Bilde
AKSJON: Colombia

Hun kan bli drept for å forsvare miljøet

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at Jani Silva får beskyttelse nå"Se brevet vi sender

13 953 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Jani arbeider for å beskytte både miljø og menneskerettigheter i Colombia. Nå er hun i livsfare - krev at hun beskyttes!
Publisert: 22. jun 2020, kl. 13:24 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:15

Jani Silva har en av de farligste jobbene i Colombia – hun jobber med å beskytte naturen og menneskene som lever av den.

Nå har hun fått vite at noen har planlagt å drepe henne.

De siste månedene har Jani flere ganger hørt skudd utenfor huset der hun og familien bor. Fremmede personer har også beveget seg rundt huset.

Jani kan bli drept når som helst – signer aksjonen og krev at myndighetene beskytter henne nå!

Kjemper for overlevelse

Jani Silva (56) er talsperson for mer enn 800 familier som bor og lever av jordbruk i naturreservatet "Amazonas Perle" i Putumayo-området sørvest i Colombia. Familiene som bor der blir regelmessig truet av væpnede grupper som er involvert i kokainhandel, samtidig som naturressursene de lever av er truet av multinasjonale selskaper som utvinner olje der.

For å beskytte familienes rettigheter og levebrød har de stiftet organisasjonen ADISPA (Association for the Integral and Sustainable Development of the Amazon Pearl). Jani er juridisk talsperson for organisasjonen.

Prisen hun betaler for å heve stemmen er høy. Hun har mottatt flere drapstrusler og risikerer livet hver eneste dag. Flere av medlemmene i organisasjonen har allerede blitt drept.

Livsfarlig reisevei

Jani driver et småbruk i naturreservatet. For Jani er reservatet det vakreste stedet på jord. Tidligere var det hjemmet hennes, men i 2018 ble hun og familien tvunget til å flytte fordi drapstruslene ble så alvorlige.

Den daglige reisen til og fra reservatet er livsfarlig - hun vet at noen har planlagt å drepe henne på en av disse reisene, men hun vet ikke hvem.

Hvorfor vil noen drepe henne?

Jani vet ikke nøyaktig hvem som står bak drapstruslene. Truslene får hun av fremmede som ringer henne eller andre familiemedlemmer - skudd og truende oppførsel rundt huset hennes forteller henne at drapstruslene er alvor.

Den 2. juli mottok organisasjonen IECJP (the Inter-Ecclesiastic Commission of Justice and Peace) konfidensiell informasjon om en pågående plan for å drepe Jani. Angivelig skal en væpnet gruppe som kalles «La mafia» stå bak.

Hun bor i et urolig område av Colombia der væpnede grupper forsøker å få kontroll og tvinge befolkningen inn i kokainhandel. Jani er offentlig kjent som fredsforkjemper. Hun jobber for at myndighetene skal innføre tiltak som skal stanse volden. Det er ekstremt farlig å heve stemmen mot disse voldelige og lovløse gruppene.

Jani har også mottatt drapstrusler etter å ha kritisert flere av de store oljeselskapene for å påføre lokalsamfunnet både sosiale og miljømessige ødeleggelser. Mye av virksomheten til disse selskapene drives uten hensyn til menneskerettigheter og miljø, og lokalbefolkningen har ikke blitt hørt før oljeutvinningen startet.

Colombia er et av verdens farligste og dødeligste landene for miljø- og menneskerettighetsaktivister. Bare de siste månedene har minst 14 aktivister blitt myrdet.

Covid-19 har forverret situasjonen

For å redusere smitten av Covid-19 har myndighetene innført portforbud i byen der Jani bor. Portforbudet gjelder fra seks om kvelden til fem om morgenen. Den siste gangen Jani hørte skudd utenfor huset sitt var under portforbudet. Flere ukjente personer trosset dermed portforbudet for å skremme og true henne samtidig som hun selv var tvunget til å holde seg innendørs på grunn av portforbudet.

Amnesty krever at:

Myndighetene i Colombia sørger for at Jani Silva får nødvendig beskyttelse mot de alvorlige drapstruslene ved at hun får politibeskyttelse hjemme og at hun sikres en trygg reisevei til og fra reservatet.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender signaturene til Colombias innenriksminister Alicia Arango Olmos. Hver signatur bidrar til å legge press på myndighetene og øker sjansen for at Jani Silva får beskyttelse.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle mennesker rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding (...) (artikkel 19).

Slik jobber Amnesty for å beskytte miljøforsvareres rettigheter:

Amnesty samarbeider med en rekke forskjellige grupper for å øke presset mot myndigheter og selskaper som hindrer fremgang. Blant annet jobber vi for å styrke arbeidet til urfolk, fagforeninger og berørte samfunn.

Vi jobber for å beskytte miljøforsvarere over hele verden. På den måten kan de beskytte sine landområder mot miljøødeleggelser, avskoging og næringsvirksomhet i strid med menneskerettighetene.

Les mer om hvordan vi jobber for urbefolkningens rettigheter her.

Land
Colombia

Over 50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. I 2016 ble det inngått en viktig fredsavtale som Norge bidro til å hale i land.

Problemet i dag er at myndighetene bare har satt i verk en liten del av denne avtalen. I flere områder der væpnede grupper har lagt ned våpnene som ledd i fredsavtalen, gir ikke myndighetene lokalbefolkningen beskyttelse mot nye væpnede grupper. Det gjelder også området Putumayo.

Nye væpnede gruppene forsøker nå å ta kontroll og tvinge lokale bønder inn i kokainproduksjon. Ulovlig produksjon og eksport av kokain er et av landets største utfordringer. Utvinning av olje og andre naturressurser fører dessuten til tvister om territoriell kontroll som fortsetter å ramme urbefolkningen, småbønder (campesinos) og menneskerettighetsforkjempere.

Colombia er et av verdens farligste land for menneskerettighetsaktivister og miljøforkjemperer. 2019 ble et rekordår for drap og vold mot aktivister.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Mrs. Alicia Arango Olmos
Minister of Interior
Carrera 8 No. 7 – 83
Bogotá D.C., Colombia

Minister Arango,

I am writing to express concern for the safety Jani Silva, a human rights defender from the Association for the Integral and Sustainable Development of the Amazon Pearl (ADISPA), advocating for peace and the environment in Putumayo.

Jani has denounced different security incidents since the COVID-19 quarantine started. On 17 and 22 April when she heard gun shots near her home, and an irregular movement of people and a motorcycle. On March 26th, Inter-Church Commission for Truth and Peace (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) received information of an ongoing plan to kill her.

We urge you to grant Jani Silva an armoured vehicle for her transportation; give her access to a protected boat to ensure her transportation back and forth from the Peasant Reservation Area of the Amazon Pearl; and ensure there is police protection while she is at her home.

Yours sincerely,