig rettssak.

Idris har fortsatt ikke blitt gitt tilgang til en advokat eller fått treffe døtrene sine.

En strategi for å stilne kritikere

Tvungne forsvinninger skjer når politiet eller andre statlige tjenestepersoner sørger for eller tillater at mennesker forsvinner.

Pakistans sikkerhetstjenester bruker tvungen forsvinning systematisk, blant annet for å kunne kvitte seg med politiske motstandere uten å måtte tiltale dem og legge frem bevis for at de har gjort noe straffbart. I tillegg er tvungen forsvinning et effektivt virkemiddel for å skremme mulige kritikere og minoriteter til taushet.

Pakistans statsminister Imran Khan har lovet å kriminalisere tvungne forsvinninger, men regjeringen hans har enda ikke fremmet noe lovforslag om dette. Pakistans minister for menneskerettigheter har hevdet at Pakistan vil slutte seg til FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungne forsvinninger, men intet har skjedd på denne fronten heller. I stedet fortsetter Pakistans sikkerhetsstyrker med å bortføre folk og la dem forsvinne med nesten garantert straffefrihet.

Amnesty krever at pakistanske myndigheter:

  • Løslater Idris Khattak, med mindre det legges frem troverdige bevis for at han har begått en internasjonal anerkjent straffbar handling og han stilles for en sivil domstol i en rettferdig rettssak i tråd med internasjonale standarder.

  • Gir Idris Khattak tilgang på advokat, og lar han møte familien sin.

Signaturene sendes til Pakistans statsminister Imran Khan.

Oppdateringer

Tiltalt for spionasje

Ankedomstolen i Peshawar har avvist Idris Khattaks søksmål om at saken mot ham skulle behandles av en sivil domstol. Det er dårlige nyheter, fordi Pakistans militærdomstoler er beryktet for urettferdige rettssaker der det tas lite hensyn til menneskerettighetene.

Det er også blitt kjent at Idris Khattak er blitt tiltalt for spionasje og «andre handlinger som undergraver statens sikkerhet og interesser», basert både på Pakistans lov om statshemmeligheter og militær straffelov.

Dette er en utvikling familien har fryktet helt siden Idris først forsvant. Signer aksjonen og støtt Talias kamp for farens frihet!

Kontakt med Idris for første gang på ett år

Idris Khattaks datter Talia har fått lov til å besøke faren sin i et militærfengsel i den pakistansk-kontrollerte delen av Kashmir. Hun fikk kun snakke med ham i 20 minutter. Familiens advokat fikk ikke lov til å delta i møtet.

Amnesty er fortsatt bekymret over Idris’ situasjonen og vi opprettholder kravet i saken. Idris trenger fremdeles din signatursigner aksjonen og krev at han kommer til rette!

Vil du gjøre mer?
Bilde
En eldre mann omfavner en yngre kvinne som smiler
Idris og datteren Talia har et nært forhold. Foto: Privat.

Send en solidaritetsmelding

Du kan sende et brev til Idris for å vise din støtte.

Idris er veldig glad i hagearbeid og å lese bøker. Det er datteren hans Talia som vil ta imot solidaritetsmeldingene på hans vegne. Skriv en melding til ham på engelsk, urdu eller pashto, og fortell ham hva du har lært om situasjonen, forklar ham hvilke refleksjoner du gjør deg og at du støtter ham. Send gjerne dette med fine bilder av deg selv i naturen eller et bilde av en bokanbefaling til Idris. Send bildene på epost til [email protected].

Send brevene til: Amnesty International, Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo. Merk brevet med: Idris

Vis din støtte til familien

Du kan også vise din støtte direkte til familien ved å sende bilder og meldinger til Idris’ datter Talia på Twitter: @TaliaKhattak. Dette kan bidra til å gi familien et glimt av håp i den tunge tiden.

Protester på sosiale medier

Statsminister Imran Khan kan du finne på Instagram under @imrankhan.pti. Lag en Instagram-story hvor du skriver for eksempel:

“Idris Khattak is illegally detained in Pakistan. His daughter Talia has not seen him since November last year, and is desperately worried about him. Prime Minister @imrankhan.pti must ensure that Idris Khattak is tried in a civil court.

Lær mer om hva du kan gjøre og hvorfor ditt bidrag er viktig her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og rett til å beskyttes mot tortur (artikkel 5).

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19), samt rett til ikke å bli utsatt for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Du kan lese mer om tvungne forsvinninger her.

Land
Pakistan

Pakistans sikkerhetsapparat gjør omfattende bruk av tvungne forsvinninger, blant annet som et virkemiddel for å stilne kritikere. Personer og grupper som er særlig utsatt for tvungne forsvinninger er politiske aktivister, menneskerettighetsforkjempere, medlemmer og støttespillere av religiøse og etniske minoritetsgrupper, antatte medlemmer av væpnede grupper, samt forbudte religiøse og politiske organisasjoner.

Pakistans statlige granskingskommisjon for tvungne forsvinninger har registrert over 2000 saker, men antakeligvis er det reelle antallet mye høyere. Kommisjonen og domstolene har liten reell påvirkningsmulighet overfor det mektige sikkerhetsapparatet.

Som medlem av FNs Menneskerettighetsråd er Pakistan forventet å etterleve en særlig høy standard i å fremme og beskytte menneskerettighetene. Pakistan har i tillegg sluttet seg til flere internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og er forpliktet til å respektere disse.

Les mer om Pakistan her.

Prime Minister Imran Khan
Prime Minister’s Office
Constitution Avenue G-5/2
Islamabad, Pakistan

Your Excellency,

I am deeply concerned about the enforced disappearance and incommunicado detention of human rights defender Idris Khattak.

Idris Khattak was subjected to enforced disappearance on 13 November 2019, when he was abducted by what appears to have been plainclothes officers and detained. It took seven months before Pakistani authorities, on 16 June 2020, admitted that he was in custody and announced that he would be charged under the 1923 Official Secrets Act.

To date, Idris Khattak has not been allowed any contact with his family, nor has he been granted access to a lawyer of his choice.

I appeal to you to make sure that Idris Khattak is released, unless there is credible and admissible evidence that he has committed an internationally recognized crime, in which case he should be granted a prompt and fair trial in a civilian court, without recourse to the death penalty.

Furthermore, I urge you to take immediate steps to make enforced disappearance a crime under Pakistani law.

Yours sincerely,