Bilde
AKSJON: Iran

Haster: Dømt til døden for sin lhbt-kamp

Aksjonen er avsluttet

Hurra! Dødsdommen mot Zahra har blitt opphevet. Det nytter å engasjere seg!

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken!

Del    
«Hvis jeg ikke kommer trygt fram, så har jeg gitt livet mitt til denne saken». Dette var de siste ordene til Zahra (30) før hun forsøkte å flykte til nabolandet – og ble tatt.
Publisert: 3. Feb 2022, kl. 11:39 | Sist oppdatert: 25. Apr 2023, kl. 10:37

Denne aksjonen er fra februar 2022. 4. september mottok Amnesty nyheten om at Zahra og en annen kvinne, Elham Choubdar, er dømt til døden. Av denne grunnen er appellbrevet oppdatert.

6. januar kom nyheten om at dødsdommene er opphevet. Vi følger med og vil oppdatere aksjonen dersom kvinnene risikerer å bli dømt igjen. Les mer her.

I fjor høst turte ikke Zahra Sedighi-Hamadani å bo i hjemlandet sitt lenger.

Etter å ha forsvart rettighetene til lhbt-personer offentlig en rekke ganger bestemte hun seg for å flykte fra Iran, et land hvor homoseksualitet er forbudt, og til nabolandet Tyrkia.

Før hun dro, spilte hun inn en video som hun ga til en betrodd venn.

I videoen sier hun:

Jeg er på reise mot frihet nå. Jeg håper jeg kommer trygt fram. Hvis jeg klarer det, vil jeg fortsette å stå opp for lhbt-personers rettigheter. Jeg vil stå opp for dem og heve stemmen. Hvis jeg ikke klarer det, så har jeg gitt livet mitt for denne saken.

Zahra i videoen hun spilte inn.

27. oktober i fjor skjedde det hun fryktet skulle skje. Zahra ble tatt av iranske myndigheter på grensen til Tyrkia.

Siden har hun sittet fengslet – kun for å ha forsvart rettighetene til lhbt-personer.

Amnesty mener domfellelsen er diskriminerende og kun basert på kvinnenes reelle eller oppfattede seksuelle legning og/eller kjønnsidentitet og for sin fredelige LHBTI-rettighetsaktivisme.

Haster: Vi krever at Zahra og Elham løslates umiddelbart og at dødsdommene mot dem oppheves! Hjelp oss å legge press på lederen av det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei. Signer aksjonen!

Truet for sin kjønnsidentitet

Etter pågripelsen tilbrakte Zahra 53 døgn i isolat.

Zahra kjemper for rettighetene til personer med kjønnsinkongruens, det vil si personer som opplever at deres kjønnsidentitet ikke er sammenfallende med kjønnet som de har fått tildelt ved fødsel.

Mens hun satt i isolasjon latterliggjorde vaktene Zahras kjønnsuttrykk, og truet med å henrette eller på annen måte skade henne og frata henne omsorgen for hennes barn.

Personer med kjønnsinkongruens risikerer å bli straffeforfulgt i Iran med mindre de søker å endre sitt kjønn juridisk, noe som innebærer kjønnsoperasjon og sterilisering.

Dømt for "korrupsjon på jorden"

I januar i år fikk Zahra vite at hun er anklaget blant annet for å «spre moralsk forfall» ved å promotere homoseksualitet og også stille opp i anti-islamske mediekananaler.

Det ble vist til hennes opptreden i en BBC-dokumentar om diskrimineringen som lhbt-personer opplever i kurdiske områder.

Zahra er også tiltalt for å fremme kristendommen. Etter det Amnesty erfarer, er dette relatert til et kors Zahra skal ha hatt rundt halsen og at hun ved en anledning flere år tilbake i tid skal ha besøkt en kristen huskirke.

Anklagen om å spre moralsk forfall kan medføre dødsstraff i Iran, og 4. september fikk Zahra dødsdommen.

Hun er blant annet dømt for å spre "korrupsjon på jorden" - en domfellelse Amnesty mener er diskriminerende og utelukkende basert på kvinnenes reelle eller oppfattede seksuelle legning og/eller kjønnsidentitet.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Umiddelbart løslater Zahra Sedighi-Hamadani og dropper alle anklager mot henne og Elham Choubdar.

  • Gir henne tilgang på advokat etter eget ønske og kontakt med familien.

  • Etterforsker alle anklager om mishandling og tortur i fengselet og stiller de ansvarlige til ansvar i rettferdige domstoler.

  • Opphever lover som kriminaliserer seksuell omgang med personer av samme kjønn og som forbyr klær og andre former for kjønnsuttrykk som ikke er i samsvar med strenge kjønnet som er tildelt ved fødsel og strenge kjønnsnormer.

  • Vedtar en lovgivning som beskytter lhbt-personer mot diskriminering, vold og andre menneskerettighetsbrudd.

Signaturene sendes til lederen av det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Land
Iran:
  • Myndighetene undertrykker retten til ytrings- og forsamlingsfrihet.

  • Myndighetene diskriminerer og utøver vold basert på kjønn, politisk mening, religiøs tro, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet og funksjonshemming.

  • Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2018 registrerte Amnesty over 250 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.

Les mer om Iran her.

Praktisk informasjon
Hva er lhbt? 

  • Lhbt er betegnelsen som brukes på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det som er felles for lhbt-personer er at de bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.


Les mer her.

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles, Belgium

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) rights defender Zahra Sedighi-Hamadani, 31, known as Sareh, and another woman, Elham Choubdar, 24, were sentenced to death after the Revolutionary Court in Urumieh, West Azerbaijan province, tried them in early August 2022 and subsequently convicted them of “corruption on earth.” Official statements, state media reports, and statements made by prosecution officials to Zahra Sedighi-Hamadani since her arrest in October 2021 indicate that she was targeted for discriminatory reasons tied to her real or perceived sexual orientation and/or gender identity, as well as her peaceful LGBTI rights activism, including on social media, and her association with LGBTI asylum seekers in Iraq. On 18 July 2022, state media affiliated with the Revolutionary Guards aired a homophobic video portraying Zahra Sedighi-Hamadani as a “criminal” for publishing online content which “promoted homosexuality” and “challenged the stigma around religiously forbidden [namashrou] sexual relations”. The propaganda video linked Zahra Sedighi-Hamadani’s peaceful online LGBTI rights activism to unfounded accusations of “gambling” and “smuggling women and girls from Iran to Erbil [Iraq]” in a bid to vilify her. Court documents and other information reviewed by Amnesty International indicate that Elham Choubdar was similarly targeted for discriminatory reasons related to her real or perceived sexual orientation and/or gender identity, LGBTI supportive activities on social media, and association with Zahra Sedighi-Hamadani.

The proceedings leading to the women’s convictions and sentences were grossly unfair. Zahra Sedighi-Hamadani was forcibly disappeared for 53 days following arrest. During this time, she was subjected to abusive interrogations without access to a lawyer, prolonged solitary confinement, homophobic insults, death threats and threats to take away the custody of her children, which violate fair trial rights and the absolute prohibition on torture and other ill-treatment. Amnesty International understands that Elham Choubdar was pressured to make “confessions”. Moreover, the offence of “corruption on earth” fails to meet requirements for clarity and precision needed in criminal law and breaches the principle of legality and legal certainty. Officials told the two women of their sentences on 1 September 2022 in Urumieh prison, where both are held. Their cases have been appealed to the Supreme Court.

I ask you to immediately quash the convictions and death sentences of Zahra Sedighi-Hamadani and Elham Choubdar, and immediately release both as they are targeted based on discriminatory reasons related to their real or perceived sexual orientation and/or gender identity and peaceful activities in defence of the human rights of LGBTI people. Pending their release, ensure they are given regular access to lawyers of their choosing and family. I further urge the Iranian authorities to establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty, decriminalize consensual same-sex sexual conduct, and adopt legislation to protect LGBTI people from discrimination, violence, and other human rights violations.

Yours sincerely,